Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • mam non - Giáo án kể chuyện "Chim gõ kiến và cây sồi". cần mua liên hệ 0905711878
   Bài giảng khác
   mam non - Giáo án kể chuyện "Chim gõ kiến và cây sồi". cần mua liên hệ 0905711878

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). mầm non
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Thoát hiểm khi có cháy
   Khám phá Khoa học
   Thoát hiểm khi có cháy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Phát triển thẩm mỹ (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển thẩm mỹ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • sách 4 tuổi kích thích tính sáng tạo cho trẻ
   Làm quen với Toán
   sách 4 tuổi kích thích tính sáng tạo cho trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • gioa an chuan
   Khám phá Khoa học
   gioa an chuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Khám phá Khoa học
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Phát triển Ngôn ngữ
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Câu chuyện ba cô gái
   Phát triển Ngôn ngữ
   Câu chuyện ba cô gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) củ cải trắng
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) củ cải trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi) Vẽ vườn hoa.
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi) Vẽ vườn hoa.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Khám phá Khoa học
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2019

   Xem: 0

  • Bảo vệ môi trường
   Khám phá Khoa học
   Bảo vệ môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2019

   Xem: 0

  • LÀM QUEN SỐ 4- MẦM NON
   Làm quen với Toán
   LÀM QUEN SỐ 4- MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • LÀM QUEN SỐ 3- MẦM NON
   Làm quen với Toán
   LÀM QUEN SỐ 3- MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • làm quen số 2- Mầm non
   Làm quen với Toán
   làm quen số 2- Mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Tìm hiểu vâe thủ đô Hà Nội
   Khám phá Xã hội
   Tìm hiểu vâe thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • KPKH: Một số vật nuôi sống trong gia đình
   Bài giảng khác
   KPKH: Một số vật nuôi sống trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • powerpoint:Thơ bạn mới
   Bài giảng khác
   powerpoint:Thơ bạn mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2019

   Xem: 0

  • PTNT
   Làm quen với Toán
   PTNT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2019

   Xem: 0

  • TRANH TÔ MÀU ĐẸP CHO BÉ
   Phát triển Thẩm mĩ
   TRANH TÔ MÀU ĐẸP CHO BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp 3 tuôi
   Bài giảng khác
   giáo án lớp 3 tuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2019

   Xem: 1

  • Mẹ của bé
   Khám phá Xã hội
   Mẹ của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Khám phá chú bộ đội Hải quân
   Khám phá Xã hội
   Khám phá chú bộ đội Hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng soạn giáo án powerpoint
   Bài giảng khác
   Kỹ năng soạn giáo án powerpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Thơ Nghe lời cô giáo
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Nghe lời cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Truyện Gà cánh tiên
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Gà cánh tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi): Một số luật giao thông đường bộ phổ biến
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi): Một số luật giao thông đường bộ phổ biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 1

  • Làm quen chữ cái e - ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái e - ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Truyện đôi bạn nhỏ
   Hoạt động với Đồ vật
   Truyện đôi bạn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Làm quen số 7
   Làm quen với Toán
   Làm quen số 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái mn
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái mn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • tập làm quen với các con số
   Làm quen với Toán
   tập làm quen với các con số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • papoi123
   Phát triển Ngôn ngữ
   papoi123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Bài giảng khác
   lop 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Làm quen với Toán
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Khám phá Khoa học
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • - MN Vĩnh Bình
   Phát triển Ngôn ngữ
   - MN Vĩnh Bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • - MN Vĩnh Bình
   Làm quen với Toán
   - MN Vĩnh Bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • MN VINH BINH
   Làm quen với Toán
   MN VINH BINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • mam non giáo án âm nhạc lớp 4 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   mam non giáo án âm nhạc lớp 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY