Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phát triển Ngôn ngữ: bài thơ: cái bát xinh xinh (2 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ: bài thơ: cái bát xinh xinh (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • nghề nông giỏi
   Bài giảng khác
   nghề nông giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • sử 8.
   Phát triển Ngôn ngữ
   sử 8.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • thơ chú bộ đội hành quân trong mưa
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ chú bộ đội hành quân trong mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Nhận biết
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nhận biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Ngôn ngữ
   Làm quen với Toán
   Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • giáo thơ Cháu yêu bà
   Bài giảng khác
   giáo thơ Cháu yêu bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • tết là bạn nhỏ
   Phát triển Ngôn ngữ
   tết là bạn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Tuan 7 Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam
   Khám phá Khoa học
   Tuan 7 Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • sự kỳ diệu của nam châm
   Khám phá Khoa học
   sự kỳ diệu của nam châm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp
   Bài giảng khác
   làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp
   Bài giảng khác
   làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Lớp Nhỡ
   Khám phá Khoa học
   Lớp Nhỡ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • khám phá nghề trồng lúa
   Khám phá Xã hội
   khám phá nghề trồng lúa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • phân biệt hình tròn, vuông , tam giác , chữ nhật
   Làm quen với Toán
   phân biệt hình tròn, vuông , tam giác , chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • chữ u ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   chữ u ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Thơ làm bác sĩ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ làm bác sĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ - làm quen chữ cái hk 5 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   phát triển ngôn ngữ - làm quen chữ cái hk 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 1

  • làm quen chũ cái hk
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chũ cái hk

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi phát triển thể chất- bật xa
   Bài giảng khác
   lop 5 tuoi phát triển thể chất- bật xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • mam non lớp 4 tuổi làm quen với toán số 4 t1
   Khám phá Xã hội
   mam non lớp 4 tuổi làm quen với toán số 4 t1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • mam non lớp 5 tuổi phát triển ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non lớp 5 tuổi phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • LQVH thơ " Mẹ của em"
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQVH thơ " Mẹ của em"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9
   Bài giảng khác
   ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • KHỐI CẦU. HTTMQ
   Làm quen với Toán
   KHỐI CẦU. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • BÌA GIÁO Á. HTTMQ
   Bài giảng khác
   BÌA GIÁO Á. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • CHỮ b.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ b.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • bai giang âm nhạc môt con vịt
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   bai giang âm nhạc môt con vịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • bò chui qua công
   Hoạt động Nhận biết
   bò chui qua công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • thơ con cá vàng
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ con cá vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 1

  • Thơ chim hót
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ chim hót

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu tet nguyen dan
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu tet nguyen dan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • LQCC D
   Bài giảng khác
   LQCC D

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày
   Bài giảng khác
   vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • lam quen chu cái 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   lam quen chu cái 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tach 1 nhom co 3 doi tuong thanh 2 nhom
   Làm quen với Toán
   tach 1 nhom co 3 doi tuong thanh 2 nhom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Thơ Các cô thợ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Các cô thợ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • tạo hình : Vẽ xoong, nồi
   Phát triển Thẩm mĩ
   tạo hình : Vẽ xoong, nồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • MN Bình Nghĩa
   Phát triển Thẩm mĩ
   MN Bình Nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • truyện cáo thỏ và gà trống
   Bài giảng khác
   truyện cáo thỏ và gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Phân loại rác
   Khám phá Xã hội
   Phân loại rác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái h, k
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • thơ bao nhiêu là cá
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bao nhiêu là cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • học đếm
   Làm quen với Toán
   học đếm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4
   Làm quen với Toán
   Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY