Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • MN Bình Nghĩa
   Phát triển Thẩm mĩ
   MN Bình Nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • truyện cáo thỏ và gà trống
   Bài giảng khác
   truyện cáo thỏ và gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Phân loại rác
   Khám phá Xã hội
   Phân loại rác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái h, k
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • thơ bao nhiêu là cá
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bao nhiêu là cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • học đếm
   Làm quen với Toán
   học đếm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4
   Làm quen với Toán
   Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen động vật nuôi trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Làm quen động vật nuôi trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • nhận biết tập nói
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết tập nói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   quỳnh Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • chữ h
   Phát triển Ngôn ngữ
   chữ h

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • truyện Bác gấu đen và hai chú thỏ
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   truyện Bác gấu đen và hai chú thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • 458
   Hoạt động với Đồ vật
   458

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 54894556846847644565184
   Hoạt động với Đồ vật
   54894556846847644565184

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • số 8 tiết 1
   Làm quen với Toán
   số 8 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • đọng vật
   Bài giảng khác
   đọng vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen văn học lớp 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   Làm quen văn học lớp 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn
   Phát triển Ngôn ngữ
   toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • trò chuyện về con cá, con tôm
   Khám phá Khoa học
   trò chuyện về con cá, con tôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nhận thức (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nhận thức (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • đếm đến 8 nhận biết số 8 thêm bớt trong phạm vi 8
   Bài giảng khác
   đếm đến 8 nhận biết số 8 thêm bớt trong phạm vi 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • kpkh chu bo doi
   Bài giảng khác
   kpkh chu bo doi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Khám phá Xã hội
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nhận thức (3 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nhận thức (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • 13455555555555555555555558
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   13455555555555555555555558

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • số 5
   Làm quen với Toán
   số 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • ong và bướm
   Phát triển Ngôn ngữ
   ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • PTNT
   Làm quen với Toán
   PTNT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu về gia đình bé yêu
   Khám phá Xã hội
   tìm hiểu về gia đình bé yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu mot so kieu nha
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu mot so kieu nha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • thơ thăm nhà bà
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ thăm nhà bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án thơ mẹ và cô
   Bài giảng khác
   giáo án thơ mẹ và cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • tô màu ngôi nhà
   Phát triển Thẩm mĩ
   tô màu ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • khám phá đôi mắt đôi tai
   Khám phá Khoa học
   khám phá đôi mắt đôi tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Con chó- Con mèo
   Hoạt động Nhận biết
   Con chó- Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • âm nhạc con chuôn chuồn 5 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   âm nhạc con chuôn chuồn 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dong vta trong rung
   Khám phá Khoa học
   dong vta trong rung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với văn học (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen với văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY