Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Thơ " Chú cuội"
   Bài giảng khác
   Thơ " Chú cuội"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án số 3 tiết 1
   Bài giảng khác
   giáo án số 3 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • tìm hiểu về nước
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu về nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • TIM HIEU NGÀY 20/10
   Khám phá Khoa học
   TIM HIEU NGÀY 20/10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • so sánh sự băng nhau của 2 doi tuọng
   Làm quen với Toán
   so sánh sự băng nhau của 2 doi tuọng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • khám phá trung thu
   Khám phá Xã hội
   khám phá trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ki nang di dép
   Khám phá Xã hội
   ki nang di dép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Hoạt động với Đồ vật
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • SO SÁNH CHIỀU RỘNG
   Làm quen với Toán
   SO SÁNH CHIỀU RỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • NGHỀ BÁC SĨ
   Khám phá Khoa học
   NGHỀ BÁC SĨ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ĐI CẦU ĐI QUÁN
   Bài giảng khác
   ĐI CẦU ĐI QUÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY
   Khám phá Khoa học
   BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
   Làm quen với Toán
   CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • MỘT NGÀY CỦA MẸ
   Khám phá Khoa học
   MỘT NGÀY CỦA MẸ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi
   Bài giảng khác
   KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đê gia đình Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   chủ đê gia đình Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • tap doc 2
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   tap doc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • TÔ MÀU TRANH GIA ĐÌNH
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   TÔ MÀU TRANH GIA ĐÌNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • TÔ MÀU TRANH GIA ĐÌNH
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   TÔ MÀU TRANH GIA ĐÌNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 13

  • bài giảng
   Hoạt động với Đồ vật
   bài giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu
   Bài giảng khác
   lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • tryuyen chiec du mau do
   Phát triển Ngôn ngữ
   tryuyen chiec du mau do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ: Bé Ơi
   Bài giảng khác
   Thơ: Bé Ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • câu truyện cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   câu truyện cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • truyện gấu con bị đau răng
   Bài giảng khác
   truyện gấu con bị đau răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Buôn Làng Quê Em
   Khám phá Khoa học
   Buôn Làng Quê Em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tìm hiểu luật giao thông
   Bài giảng khác
   tìm hiểu luật giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Têt Trung Thu lớp 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Khám phá Têt Trung Thu lớp 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • BAI THO TAM SU CAI MUI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BAI THO TAM SU CAI MUI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 3

  • Cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   Cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 4

  • bài giảng tạo hình
   Bài giảng khác
   bài giảng tạo hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • bài giảng điện tử dạy hát cô và mẹ lớp 3 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   bài giảng điện tử dạy hát cô và mẹ lớp 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • VĐTN Cháu yêu bà, NH : Khúc hát ru người mẹ trẻ
   Bài giảng khác
   VĐTN Cháu yêu bà, NH : Khúc hát ru người mẹ trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái o ô ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án làm quen chữ cái o ô ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ: bé đánh răng
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ: bé đánh răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thơ tâm sự cái mũi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Bài thơ tâm sự cái mũi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 6

  • giáo án điện tử vận động theo nhạc bài mùa xuân. mẫu giáo 5-6 tuổi
   Bài giảng khác
   giáo án điện tử vận động theo nhạc bài mùa xuân. mẫu giáo 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án thi giáo vien giỏi nhà trẻ chuyện thỏ con ăn gì?
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án thi giáo vien giỏi nhà trẻ chuyện thỏ con ăn gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • SKKN nhận biết tập nói nhà trẻ hay nhất vip
   Phát triển Ngôn ngữ
   SKKN nhận biết tập nói nhà trẻ hay nhất vip

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • bài thơ mầm bác hồ của em
   Bài giảng khác
   bài thơ mầm bác hồ của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • lam quen chu cai a,ă,â
   Phát triển Ngôn ngữ
   lam quen chu cai a,ă,â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với cc u ư (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cc u ư (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với cv(5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cv(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay
   Làm quen với Toán
   Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 3

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY