Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Làm quen với Toán so sánh nhóm 3 đối tượng trong phạm vi 8 (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán so sánh nhóm 3 đối tượng trong phạm vi 8 (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • truyện cáo thỏ và gà trống
   Bài giảng khác
   truyện cáo thỏ và gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • chia 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách
   Bài giảng khác
   chia 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái g, y
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái g, y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2020

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi lqvt tách gộp số lượng trong phạm vi 7
   Bài giảng khác
   lop 5 tuoi lqvt tách gộp số lượng trong phạm vi 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • hoa lay ơn
   Khám phá Khoa học
   hoa lay ơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • giáo án chữ p, q
   Giáo án điện tử
   giáo án chữ p, q

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • giáo án 5 tuổi
   Bài giảng khác
   giáo án 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • mot số loại hoa 4t
   Bài giảng khác
   mot số loại hoa 4t

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • rác thải nhựa. mầm non
   Bài giảng khác
   rác thải nhựa. mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Làm quen với Toán
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • 2019
   Phát triển Ngôn ngữ
   2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • powerpoint nghe
   Khám phá Xã hội
   powerpoint nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án TCXH Bé bảo vệ các con vật sống trong rừng
   Bài giảng khác
   Giáo án TCXH Bé bảo vệ các con vật sống trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • MỘT SỐ LOẠI RAU
   Khám phá Khoa học
   MỘT SỐ LOẠI RAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Một số loại rau
   Khám phá Khoa học
   Một số loại rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • đồ dùng bằng điện
   Khám phá Khoa học
   đồ dùng bằng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • mam non
   Hoạt động Nhận biết
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • NT Truyện Quả trứng
   Phát triển Ngôn ngữ
   NT Truyện Quả trứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Khám phá Xã hội (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Thơ ngôi nhà 5 -6 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ ngôi nhà 5 -6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Tập đánh vần cho bé nói tiếng anh
   Phát triển Ngôn ngữ
   Tập đánh vần cho bé nói tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2019

   Xem: 0

  • mam non 3-4-5t
   Bài giảng khác
   mam non 3-4-5t

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • nhận biết tập nói con mèo
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết tập nói con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0