Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Mầm non

 • SỐ 2 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT
  Làm quen với Toán
  SỐ 2 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi)
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 1 VÀ 2
  Làm quen với Toán
  SỐ 1 VÀ 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • BÀI THƠ YÊU MẸ
  Phát triển Ngôn ngữ
  BÀI THƠ YÊU MẸ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • LUẬT TRẺ EM
  Bài giảng khác
  LUẬT TRẺ EM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • BÀI HÁT
  Phát triển Thẩm mĩ
  BÀI HÁT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 3 Chủ Đề Gia Đình
  Làm quen với Toán
  SỐ 3 Chủ Đề Gia Đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
  Làm quen với Toán
  SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
  Phát triển Ngôn ngữ
  TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

 • CÂU ĐỐ MẦM NON
  Bài giảng khác
  CÂU ĐỐ MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • phông họp phụ huynh đẹp
  Bài giảng khác
  phông họp phụ huynh đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 0

 • CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ
  Bài giảng khác
  CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5
  Làm quen với Toán
  ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • THƠ
  Bài giảng khác
  THƠ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2018

  Xem: 0

 • HÌNH MẦM NON
  Bài giảng khác
  HÌNH MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2018

  Xem: 0

 • truyện giọt nước tí xíu
  Phát triển Ngôn ngữ
  truyện giọt nước tí xíu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • NƯỚC VÀ MÙA HÈ
  Khám phá Khoa học
  NƯỚC VÀ MÙA HÈ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • XẾP TƯƠNG ỨNG 1 1
  Làm quen với Toán
  XẾP TƯƠNG ỨNG 1 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Khám phá khoa học
  Khám phá Xã hội
  Khám phá khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • Tho ăn quả
  Phát triển Ngôn ngữ
  Tho ăn quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • SỐ ĐẾM TỪ 1-10
  Làm quen với Toán
  SỐ ĐẾM TỪ 1-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • Tranh tô màu cho bé
  Làm quen với Toán
  Tranh tô màu cho bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH CON VỊT
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH CON VỊT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • Shapes
  Bài giảng khác
  Shapes

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá
  Làm quen với Toán
  Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • nhan biet khoi cau, khoi tru
  Phát triển Ngôn ngữ
  nhan biet khoi cau, khoi tru

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON
  Bài giảng khác
  KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • vy slide
  PT Tình cảm, Thẩm mĩ
  vy slide

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1
  Phát triển Ngôn ngữ
  HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • âm nhạc yêu hà nội
  PT Tình cảm, Thẩm mĩ
  âm nhạc yêu hà nội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Ke chuyen
  Phát triển Ngôn ngữ
  Ke chuyen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • trương thị thu
  Phát triển Ngôn ngữ
  trương thị thu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 8

 • Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê
  Bài giảng khác
  Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • tao hinh vẽ PTGT theo ý thích
  Làm quen với Toán
  tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • làm quen với toán số 6 (t1)
  Làm quen với Toán
  làm quen với toán số 6 (t1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • thơ Bác Hồ của em
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ Bác Hồ của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Tim hieu ve cac ptgt duong bo
  Bài giảng khác
  Tim hieu ve cac ptgt duong bo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • ke lai chuyen tich chu
  Bài giảng khác
  ke lai chuyen tich chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • VẼ LÁ CỜ MẪU
  Bài giảng khác
  VẼ LÁ CỜ MẪU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • bác hồ của em
  Bài giảng khác
  bác hồ của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động điểm danh
  Bài giảng khác
  hoạt động điểm danh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án làm quen chữ cái s, x
  Bài giảng khác
  giáo án làm quen chữ cái s, x

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY