Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Khám phá Xã hội (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Khám phá Xã hội (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Khám phá Xã hội (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • tho em vẽ bác hồ
   Khám phá Xã hội
   tho em vẽ bác hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • LQCC: h - k
   Lớp 5 tuổi
   LQCC: h - k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Cây dừa
   Lớp 5 tuổi
   Thơ: Cây dừa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • LQVH: Sự tích mùa Xuân
   Lớp 4 tuổi
   LQVH: Sự tích mùa Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • TRUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO
   Lớp 5 tuổi
   TRUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi của sân chơi: Rung chuông vàng
   Khám phá Khoa học
   Trò chơi của sân chơi: Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Tạo nhóm đối tượng có số lượng 10
   Làm quen với Toán
   Tạo nhóm đối tượng có số lượng 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • quy trình xây dựng KHGD ca nha tre khuyet tat o truong MN 2018 2019
   Tập huấn BDTX
   quy trình xây dựng KHGD ca nha tre khuyet tat o truong MN 2018 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Tổ chức xây dựng chuẩn GVMN theo TT 26/2018/TT-BGDĐT
   Tập huấn BDTX
   Tổ chức xây dựng chuẩn GVMN theo TT 26/2018/TT-BGDĐT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Chuẩn nghê nghiep GVMN 2018 2019
   Tập huấn BDTX
   Chuẩn nghê nghiep GVMN 2018 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn sử dụng chuẩn Ht theo thông tư 25/2018/TT-BGDĐT
   Tập huấn BDTX
   Hướng dẫn sử dụng chuẩn Ht theo thông tư 25/2018/TT-BGDĐT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • giới thiệu chuẩn HT theo TT 26/2018
   Tập huấn BDTX
   giới thiệu chuẩn HT theo TT 26/2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • tap huan chuyen mon 2018 2019
   Tập huấn BDTX
   tap huan chuyen mon 2018 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • KPKH: Bé thích quả gì
   Lớp 3 tuổi
   KPKH: Bé thích quả gì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPXH Trường tiểu học
   Lớp 3 tuổi
   KPXH Trường tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPXH PTGT đường sắt
   Lớp 3 tuổi
   KPXH PTGT đường sắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Tết đang vào nhà
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Bé ơi
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Bé ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPXH: Chuẩn bị đón tết
   Lớp 3 tuổi
   KPXH: Chuẩn bị đón tết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • VĐMH: Đàn gà con
   Lớp 3 tuổi
   VĐMH: Đàn gà con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Trò chuyện về hội trăng rằm
   Lớp 3 tuổi
   Trò chuyện về hội trăng rằm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Cô và mẹ
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Cô và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Ngôi nhà của bé
   Lớp 3 tuổi
   Ngôi nhà của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Dạy hát: Cô và mẹ
   Lớp 3 tuổi
   Dạy hát: Cô và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Cá vàng bơi
   Lớp 3 tuổi
   Cá vàng bơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Chuyện: Gấu con bị đau răng
   Lớp 3 tuổi
   Chuyện: Gấu con bị đau răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NBTN: Hoa hồng - Hoa cúc
   Nhà trẻ
   NBTN: Hoa hồng - Hoa cúc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Chuyện: Quả trứng
   Nhà trẻ
   Chuyện: Quả trứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NBTN: Bàn - Ghế
   Nhà trẻ
   NBTN: Bàn - Ghế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NBTN: Cà rốt - Khoai lang
   Nhà trẻ
   NBTN: Cà rốt - Khoai lang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NBTN: GĐ bé
   Nhà trẻ
   NBTN: GĐ bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NBTN: Rau muống - Rau cải
   Nhà trẻ
   NBTN: Rau muống - Rau cải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NBTN: Con chó - Con mèo
   Nhà trẻ
   NBTN: Con chó - Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NH: Đi nhà trẻ
   Nhà trẻ
   NH: Đi nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Chia đồ chơi
   Nhà trẻ
   Thơ: Chia đồ chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPKH ngày và đêm
   Lớp 3 tuổi
   KPKH ngày và đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá một số hiện tượng thiên nhiên
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá một số hiện tượng thiên nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá vòng tuần hoàn của nước
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá vòng tuần hoàn của nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ mùa hạ tuyệt vời
   Lớp 5 tuổi
   Thơ mùa hạ tuyệt vời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • địa lí bản đồ Việt Nam
   Khám phá Khoa học
   địa lí bản đồ Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ Ảnh Bác
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Ảnh Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện kể cây vú sữa
   Khám phá Xã hội
   Truyện kể cây vú sữa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • thuc vat cay vu sua
   Làm quen với Toán
   thuc vat cay vu sua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • nbtn
   Hoạt động Nhận biết
   nbtn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5.
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • giao an truyen hai anh em
   Bài giảng khác
   giao an truyen hai anh em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY