Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Mầm non

 • Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • 3 cách viết _ 29 chữ cái
  Phát triển Ngôn ngữ
  3 cách viết _ 29 chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển nhận thức (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA.HTTMQ
  Bài giảng khác
  CHỮ HOA.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Chữ e và ê.HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ e và ê.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • SỐ 3.HTTMQ
  Làm quen với Toán
  SỐ 3.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ
  Làm quen với Toán
  HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với văn học (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với văn học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Du lịch
  Khám phá Khoa học
  Du lịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Quan sát đồ dùng trong gia đình
  Làm quen với Toán
  Quan sát đồ dùng trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng demo mầm non
  Bài giảng khác
  Bài giảng demo mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán. HTTMQ
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ E. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ E. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • BÀI THƠ YÊU MẸ
  Phát triển Ngôn ngữ
  BÀI THƠ YÊU MẸ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ C. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ C. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ B. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ B. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ
  PT Tình cảm, Thẩm mĩ
  Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Tieng anh
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Tieng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).cả nhà thương nhau
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).cả nhà thương nhau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • color game
  Hoạt động Nhận biết
  color game

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • dia li 9
  Khám phá Khoa học
  dia li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • Bé tập rửa tay
  Bài giảng khác
  Bé tập rửa tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 2
  Khám phá Khoa học
  toan hoc 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • Truyện: Chú dê đen
  Bài giảng khác
  Truyện: Chú dê đen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • mầm non 24-36thang
  Phát triển Ngôn ngữ
  mầm non 24-36thang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.
  Bài giảng khác
  Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • trò chuyện về người thân của bé
  Làm quen với Toán
  trò chuyện về người thân của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • TOÁN SỐ 8
  Làm quen với Toán
  TOÁN SỐ 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .
  Khám phá Khoa học
  MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • To- nhỏ. HTTMQ
  Hoạt động Nhận biết
  To- nhỏ. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 5. HTTMQ
  Bài giảng khác
  SỐ 5. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • Chữ c. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ c. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA .HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA .HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 24

 • KỸ NĂNG SỐNG
  Bài giảng khác
  KỸ NĂNG SỐNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 25

 • CHỮ HOA
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 20

 • lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ
  lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 5

 • HỌC CHỮ b. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  HỌC CHỮ b. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ a. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ a. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ĐỘNG
  Bài giảng khác
  HÌNH ĐỘNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Khám phá Khoa học
  Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 5

 • unit 3 tiny talk 1A
  Bài giảng khác
  unit 3 tiny talk 1A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 3

 • Topic: greetings Mầm non
  Bài giảng khác
  Topic: greetings Mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ
  Bài giảng khác
  THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 2 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT
  Làm quen với Toán
  SỐ 2 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY