Bài giảng Mầm non

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ôn tập chữ: o, ô, ơ; u, ư; e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   ôn tập chữ: o, ô, ơ; u, ư; e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Xã hội (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Khám phá Khoa học (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).chuyện hội khỏe bên bờ ao
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).chuyện hội khỏe bên bờ ao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • chủ đề quê hương
   Bài giảng khác
   chủ đề quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • KHÁM PHÁ NGHỀ TRỒNG LÚA
   Khám phá Xã hội
   KHÁM PHÁ NGHỀ TRỒNG LÚA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) chữ cái a ă â
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) chữ cái a ă â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Ý nghĩa các con số
   Làm quen với Toán
   Ý nghĩa các con số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • mam non ong và bướm
   Bài giảng khác
   mam non ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • số 6
   Làm quen với Toán
   số 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • tách gộp trong phạm vi 10
   Làm quen với Toán
   tách gộp trong phạm vi 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển thẩm mỹ 2 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển thẩm mỹ 2 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ 2 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   phát triển ngôn ngữ 2 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • h-k
   Phát triển Ngôn ngữ
   h-k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • nghề thêu
   Khám phá Khoa học
   nghề thêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (4 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Thơ giữa vòng gió thơm
   Bài giảng khác
   Thơ giữa vòng gió thơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Làm quen chữ i,t,c lớp 5 tuổi
   Bài giảng khác
   Làm quen chữ i,t,c lớp 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • lam quen chữ cai r, v
   Bài giảng khác
   lam quen chữ cai r, v

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Thiết kế bài trình chiếu
   Lớp 4 tuổi
   Thiết kế bài trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • âm nhạc 1 con vịt (3 tuổi)
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   âm nhạc 1 con vịt (3 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • tim hiểu về gia đình bé
   Bài giảng khác
   tim hiểu về gia đình bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • truyện mỗi người 1 việc
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện mỗi người 1 việc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • phat trien chuong trinh nha trung 2019 2020
   Tập huấn BDTX
   phat trien chuong trinh nha trung 2019 2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • phoi hop cha me cong dong trng CSGD trẻ 2019 2020
   Tập huấn BDTX
   phoi hop cha me cong dong trng CSGD trẻ 2019 2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập huấn BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY