Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi

 • Làm quen với Toán (5 tuổi)
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
  Làm quen với Toán
  SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
  Phát triển Ngôn ngữ
  TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

 • CÂU ĐỐ MẦM NON
  Bài giảng khác
  CÂU ĐỐ MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • SỐ ĐẾM TỪ 1-10
  Làm quen với Toán
  SỐ ĐẾM TỪ 1-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá
  Làm quen với Toán
  Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • nhan biet khoi cau, khoi tru
  Phát triển Ngôn ngữ
  nhan biet khoi cau, khoi tru

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON
  Bài giảng khác
  KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 8

 • tao hinh vẽ PTGT theo ý thích
  Làm quen với Toán
  tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • làm quen với toán số 6 (t1)
  Làm quen với Toán
  làm quen với toán số 6 (t1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • VẼ LÁ CỜ MẪU
  Bài giảng khác
  VẼ LÁ CỜ MẪU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • một số luật giao thông dường bộ
  Khám phá Khoa học
  một số luật giao thông dường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • sắp xếp theo quy tắc
  Khám phá Khoa học
  sắp xếp theo quy tắc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • làm quen chữ chái h, k
  Khám phá Khoa học
  làm quen chữ chái h, k

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • số 7 tiết 1
  Khám phá Khoa học
  số 7 tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án số 6 tiêt 3
  Khám phá Khoa học
  giáo án số 6 tiêt 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị phương anh
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị phương anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị thảo vân
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị thảo vân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • văn học
  Phát triển Ngôn ngữ
  văn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị thúy hạnh
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị thúy hạnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Điệp chữ cái s, x
  Phát triển Ngôn ngữ
  Điệp chữ cái s, x

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 1

 • Tiếng anh chủ đề bài 1
  Bài giảng khác
  Tiếng anh chủ đề bài 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • tìm hiểu về thị xã Thái Hòa quê hương em
  Bài giảng khác
  tìm hiểu về thị xã Thái Hòa quê hương em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Âm nhạc: Cháu vẫn nhớ trường MN
  Phát triển Thẩm mĩ
  Âm nhạc: Cháu vẫn nhớ trường MN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • lái quen chữ cái
  Bài giảng khác
  lái quen chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Nhận biết các ngày trong tuần
  Làm quen với Toán
  Nhận biết các ngày trong tuần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • phương tiện giao thông
  Bài giảng khác
  phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • tap viet chu u hó lop 3
  Bài giảng khác
  tap viet chu u hó lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • truyen ba cô gai lop 5-6 tuoi
  Bài giảng khác
  truyen ba cô gai lop 5-6 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • thơ đi nắng
  Bài giảng khác
  thơ đi nắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • Phát triển Thẩm mĩ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • Phát triển Thẩm mĩ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • Làm quen với Toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • bài giảng dạy trẻ đọc
  Bài giảng khác
  bài giảng dạy trẻ đọc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • dạy trẻ đọc thơ nắng bốn mùa
  Bài giảng khác
  dạy trẻ đọc thơ nắng bốn mùa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • làm quen với toán
  Làm quen với Toán
  làm quen với toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Dạy trẻ đọc thơ Nắng bốn mùa
  Bài giảng khác
  Dạy trẻ đọc thơ Nắng bốn mùa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY