Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tro chuyen mot so loai hoa
   Khám phá Khoa học
   tro chuyen mot so loai hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • giáo án g
   Bài giảng khác
   giáo án g

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • truyen cay khe
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyen cay khe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Bài giảng khác
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu con voi
   Bài giảng khác
   tìm hiểu con voi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • thơ tết đang vào nhà
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Làm quen văn học (5 tuổi). thơ"quạt cho bà ngủ"
   Làm quen với Toán
   Làm quen văn học (5 tuổi). thơ"quạt cho bà ngủ"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 28. Tô chữ hoa: H, I, K
   Phát triển Thẩm mĩ
   Tuần 28. Tô chữ hoa: H, I, K

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • đếm và so sanh trong phạm vi 9 nhận biết chữ số 9
   Làm quen với Toán
   đếm và so sanh trong phạm vi 9 nhận biết chữ số 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Phát triển Ngôn ngữ
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ làm quen chữ cái u,ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ làm quen chữ cái u,ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • so hoc 6
   Phát triển Ngôn ngữ
   so hoc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • THơ Chiếc cầu mới
   Phát triển Ngôn ngữ
   THơ Chiếc cầu mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Trò chuyện về một số lạo hoa
   Khám phá Khoa học
   Trò chuyện về một số lạo hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • PTNN LÀM QUEN CHƯC CÁI L,H,K
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN LÀM QUEN CHƯC CÁI L,H,K

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • PTNN THƠ CÔ DẠY CON
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN THƠ CÔ DẠY CON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • PTNN chữ cái v,r
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN chữ cái v,r

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học MỘT SỐ LOẠI RAU 5 tuổi
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học MỘT SỐ LOẠI RAU 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Truyện
   Bài giảng khác
   Truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • lớp lá de tài thế giới thực vật
   Phát triển Ngôn ngữ
   lớp lá de tài thế giới thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • truyen ba co gai
   Bài giảng khác
   truyen ba co gai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • linh vuc phát triên nhan thuc Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   linh vuc phát triên nhan thuc Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • sự kỳ diệu của nước
   Bài giảng khác
   sự kỳ diệu của nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với văn học (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • tho qua
   Bài giảng khác
   tho qua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • thẩm mỹ
   Phát triển Thẩm mĩ
   thẩm mỹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • truyen ai đang khen nhieu hon
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyen ai đang khen nhieu hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • đếm số lượng trong phạm vi 7
   Làm quen với Toán
   đếm số lượng trong phạm vi 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • b d đ chủ đề thực vật
   Bài giảng khác
   b d đ chủ đề thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ g, y
   Bài giảng khác
   làm quen chữ g, y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • giao an man non dien tu
   Bài giảng khác
   giao an man non dien tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • giáo thơ Cháu yêu bà
   Bài giảng khác
   giáo thơ Cháu yêu bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ - làm quen chữ cái hk 5 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   phát triển ngôn ngữ - làm quen chữ cái hk 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 1

  • làm quen chũ cái hk
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chũ cái hk

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi phát triển thể chất- bật xa
   Bài giảng khác
   lop 5 tuoi phát triển thể chất- bật xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • mam non lớp 5 tuổi phát triển ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non lớp 5 tuổi phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • LQVH thơ " Mẹ của em"
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQVH thơ " Mẹ của em"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9
   Bài giảng khác
   ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • BÌA GIÁO Á. HTTMQ
   Bài giảng khác
   BÌA GIÁO Á. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • CHỮ b.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ b.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu tet nguyen dan
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu tet nguyen dan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • LQCC D
   Bài giảng khác
   LQCC D

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày
   Bài giảng khác
   vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • lam quen chu cái 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   lam quen chu cái 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tạo hình : Vẽ xoong, nồi
   Phát triển Thẩm mĩ
   tạo hình : Vẽ xoong, nồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY