Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • làm quen chũ cái
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chũ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 7, TẠO NHÓM 7, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7
   Bài giảng khác
   ĐẾM ĐẾN 7, TẠO NHÓM 7, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • CHỮ CAI M
   Bài giảng khác
   CHỮ CAI M

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • lop 3 tuoi Vẽ quả cho cây - Triệu Thị Nhung
   Bài giảng khác
   lop 3 tuoi Vẽ quả cho cây - Triệu Thị Nhung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi). một số đồ dùng trong gia đình sử dụng bằng năng lượng điện
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi). một số đồ dùng trong gia đình sử dụng bằng năng lượng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • chủ đè nghề nghiệp
   Làm quen với Toán
   chủ đè nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Nhân dang chữ cai u, ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nhân dang chữ cai u, ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • giao an lam quen chu g,y
   Bài giảng khác
   giao an lam quen chu g,y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi - Phát triển thể chất
   Lớp 5 tuổi
   lop 5 tuoi - Phát triển thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • TRÒ CHUYỆN VỀ NGHÊ BỘ ĐỘI
   Khám phá Xã hội
   TRÒ CHUYỆN VỀ NGHÊ BỘ ĐỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • CHUYỆN CHÚ MÈO CON
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHUYỆN CHÚ MÈO CON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 7 NHẬN BIẾT SỐ 7
   Làm quen với Toán
   ĐẾM ĐẾN 7 NHẬN BIẾT SỐ 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • NGHE HÁT NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY
   Phát triển Thẩm mĩ
   NGHE HÁT NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án thơ chú hải quân
   Bài giảng khác
   giáo án thơ chú hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án
   Bài giảng khác
   giáo án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • số 3 tiết 1 3 tuổi
   Bài giảng khác
   số 3 tiết 1 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • bộ đội hải quân
   Bài giảng khác
   bộ đội hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Bé làm bao nhiêu nghề Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Bé làm bao nhiêu nghề Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • giáo án thơ: Ảnh Bác - chủ đề hương đất nước
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án thơ: Ảnh Bác - chủ đề hương đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN DIEN TU MON AM NHAC LOP 5
   Bài giảng khác
   GIAO AN DIEN TU MON AM NHAC LOP 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN DIEN TU AM NHAC LOP 5
   Bài giảng khác
   GIAO AN DIEN TU AM NHAC LOP 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • phát triển thể chất mầm non lớp lá
   Bài giảng khác
   phát triển thể chất mầm non lớp lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái b d đ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán: Nhận biết phân biệt khối vuông khối chữ nhật
   Bài giảng khác
   Làm quen với Toán: Nhận biết phân biệt khối vuông khối chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Truyện Cây rau của thỏ Út
   Bài giảng khác
   Truyện Cây rau của thỏ Út

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Thơ ăn quả
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ ăn quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).gộp tách các nhóm số lượng trong phạm vi 5
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).gộp tách các nhóm số lượng trong phạm vi 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • truyện ba cô gái
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện ba cô gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • học về các hình
   Làm quen với Toán
   học về các hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • lqccb d đ
   Bài giảng khác
   lqccb d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen vơi chữ cái i, t, c
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen vơi chữ cái i, t, c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Nguyễn thị Thắm- MN Hương Ngải- TT- Hà Nội
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nguyễn thị Thắm- MN Hương Ngải- TT- Hà Nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Văn học (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • 5 tuoi
   Bài giảng khác
   5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá âm thanh trong cuoc song
   Khám phá Khoa học
   Khám phá âm thanh trong cuoc song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Vẽ cái ô
   Phát triển Thẩm mĩ
   Vẽ cái ô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi). Âm nhạc Chiếc khăn tay
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi). Âm nhạc Chiếc khăn tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • truyện dê con nhanh trí cực hay
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện dê con nhanh trí cực hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi)............
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi)............

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • phat triển nhận thức Làm quen với toán số 7 tiết 1
   Phát triển Ngôn ngữ
   phat triển nhận thức Làm quen với toán số 7 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • LQCC S, X
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC S, X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Thẩm mĩ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY