Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi)

 • HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC
  Làm quen với Toán
  HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ
  Làm quen với Toán
  HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với văn học (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với văn học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Quan sát đồ dùng trong gia đình
  Làm quen với Toán
  Quan sát đồ dùng trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán. HTTMQ
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • TOÁN SỐ 8
  Làm quen với Toán
  TOÁN SỐ 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi)
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 7

 • SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
  Làm quen với Toán
  SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 3

 • SỐ ĐẾM TỪ 1-10
  Làm quen với Toán
  SỐ ĐẾM TỪ 1-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá
  Làm quen với Toán
  Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 8

 • tao hinh vẽ PTGT theo ý thích
  Làm quen với Toán
  tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • làm quen với toán số 6 (t1)
  Làm quen với Toán
  làm quen với toán số 6 (t1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Nhận biết các ngày trong tuần
  Làm quen với Toán
  Nhận biết các ngày trong tuần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • làm quen với toán
  Làm quen với Toán
  làm quen với toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • so sánh chiều cao 2 đối tượng
  Làm quen với Toán
  so sánh chiều cao 2 đối tượng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi)
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 6

 • Làm quen chữ viết
  Làm quen với Toán
  Làm quen chữ viết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 2

 • Làm quen với Toán (5 tuổi) số 7 tiết 1
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi) số 7 tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 3

 • Nhận biết hình vuông, hình tam giác
  Làm quen với Toán
  Nhận biết hình vuông, hình tam giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • mam non
  Làm quen với Toán
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 2

 • chủ điểm gia đinh
  Làm quen với Toán
  chủ điểm gia đinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • GADT CD LQCC h k
  Làm quen với Toán
  GADT CD LQCC h k

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • tim hieu sot
  Làm quen với Toán
  tim hieu sot

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Đếm đến 8
  Làm quen với Toán
  Đếm đến 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2018

  Xem: 1

 • làm quen chữ e,ê
  Làm quen với Toán
  làm quen chữ e,ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • lop 5 tuoi
  Làm quen với Toán
  lop 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 0

 • lam quen chu cai i,t,c
  Làm quen với Toán
  lam quen chu cai i,t,c

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • làm quen giao thông [ 5] không nên chơi trên lòng đường
  Làm quen với Toán
  làm quen giao thông [ 5] không nên chơi trên lòng đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • học cộng trừ thôi các bé
  Làm quen với Toán
  học cộng trừ thôi các bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • lop 5 tuoi. toan so 6 tiet 3
  Làm quen với Toán
  lop 5 tuoi. toan so 6 tiet 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • giúp bé giỏi toán
  Làm quen với Toán
  giúp bé giỏi toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 0

 • làm quen toán
  Làm quen với Toán
  làm quen toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • truyện
  Làm quen với Toán
  truyện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 0

 • đếm đến 9
  Làm quen với Toán
  đếm đến 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 1

 • Làm quen chữ cái l,m,n
  Làm quen với Toán
  Làm quen chữ cái l,m,n

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi) học số 6 cùng bé
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi) học số 6 cùng bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2018

  Xem: 1

 • giáo án thể chất 5 tuổi
  Làm quen với Toán
  giáo án thể chất 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước
  Làm quen với Toán
  Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2017

  Xem: 0

 • Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước
  Làm quen với Toán
  Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2017

  Xem: 0

 • Làm quen với các chữ số trong toán (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với các chữ số trong toán (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • TẠO NHÓM SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 9 (ĐỘNG VẬT)
  Làm quen với Toán
  TẠO NHÓM SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 9 (ĐỘNG VẬT)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • so 8 tiet 3
  Làm quen với Toán
  so 8 tiet 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • làm quen chữ cái lớp 5 tuổi chữ p q (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  làm quen chữ cái lớp 5 tuổi chữ p q (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • toan số 8
  Làm quen với Toán
  toan số 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • dia lop 9
  Làm quen với Toán
  dia lop 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • vòng đời của bướm
  Làm quen với Toán
  vòng đời của bướm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • toán số 8 tiết 1 chủ đề côn trùng
  Làm quen với Toán
  toán số 8 tiết 1 chủ đề côn trùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY