Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lam quen chu cái 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   lam quen chu cái 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • số 8 tiết 1
   Làm quen với Toán
   số 8 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 2

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen văn học lớp 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   Làm quen văn học lớp 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • số 5
   Làm quen với Toán
   số 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • số 8, tiết 1
   Làm quen với Toán
   số 8, tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • LQVT 5 tuổi- số 7 tiết 3 chủ đề chú bộ đội
   Làm quen với Toán
   LQVT 5 tuổi- số 7 tiết 3 chủ đề chú bộ đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • mam non số 7 tiết 3
   Làm quen với Toán
   mam non số 7 tiết 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen Số 7, Củ Cà Rốt
   Làm quen với Toán
   Làm quen Số 7, Củ Cà Rốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • mam non lọp tuoi lam quen voi chu so chu 10
   Làm quen với Toán
   mam non lọp tuoi lam quen voi chu so chu 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • chủ đè nghề nghiệp
   Làm quen với Toán
   chủ đè nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 7 NHẬN BIẾT SỐ 7
   Làm quen với Toán
   ĐẾM ĐẾN 7 NHẬN BIẾT SỐ 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).gộp tách các nhóm số lượng trong phạm vi 5
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).gộp tách các nhóm số lượng trong phạm vi 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • học về các hình
   Làm quen với Toán
   học về các hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Văn học (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • nhận biết số 8
   Làm quen với Toán
   nhận biết số 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6.
   Làm quen với Toán
   nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • đếm và so sánh sô luộng 6 nhận biết chữ số 6
   Làm quen với Toán
   đếm và so sánh sô luộng 6 nhận biết chữ số 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán số 6 (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán số 6 (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • số 5 tiết 2
   Làm quen với Toán
   số 5 tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với cc u ư (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cc u ư (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với cv(5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cv(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay
   Làm quen với Toán
   Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 3

  • Làm quen với chữ viết A, Ă, Â
   Làm quen với Toán
   Làm quen với chữ viết A, Ă, Â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC
   Làm quen với Toán
   HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ
   Làm quen với Toán
   HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 7

  • Làm quen với văn học (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 4

  • Quan sát đồ dùng trong gia đình
   Làm quen với Toán
   Quan sát đồ dùng trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với Toán. HTTMQ
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • TOÁN SỐ 8
   Làm quen với Toán
   TOÁN SỐ 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi)
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2018

   Xem: 7

  • SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
   Làm quen với Toán
   SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 3

  • SỐ ĐẾM TỪ 1-10
   Làm quen với Toán
   SỐ ĐẾM TỪ 1-10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2018

   Xem: 13

  • Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá
   Làm quen với Toán
   Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 8

  • tao hinh vẽ PTGT theo ý thích
   Làm quen với Toán
   tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • làm quen với toán số 6 (t1)
   Làm quen với Toán
   làm quen với toán số 6 (t1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 4

  • Nhận biết các ngày trong tuần
   Làm quen với Toán
   Nhận biết các ngày trong tuần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 3

  • làm quen với toán
   Làm quen với Toán
   làm quen với toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • so sánh chiều cao 2 đối tượng
   Làm quen với Toán
   so sánh chiều cao 2 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi)
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 14

  • Làm quen chữ viết
   Làm quen với Toán
   Làm quen chữ viết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY