Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Mĩ thuật 1

 • Bài 2. Vẽ nét thẳng
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 34. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 8

 • Bài 16. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 7

 • Bài 12. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 4

 • Bài 34. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 5

 • Bài 12. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 6

 • Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Vẽ gà
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Vẽ cá
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 24

 • tuần 14 chủ đè ông mặt trời vui tính
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 7

 • Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 5

 • theo pp mới
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 19. Vẽ gà
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 9. Xem tranh phong cảnh
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 9. Xem tranh phong cảnh
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • MI THUAT 1
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2017

  Xem: 0

 • GIÁO AN
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2017

  Xem: 0

 • em va ban
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Vẽ quả (quả dạng tròn)
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 28. Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2017

  Xem: 0

 • Vẽ quả
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 24. Vẽ cây đơn giản
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2017

  Xem: 0

 • Tư nhiên xã hội lớp 2
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 26. Vẽ chim và hoa
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • Tư nhien xa hôi- lớp 2
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • TNXH: Ôn tập xã hội lớp 2
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 23. Xem tranh các con vật
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 22. Vẽ vật nuôi trong nhà
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Xem tranh thiếu nhi vui chơi
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 14. Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

  Xem: 1

 • Bài 9. Xem tranh phong cảnh
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 1

 • Bài 11. Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 5. Vẽ nét cong ( CĐ Ông mặt trời vui tính )
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2016

  Xem: 1

 • Bài 8. Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 8. Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 19. Vẽ gà
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 2. Vẽ nét thẳng
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 1

 • Bài 32. Vẽ đường diềm trên áo, váy
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2016

  Xem: 0

 • Bài 19. Vẽ gà
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2016

  Xem: 0

 • Bài 17. Vẽ tranh ngôi nhà của em
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 29. Vẽ tranh Đàn gà nhà em (Vẽ con vật em yêu thích)
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2016

  Xem: 0

 • vẽ quả dạng tròn
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 23. Xem tranh các con vật
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2016

  Xem: 0

 • Bai. Ve theo mau co hai hoac ba vat mau
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2016

  Xem: 0

 • Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2016

  Xem: 0

 • bài 21: Vẽ màu vào tranh phong cảnh
  Mĩ thuật 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY