Bài giảng Mĩ thuật 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chủ đề 8. Bình hoa xinh xắn
   Mĩ thuật 1
   Chủ đề 8. Bình hoa xinh xắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Vẽ đường diềm trên áo, váy
   Mĩ thuật 1
   Bài 32. Vẽ đường diềm trên áo, váy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 13 Khu nhà nơi em ở
   Mĩ thuật 1
   Chủ đề 13 Khu nhà nơi em ở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt
   Mĩ thuật 1
   Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
   Mĩ thuật 1
   Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
   Mĩ thuật 1
   Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh
   Mĩ thuật 1
   Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh
   Mĩ thuật 1
   Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Vẽ tranh ngôi nhà của em
   Mĩ thuật 1
   Bài 17. Vẽ tranh ngôi nhà của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Vẽ tranh: Bé và hoa
   Mĩ thuật 1
   Bài 33. Vẽ tranh: Bé và hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
   Mĩ thuật 1
   Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Vẽ chim và hoa...Nguyễn Mộng Cầm
   Mĩ thuật 1
   Bài 26. Vẽ chim và hoa...Nguyễn Mộng Cầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Nhũng con vật ngộ nghĩnh
   Mĩ thuật 1
   Bài 7. Nhũng con vật ngộ nghĩnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • mạch chủ đê 11 vườn rau của bác nông dân
   Mĩ thuật 1
   mạch chủ đê 11 vườn rau của bác nông dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề: Vườn rau của bác nông dân( tiết 1)
   Mĩ thuật 1
   Chủ đề: Vườn rau của bác nông dân( tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Trưng bày kết quả học tập
   Mĩ thuật 1
   Bài 35. Trưng bày kết quả học tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông..Nguyễn Mộng Cầm.
   Mĩ thuật 1
   Bài 14. Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông..Nguyễn Mộng Cầm.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Em và bạn em ( Chủ đề 5 mt đan mạch)
   Mĩ thuật 1
   Em và bạn em ( Chủ đề 5 mt đan mạch)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Sắc màu em yêu ( chủ đề 2 mt đan mạch)
   Mĩ thuật 1
   Sắc màu em yêu ( chủ đề 2 mt đan mạch)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Những con cá đáng yêu lớp 1 đan mạch
   Mĩ thuật 1
   Những con cá đáng yêu lớp 1 đan mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Xem tranh thiếu nhi vui chơi
   Mĩ thuật 1
   Bài 1. Xem tranh thiếu nhi vui chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề 2 sáng tạo cùng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật hình tam giác.
   Mĩ thuật 1
   chủ đề 2 sáng tạo cùng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật hình tam giác.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 34. Vẽ tự do
   Mĩ thuật 1
   Bài 34. Vẽ tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Vẽ nét thẳng
   Mĩ thuật 1
   Bài 2. Vẽ nét thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 34. Vẽ tự do
   Mĩ thuật 1
   Bài 34. Vẽ tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 29

  • Bài 16. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa
   Mĩ thuật 1
   Bài 16. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 7

  • Bài 12. Vẽ tự do
   Mĩ thuật 1
   Bài 12. Vẽ tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 4

  • Bài 34. Vẽ tự do
   Mĩ thuật 1
   Bài 34. Vẽ tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 32

  • Bài 12. Vẽ tự do
   Mĩ thuật 1
   Bài 12. Vẽ tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 31

  • Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt
   Mĩ thuật 1
   Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 3

  • Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian
   Mĩ thuật 1
   Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Vẽ gà
   Mĩ thuật 1
   Bài 19. Vẽ gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Vẽ cá
   Mĩ thuật 1
   Bài 13. Vẽ cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 24

  • tuần 14 chủ đè ông mặt trời vui tính
   Mĩ thuật 1
   tuần 14 chủ đè ông mặt trời vui tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 10

  • Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)
   Mỹ thuật
   Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 8

  • Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)
   Mỹ thuật
   Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 5

  • Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)
   Lớp 1
   Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 5

  • Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)
   Mĩ thuật 1
   Chủ đề 6: Ông mặt trời đáng yêu (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 1

  • theo pp mới
   Mỹ thuật
   theo pp mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • theo pp mới
   Mỹ thuật
   theo pp mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 8

  • theo pp mới
   Lớp 1
   theo pp mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 16

  • theo pp mới
   Mĩ thuật 1
   theo pp mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 17

  • Bài 19. Vẽ gà
   Mĩ thuật 1
   Bài 19. Vẽ gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN
   Mĩ thuật 1
   GIÁO ÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 9. Xem tranh phong cảnh
   Mĩ thuật 1
   Bài 9. Xem tranh phong cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2017

   Xem: 16

  • Bài 9. Xem tranh phong cảnh
   Mĩ thuật 1
   Bài 9. Xem tranh phong cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • MI THUAT 1
   Mĩ thuật 1
   MI THUAT 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 0

  • GIÁO AN
   Mĩ thuật 1
   GIÁO AN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 0

  • em va ban
   Mỹ thuật
   em va ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 0

  • em va ban
   Mỹ thuật
   em va ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY