Bài giảng Mĩ thuật 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Mĩ thuật 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • chuyen đề mi thuat
   Mĩ thuật 4
   chuyen đề mi thuat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • CĐ: Em sáng tạo cùng các con chữ
   Mĩ thuật 4
   CĐ: Em sáng tạo cùng các con chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 4.CĐ: Sáng tạo với nếp gấp giấy
   Mĩ thuật 4
   Mĩ thuật 4.CĐ: Sáng tạo với nếp gấp giấy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Vẽ chân dung
   Mĩ thuật 4
   Bài 15. Vẽ chân dung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Mi thuat 4 Bai Trang trí đường diềm
   Mĩ thuật 4
   Mi thuat 4 Bai Trang trí đường diềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 9: Sáng tọa họa tiết tạo dáng và trang trí đồ vật
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 9: Sáng tọa họa tiết tạo dáng và trang trí đồ vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 3: Ngày hội hóa trang
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 3: Ngày hội hóa trang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 1

  • Chủ đề 7: Vũ điệu sắc màu
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 7: Vũ điệu sắc màu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Thường thức tác phẩm nghệ thuật
   Mĩ thuật 4
   Thường thức tác phẩm nghệ thuật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Đề tài An toàn giao thông
   Mĩ thuật 4
   Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Tĩnh vật lọ và quả
   Mĩ thuật 4
   Bài 18. Tĩnh vật lọ và quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • giáo án đan mạch
   Mĩ thuật 4
   giáo án đan mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề con vật quen thuộc
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề con vật quen thuộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 10 Tĩnh vật
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 10 Tĩnh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 25. Đề tài Trường em
   Mĩ thuật 4
   Bài 25. Đề tài Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 21. Trang trí hình tròn
   Mĩ thuật 4
   Bài 21. Trang trí hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá
   Mĩ thuật 4
   Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Trang trí hình tròn
   Mĩ thuật 4
   Bài 21. Trang trí hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • chủ đề 4: sự chuyển động của dáng người lớp 4
   Mĩ thuật 4
   chủ đề 4: sự chuyển động của dáng người lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 0

  • mi thuat 4
   Mĩ thuật 4
   mi thuat 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 61

  • MT4. CHỦ ĐỀ 8: SÁNG TẠO VỚI CÁC NẾP GẤP GIẤY
   Mĩ thuật 4
   MT4. CHỦ ĐỀ 8: SÁNG TẠO VỚI CÁC NẾP GẤP GIẤY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 344

  • Chủ đề 4 bài Vẽ hoặc làm hoa lá (PP Đan Mạch)
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 4 bài Vẽ hoặc làm hoa lá (PP Đan Mạch)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 18

  • mi thuat 4 chủ đề 4 bài vẽ hoặc làm hoa lá (PP Đan Mạch)
   Mĩ thuật 4
   mi thuat 4 chủ đề 4 bài vẽ hoặc làm hoa lá (PP Đan Mạch)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 11

  • Bài 17. Trang trí hình vuông
   Mĩ thuật 4
   Bài 17. Trang trí hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 7

  • em sang tao cung nhung con chu
   Mĩ thuật 4
   em sang tao cung nhung con chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 8

  • Chủ đề: Sáng tạo cùng những con chữ( tiết 1 )
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề: Sáng tạo cùng những con chữ( tiết 1 )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 8

  • Chủ đề: Sự chuyển động của dáng người(tiết 1)
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề: Sự chuyển động của dáng người(tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 5

  • bài 17 vẽ trang trí hình vuông
   Mĩ thuật 4
   bài 17 vẽ trang trí hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2017

   Xem: 14

  • Bài 1. Màu sắc và cách pha màu
   Mĩ thuật 4
   Bài 1. Màu sắc và cách pha màu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 7

  • Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá
   Mĩ thuật 4
   Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ
   Mĩ thuật 4
   Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 7

  • Chủ đề 3 - NGÀY HỘI HÓA TRANG T1 lop 4
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề 3 - NGÀY HỘI HÓA TRANG T1 lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 10

  • LỚP 4 BÀI CHÚNG EM VỚI THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
   Mĩ thuật 4
   LỚP 4 BÀI CHÚNG EM VỚI THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Màu sắc và cách pha màu
   Mĩ thuật 4
   Bài 1. Màu sắc và cách pha màu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2017

   Xem: 0

  • ƯDCNTT
   Mĩ thuật 4
   ƯDCNTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2017

   Xem: 15

  • MT 4 -Tuần 30 Đan mạch
   Mĩ thuật 4
   MT 4 -Tuần 30 Đan mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 13

  • Mĩ thuật 5-Tuần 31
   Mĩ thuật 4
   Mĩ thuật 5-Tuần 31

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 11

  • MT lớp 5-Tuần 26
   Mĩ thuật 4
   MT lớp 5-Tuần 26

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Mĩ thuật lớp 4 Tuần 12
   Mĩ thuật 4
   Mĩ thuật lớp 4 Tuần 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Mĩ thuật lớp 4 Tuần 7
   Mĩ thuật 4
   Mĩ thuật lớp 4 Tuần 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 12. Đề tài Sinh hoạt
   Mĩ thuật 4
   Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 22. Vẽ cái ca và quả
   Mĩ thuật 4
   Bài 22. Vẽ cái ca và quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2017

   Xem: 9

  • Bài 17. Trang trí hình vuông
   Mĩ thuật 4
   Bài 17. Trang trí hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 10

  • Bài 27. Vẽ cây
   Mĩ thuật 4
   Bài 27. Vẽ cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 25. Đề tài Trường em
   Mĩ thuật 4
   Bài 25. Đề tài Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 12

  • Bài 26. Xem tranh của thiếu nhi
   Mĩ thuật 4
   Bài 26. Xem tranh của thiếu nhi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2017

   Xem: 8

  • Bài 17. Trang trí hình vuông
   Mĩ thuật 4
   Bài 17. Trang trí hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2017

   Xem: 0

  • Chủ đề: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân(MT 4)
   Mĩ thuật 4
   Chủ đề: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân(MT 4)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 20. Đề tài Ngày hội quê em
   Mĩ thuật 4
   Bài 20. Đề tài Ngày hội quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY