Bài giảng Ngoại ngữ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BOOKWORM ACTIVITIES- THE SECRET GẢDNE
   Tiếng Anh
   BOOKWORM ACTIVITIES- THE SECRET GẢDNE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • BOOKWORM ACTIVITIES
   Tiếng Anh
   BOOKWORM ACTIVITIES

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng đh B1
   Tiếng Anh
   Kỹ năng đh B1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Rụng chuông vàng
   Tiếng Anh
   Rụng chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Mạo từ trong tiếng Anh
   Tiếng Anh
   Mạo từ trong tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Nguyên âm đôi /ɪə/
   Tiếng Anh
   Nguyên âm đôi /ɪə/

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Văn hóa Anh
   Tiếng Anh
   Văn hóa Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • 第三课 谢谢
   Tiếng Trung Quốc
   第三课 谢谢

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 第二课 汉语不太难
   Tiếng Trung Quốc
   第二课 汉语不太难

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 第一课 你好
   Tiếng Trung Quốc
   第一课 你好

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • 环剑湖
   Tiếng Trung Quốc
   环剑湖

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Cách tải bài trên violet
   Tiếng Anh
   Cách tải bài trên violet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • global
   Tiếng Anh
   global

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • tiếng anh
   Tiếng Anh
   tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • unit 2 avcn
   Tiếng Anh
   unit 2 avcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 3D Getting around town
   Tiếng Anh
   Unit 3D Getting around town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh (CĐ-ĐH).
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • MINANO NIHONGO Bài 21
   Tiếng Nhật Bản
   MINANO NIHONGO Bài 21

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • DÍCIPLINE in the classroom
   Tiếng Anh
   DÍCIPLINE in the classroom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Fashion in Britain
   Tiếng Anh
   Fashion in Britain

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Từ vựng tiếng anh về các bệnh ở trẻ
   Tiếng Anh
   Từ vựng tiếng anh về các bệnh ở trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • new headway elementary
   Tiếng Anh
   new headway elementary

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 5

  • new headway -Everyday English-What time is it?
   Tiếng Anh
   new headway -Everyday English-What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 3

  • Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • Tiếng anh cơ bản HVTC
   Tiếng Anh
   Tiếng anh cơ bản HVTC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 181

  • Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh
   Tiếng Anh
   Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp
   Tiếng Trung Quốc
   Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 20

  • Say No to subtances
   Tiếng Anh
   Say No to subtances

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi
   Tiếng Anh
   Trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • ngoai ngu
   Tiếng Anh
   ngoai ngu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 1

  • bái:Greetings Phần B Good morning
   Tiếng Anh
   bái:Greetings Phần B Good morning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 4

  • bai 11
   Tiếng Nhật Bản
   bai 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • thuyết trình về tết nguyên đán
   Tiếng Anh
   thuyết trình về tết nguyên đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • thuyết trình về shopping
   Tiếng Anh
   thuyết trình về shopping

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 2

  • Cơ sở văn hóa Việt Nam
   Tiếng Anh
   Cơ sở văn hóa Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • indirect speech
   Tiếng Anh
   indirect speech

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2018

   Xem: 7

  • unit 45 ngữ pháp
   Tiếng Anh
   unit 45 ngữ pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 1

  • Mô hình 5E - BSCS
   Tiếng Anh
   Mô hình 5E - BSCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 1

  • tiếng anh đại học
   Tiếng Anh
   tiếng anh đại học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).
   Tiếng Nhật Bản
   Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • bài tập tin học cao đẳng đại học năm 2017-2020
   Tiếng Anh
   bài tập tin học cao đẳng đại học năm 2017-2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 2

  • English for physics
   Tiếng Anh
   English for physics

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • Unit 1 : The weekend
   Tiếng Anh
   Unit 1 : The weekend

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • Unit 1 : The weekend
   Tiếng Anh
   Unit 1 : The weekend

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 21

  • Power Point Template for Teaching about Jobs
   Tiếng Anh
   Power Point Template for Teaching about Jobs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 21

  • LearnEnglish by Kitty
   Tiếng Anh
   LearnEnglish by Kitty

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2017

   Xem: 0

  • Understanding and Using English Grammar
   Tiếng Anh
   Understanding and Using English Grammar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2017

   Xem: 0

  • advanced grammar
   Tiếng Anh
   advanced grammar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2017

   Xem: 0

  • Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课
   Tiếng Trung Quốc
   Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 15

  • Cách viết 1 đoạn văn đơn giản trong tiếng Anh
   Tiếng Anh
   Cách viết 1 đoạn văn đơn giản trong tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2017

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY