Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngoại ngữ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Ngoại ngữ

 • Trò chơi
  Tiếng Anh
  Trò chơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • ngoai ngu
  Tiếng Anh
  ngoai ngu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • bái:Greetings Phần B Good morning
  Tiếng Anh
  bái:Greetings Phần B Good morning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 4

 • bai 11
  Tiếng Nhật Bản
  bai 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • thuyết trình về tết nguyên đán
  Tiếng Anh
  thuyết trình về tết nguyên đán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • thuyết trình về shopping
  Tiếng Anh
  thuyết trình về shopping

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 4

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
  Tiếng Anh
  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • indirect speech
  Tiếng Anh
  indirect speech

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • unit 45 ngữ pháp
  Tiếng Anh
  unit 45 ngữ pháp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Mô hình 5E - BSCS
  Tiếng Anh
  Mô hình 5E - BSCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • tiếng anh đại học
  Tiếng Anh
  tiếng anh đại học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).
  Tiếng Nhật Bản
  Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • bài tập tin học cao đẳng đại học năm 2017-2020
  Tiếng Anh
  bài tập tin học cao đẳng đại học năm 2017-2020

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • English for physics
  Tiếng Anh
  English for physics

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • Unit 1 : The weekend
  Tiếng Anh
  Unit 1 : The weekend

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • Unit 1 : The weekend
  Tiếng Anh
  Unit 1 : The weekend

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 21

 • Power Point Template for Teaching about Jobs
  Tiếng Anh
  Power Point Template for Teaching about Jobs

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2017

  Xem: 0

 • LearnEnglish by Kitty
  Tiếng Anh
  LearnEnglish by Kitty

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Understanding and Using English Grammar
  Tiếng Anh
  Understanding and Using English Grammar

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2017

  Xem: 0

 • advanced grammar
  Tiếng Anh
  advanced grammar

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2017

  Xem: 0

 • Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课
  Tiếng Trung Quốc
  Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2017

  Xem: 12

 • Cách viết 1 đoạn văn đơn giản trong tiếng Anh
  Tiếng Anh
  Cách viết 1 đoạn văn đơn giản trong tiếng Anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2017

  Xem: 0

 • Make a compiment
  Tiếng Anh
  Make a compiment

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • tạp chí tiếng anh
  Tiếng Anh
  tạp chí tiếng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 0

 • Technology
  Tiếng Anh
  Technology

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2016

  Xem: 0

 • du lịch Hàn Quốc
  Tiếng Anh
  du lịch Hàn Quốc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2016

  Xem: 0

 • British holidays and special occasions
  Tiếng Anh
  British holidays and special occasions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • Leçon 10 (suite) Adjectif Possessif
  Tiếng Pháp
  Leçon 10 (suite) Adjectif Possessif

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2015

  Xem: 12

 • Unit 6. Competitions A Reading
  Tiếng Anh
  Unit 6. Competitions A Reading

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2015

  Xem: 0

 • GETTING STARTED - LIFELINES PRE-INTER
  Tiếng Anh
  GETTING STARTED - LIFELINES PRE-INTER

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2015

  Xem: 0

 • anh van chuyen nganh dien - unit 1
  Tiếng Anh
  anh van chuyen nganh dien - unit 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2015

  Xem: 0

 • Let's study English - Unit 14
  Tiếng Hàn Quốc
  Let's study English - Unit 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK4 UNIT 9
  Tiếng Anh
  NC BOOK4 UNIT 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 - UNIT 12
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 - UNIT 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 - UNIT 11
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 - UNIT 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 UNIT 8
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 UNIT 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 UNIT 7
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 UNIT 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4- UNIT 6
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4- UNIT 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK UNIT 5
  Tiếng Anh
  NC BOOK UNIT 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 UNIT 4
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 UNIT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 UNIT 3
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 UNIT 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 UNIT 2
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 UNIT 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 4 UNIT 1
  Tiếng Anh
  NC BOOK 4 UNIT 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U12
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 10

 • NC BOOK 3 U11
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 9

 • NC BOOK 3 U10
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U9
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U8
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U7
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U6
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U5
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

 • NC BOOK 3 U4
  Tiếng Anh
  NC BOOK 3 U4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY