Bài giảng Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
   Ngữ văn 10
   Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Tự tình (bài II)
   Ngữ văn 11
   Tuần 2. Tự tình (bài II)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà
   Ngữ văn 12
   Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học
   Ngữ văn 12
   Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Những đứa con trong gia đình
   Ngữ văn 12
   Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • DẠNG ĐỀ LIÊN HỆ
   Ngữ văn 12
   DẠNG ĐỀ LIÊN HỆ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca
   Ngữ văn 12
   Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Hội thoại
   Ngữ văn 8
   Bài 26. Hội thoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Bến quê
   Ngữ văn 9
   Bài 27. Bến quê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Sóng
   Ngữ văn 12
   Tuần 13. Sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt
   Ngữ văn 12
   Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt
   Ngữ văn 12
   Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa
   Ngữ văn 12
   Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
   Ngữ văn 12
   CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
   Ngữ văn 9
   Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự
   Ngữ văn 9
   Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh
   Ngữ văn 9
   Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Ôn tập về luận điểm
   Ngữ văn 8
   Bài 24. Ôn tập về luận điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ca dao hài hước
   Ngữ văn 10
   Tuần 10. Ca dao hài hước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Bánh trôi nước
   Ngữ văn 7
   Bài 7. Bánh trôi nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Tây Tiến
   Ngữ văn 12
   Tuần 7. Tây Tiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Hai đứa trẻ
   Ngữ văn 11
   Tuần 10. Hai đứa trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Tự tình (bài II)
   Ngữ văn 11
   Tuần 2. Tự tình (bài II)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
   Ngữ văn 9
   Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
   Ngữ văn 9
   Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh
   Ngữ văn 9
   Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
   Ngữ văn 9
   Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Sống chết mặc bay
   Ngữ văn 7
   Bài 26. Sống chết mặc bay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 Đoan thuyen đánh cá
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 Đoan thuyen đánh cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 28. Truyện Kiều (giáo án thao giảng)
   Ngữ văn 10
   Tuần 28. Truyện Kiều (giáo án thao giảng)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Bài học đường đời đầu tiên
   Ngữ văn 6
   Bài 18. Bài học đường đời đầu tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Luyện nói kể chuyện
   Ngữ văn 6
   Bài 10. Luyện nói kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Luyện nói kể chuyện
   Ngữ văn 6
   Bài 10. Luyện nói kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Thành ngữ
   Ngữ văn 7
   Bài 12. Thành ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Bố cục của văn bản
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Bố cục của văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trường từ vựng
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Trường từ vựng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trong lòng mẹ
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Trong lòng mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Em bé thông minh
   Ngữ văn 6
   Bài 7. Em bé thông minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY