Bài giảng Ngữ văn 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 20. Hầu Trời
   Ngữ văn 11
   Tuần 20. Hầu Trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Thương vợ.
   Ngữ văn 11
   Tuần 3. Thương vợ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Thương vợ.
   Ngữ văn 11
   Tuần 3. Thương vợ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 24. Từ ấy
   Ngữ văn 11
   Tuần 24. Từ ấy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia
   Ngữ văn 11
   Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ
   Ngữ văn 11
   Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
   Ngữ văn 11
   Tuần 3. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Luyện tập thao tác lập luận bình luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 28. Luyện tập thao tác lập luận bình luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Chí Phèo
   Ngữ văn 11
   Tuần 13. Chí Phèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Tôi yêu em
   Ngữ văn 11
   Tuần 26. Tôi yêu em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Đọc thêm: Chạy giặc
   Ngữ văn 11
   Tuần 5. Đọc thêm: Chạy giặc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)
   Ngữ văn 11
   Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Hai đứa trẻ
   Ngữ văn 11
   Tuần 10. Hai đứa trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)
   Ngữ văn 11
   Tuần 7. Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Câu cá mùa thu (Thu điếu)
   Ngữ văn 11
   Tuần 2. Câu cá mùa thu (Thu điếu)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 11. Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng
   Ngữ văn 11
   Ngữ văn 11. Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê
   Ngữ văn 11
   Tuần 3. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Thương vợ.
   Ngữ văn 11
   Tuần 3. Thương vợ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 22. Tràng giang
   Ngữ văn 11
   Tuần 22. Tràng giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)
   Ngữ văn 11
   Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài ca ngắn đi trên bãi cát
   Ngữ văn 11
   Bài ca ngắn đi trên bãi cát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Tự tình (bài II)
   Ngữ văn 11
   Tuần 2. Tự tình (bài II)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • Nhung nguoi khon kho
   Ngữ văn 11
   Nhung nguoi khon kho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Thực hành về thành ngữ, điển cố
   Ngữ văn 11
   Tuần 6. Thực hành về thành ngữ, điển cố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Tình yêu và thù hận
   Ngữ văn 11
   Tuần 17. Tình yêu và thù hận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền
   Ngữ văn 11
   Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Tôi yêu em
   Ngữ văn 11
   Tuần 26. Tôi yêu em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 21. Vội vàng
   Ngữ văn 11
   Tuần 21. Vội vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền
   Ngữ văn 11
   Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư
   Ngữ văn 11
   Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 0

  • Một thời đại trong thi ca
   Ngữ văn 11
   Một thời đại trong thi ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • Vội vàng
   Ngữ văn 11
   Vội vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Một số thể loại văn học: Nghị luận
   Ngữ văn 11
   Một số thể loại văn học: Nghị luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • tiết 110: phong cách ngôn ngữ chính luận
   Ngữ văn 11
   tiết 110: phong cách ngôn ngữ chính luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền
   Ngữ văn 11
   Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền
   Ngữ văn 11
   Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28
   Ngữ văn 11
   Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận
   Ngữ văn 11
   Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Tôi yêu em
   Ngữ văn 11
   Tuần 26. Tôi yêu em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 23. Chiều tối (Mộ)
   Ngữ văn 11
   Tuần 23. Chiều tối (Mộ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta
   Ngữ văn 11
   Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 4

  • Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28
   Ngữ văn 11
   Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 4

  • Tuần 21. Vội vàng
   Ngữ văn 11
   Tuần 21. Vội vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 5

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY