Bài giảng Ngữ văn 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 7. Tây Tiến
   Ngữ văn 12
   Tuần 7. Tây Tiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Vợ nhặt
   Ngữ văn 12
   Tuần 21. Vợ nhặt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
   Ngữ văn 12
   Tuần 25. Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Thực hành về hàm ý
   Ngữ văn 12
   Tuần 24. Thực hành về hàm ý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Thuốc
   Ngữ văn 12
   Tuần 26. Thuốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 12. Tuần 22. Rừng xà nu
   Ngữ văn 12
   Ngữ văn 12. Tuần 22. Rừng xà nu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt
   Ngữ văn 12
   Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ
   Ngữ văn 12
   Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Những đứa con trong gia đình
   Ngữ văn 12
   Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Rừng xà nu
   Ngữ văn 12
   Tuần 22. Rừng xà nu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Số phận con người
   Ngữ văn 12
   Tuần 27. Số phận con người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa
   Ngữ văn 12
   Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 12.
   Ngữ văn 12
   Ngữ văn 12.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Vợ chồng A Phủ
   Ngữ văn 12
   Vợ chồng A Phủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • tập một bài tây tiến-quang Dũng
   Ngữ văn 12
   tập một bài tây tiến-quang Dũng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 12. Tuần 8. Luật thơ
   Ngữ văn 12
   Ngữ văn 12. Tuần 8. Luật thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Rừng xà nu
   Ngữ văn 12
   Tuần 22. Rừng xà nu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Vợ chồng A Phủ (tiết 3) Phan Thị Yên
   Ngữ văn 12
   Vợ chồng A Phủ (tiết 3) Phan Thị Yên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 28. Ông già và biển cả
   Ngữ văn 12
   Tuần 28. Ông già và biển cả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 18. Ôn tập phần Văn học
   Ngữ văn 12
   Tuần 18. Ôn tập phần Văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ
   Ngữ văn 12
   Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 1

  • Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
   Ngữ văn 12
   Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 1

  • Tuần 16. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
   Ngữ văn 12
   Tuần 16. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học
   Ngữ văn 12
   Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 1

  • Tuần 21. Vợ nhặt
   Ngữ văn 12
   Tuần 21. Vợ nhặt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 1

  • Tuần 26. Thuốc
   Ngữ văn 12
   Tuần 26. Thuốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca
   Ngữ văn 12
   Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 12 - Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
   Ngữ văn 12
   Ngữ văn 12 - Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học
   Ngữ văn 12
   Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 1

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
   Ngữ văn 12
   Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa
   Ngữ văn 12
   Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Sóng
   Ngữ văn 12
   Tuần 13. Sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà
   Ngữ văn 12
   Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà
   Ngữ văn 12
   Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà
   Ngữ văn 12
   Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Tiếng hát con tàu
   Ngữ văn 12
   Tuần 12. Tiếng hát con tàu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn
   Ngữ văn 12
   Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Ông già và biển cả
   Ngữ văn 12
   Tuần 28. Ông già và biển cả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
   Ngữ văn 12
   Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề
   Ngữ văn 12
   Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa
   Ngữ văn 12
   Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 22. Rừng xà nu
   Ngữ văn 12
   Tuần 22. Rừng xà nu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo)
   Ngữ văn 12
   Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 23. Những đứa con trong gia đình
   Ngữ văn 12
   Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Luật thơ
   Ngữ văn 12
   Tuần 8. Luật thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY