Bài giảng Ngữ văn 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Từ trái nghĩa
   Ngữ văn 7
   Bài 10. Từ trái nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Từ láy
   Ngữ văn 7
   Bài 3. Từ láy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Quan hệ từ
   Ngữ văn 7
   Bài 7. Quan hệ từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • mua xuan của tôi
   Ngữ văn 7
   mua xuan của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Tiếng gà trưa
   Ngữ văn 7
   Bài 13. Tiếng gà trưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cảnh khuya
   Ngữ văn 7
   Bài 12. Cảnh khuya

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Sau phút chia li
   Ngữ văn 7
   Bài 7. Sau phút chia li

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Bài ca Côn Sơn
   Ngữ văn 7
   Bài 6. Bài ca Côn Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Dấu gạch ngang
   Ngữ văn 7
   Bài 30. Dấu gạch ngang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương
   Ngữ văn 7
   Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
   Ngữ văn 7
   Bài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Bánh trôi nước
   Ngữ văn 7
   Bài 7. Bánh trôi nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội
   Ngữ văn 7
   Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 7
   Ngữ văn 7
   Ngữ văn 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 7.
   Ngữ văn 7
   Ngữ văn 7.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 7. Bài 8. Bạn đến chơi nhà
   Ngữ văn 7
   Ngữ văn 7. Bài 8. Bạn đến chơi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Qua Đèo Ngang
   Ngữ văn 7
   Qua Đèo Ngang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt
   Ngữ văn 7
   Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Từ đồng nghĩa
   Ngữ văn 7
   Bài 9. Từ đồng nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Từ trái nghĩa
   Ngữ văn 7
   Bài 10. Từ trái nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • lớp 7
   Ngữ văn 7
   lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Một thứ quà của lúa non: Cốm
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Một thứ quà của lúa non: Cốm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • BAI CANH KHUYA
   Ngữ văn 7
   BAI CANH KHUYA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt
   Ngữ văn 7
   Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Bánh trôi nước
   Ngữ văn 7
   Bài 7. Bánh trôi nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • G/a NGỮ VĂN 7 HKI (3 cột hoàn thiện)
   Ngữ văn 7
   G/a NGỮ VĂN 7 HKI (3 cột hoàn thiện)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Mùa xuân của tôi
   Ngữ văn 7
   Bài 15. Mùa xuân của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Mùa xuân của tôi
   Ngữ văn 7
   Bài 15. Mùa xuân của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Quan Âm Thị Kính
   Ngữ văn 7
   Bài 29. Quan Âm Thị Kính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt
   Ngữ văn 7
   Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
   Ngữ văn 7
   Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Điệp ngữ
   Ngữ văn 7
   Bài 13. Điệp ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Làm thơ lục bát
   Ngữ văn 7
   Bài 13. Làm thơ lục bát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
   Ngữ văn 7
   Bài 18. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chơi chữ
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chơi chữ
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Từ đồng âm
   Ngữ văn 7
   Bài 11. Từ đồng âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chơi chữ
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Từ đồng âm
   Ngữ văn 7
   Bài 11. Từ đồng âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Tiếng gà trưa
   Ngữ văn 7
   Bài 13. Tiếng gà trưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cảnh khuya
   Ngữ văn 7
   Bài 12. Cảnh khuya

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Tiếng gà trưa
   Ngữ văn 7
   Bài 13. Tiếng gà trưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chơi chữ
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Mùa xuân của tôi
   Ngữ văn 7
   Bài 15. Mùa xuân của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Mùa xuân của tôi
   Ngữ văn 7
   Bài 15. Mùa xuân của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Ôn tập văn bản biểu cảm
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Ôn tập văn bản biểu cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê
   Ngữ văn 7
   Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Sài Gòn tôi yêu
   Ngữ văn 7
   Bài 15. Sài Gòn tôi yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chơi chữ
   Ngữ văn 7
   Bài 14. Chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt
   Ngữ văn 7
   Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY