Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Ngữ văn 7

 • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê
  Ngữ văn 7
  Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Mạch lạc trong văn bản
  Ngữ văn 7
  Bài 2. Mạch lạc trong văn bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Cổng trường mở ra
  Ngữ văn 7
  Bài 1. Cổng trường mở ra

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 5

 • Bài 29. Quan Âm Thị Kính
  Ngữ văn 7
  Bài 29. Quan Âm Thị Kính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Tiếng gà trưa
  Ngữ văn 7
  Bài 13. Tiếng gà trưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Những câu hát than thân
  Ngữ văn 7
  Bài 4. Những câu hát than thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Tiếng gà trưa
  Ngữ văn 7
  Bài 13. Tiếng gà trưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Cổng trường mở ra
  Ngữ văn 7
  Bài 1. Cổng trường mở ra

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( ....HÈ RỖI....)
  Ngữ văn 7
  SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( ....HÈ RỖI....)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt
  Ngữ văn 7
  Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
  Ngữ văn 7
  Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Những câu hát than thân
  Ngữ văn 7
  Bài 4. Những câu hát than thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay
  Ngữ văn 7
  Bài 26. Sống chết mặc bay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê
  Ngữ văn 7
  Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
  Ngữ văn 7
  Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Ý nghĩa văn chương
  Ngữ văn 7
  Bài 24. Ý nghĩa văn chương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
  Ngữ văn 7
  Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội
  Ngữ văn 7
  Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Ôn tập phần Văn
  Ngữ văn 7
  Bài 30. Ôn tập phần Văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Liệt kê
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Liệt kê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Từ Hán Việt
  Ngữ văn 7
  Bài 5. Từ Hán Việt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Từ đồng âm
  Ngữ văn 7
  Bài 11. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Qua Đèo Ngang
  Ngữ văn 7
  Bài 8. Qua Đèo Ngang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 29. Văn bản đề nghị
  Ngữ văn 7
  Bài 29. Văn bản đề nghị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 1

 • Bài 30 Dấu Gạch Ngang
  Ngữ văn 7
  Bài 30 Dấu Gạch Ngang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay
  Ngữ văn 7
  Bài 26. Sống chết mặc bay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • TIẾT 113 CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
  Ngữ văn 7
  TIẾT 113 CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • DE CUONG ON TAP NGU VAN 7 HOC KI II KEM DAP AN (2017-2018)
  Ngữ văn 7
  DE CUONG ON TAP NGU VAN 7 HOC KI II KEM DAP AN (2017-2018)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Sống chết mặc bay
  Ngữ văn 7
  Sống chết mặc bay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • dấu gach ngang
  Ngữ văn 7
  dấu gach ngang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 7. Bài 28.Liệt kê
  Ngữ văn 7
  Ngữ văn 7. Bài 28.Liệt kê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 7
  Ngữ văn 7
  Ngữ văn 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 28. Liệt kê
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Liệt kê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
  Ngữ văn 7
  Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình
  Ngữ văn 7
  Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 2

 • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
  Ngữ văn 7
  Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Câu đặc biệt
  Ngữ văn 7
  Bài 20. Câu đặc biệt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Từ trái nghĩa
  Ngữ văn 7
  Bài 10. Từ trái nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Câu đặc biệt
  Ngữ văn 7
  Bài 20. Câu đặc biệt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Ý nghĩa văn chương
  Ngữ văn 7
  Bài 24. Ý nghĩa văn chương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
  Ngữ văn 7
  Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
  Ngữ văn 7
  Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay
  Ngữ văn 7
  Bài 26. Sống chết mặc bay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Liệt kê
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Liệt kê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
  Ngữ văn 7
  Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay
  Ngữ văn 7
  Bài 26. Sống chết mặc bay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY