Bài giảng Ngữ văn 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Hai cây phong
   Ngữ văn 8
   Bài 9. Hai cây phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
   Ngữ văn 8
   Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Tình thái từ
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Tình thái từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
   Ngữ văn 8
   Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
   Ngữ văn 8
   Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Nói quá
   Ngữ văn 8
   Bài 9. Nói quá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Nói giảm nói tránh
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Nói giảm nói tránh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 23. Hành động nói
   Ngữ văn 8
   Bài 23. Hành động nói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
   Ngữ văn 8
   Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tóm tắt văn bản tự sự
   Ngữ văn 8
   tóm tắt văn bản tự sự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Nói giảm nói tránh
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Nói giảm nói tránh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. Hành động nói
   Ngữ văn 8
   Bài 23. Hành động nói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Trong lòng mẹ
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Trong lòng mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
   Ngữ văn 8
   Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Nhớ rừng
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Nhớ rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Nói giảm nói tránh
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Nói giảm nói tránh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Đề văn thuyết minh trình chiếu luôn
   Ngữ văn 8
   Bài 8. Đề văn thuyết minh trình chiếu luôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • TIÉT :18 Tóm tắt văn bản tự sự
   Ngữ văn 8
   TIÉT :18 Tóm tắt văn bản tự sự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Lão Hạc
   Ngữ văn 8
   Bài 4. Lão Hạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
   Ngữ văn 8
   Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Bài toán dân số
   Ngữ văn 8
   Bài 13. Bài toán dân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Tình thái từ
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Tình thái từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió-Tác giả Xéc-van-téc
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió-Tác giả Xéc-van-téc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm: Lần quẹt diêm thứ năm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm: Lần quẹt diêm thứ năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 8 bài câu câu khiến.
   Ngữ văn 8
   Ngữ văn 8 bài câu câu khiến.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Hai cây phong
   Ngữ văn 8
   Bài 9. Hai cây phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
   Ngữ văn 8
   Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
   Ngữ văn 8
   Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Tú Mỡ và thơ trào phúng
   Ngữ văn 8
   Tú Mỡ và thơ trào phúng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • ngu van 8
   Ngữ văn 8
   ngu van 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
   Ngữ văn 8
   Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Câu nghi vấn
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Câu nghi vấn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Câu nghi vấn
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Câu nghi vấn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Lão Hạc
   Ngữ văn 8
   Bài 4. Lão Hạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 31. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II)
   Ngữ văn 8
   Bài 31. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Trợ từ, thán từ
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Trợ từ, thán từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY