Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Ngữ văn 8

 • Bài 2. Trường từ vựng
  Ngữ văn 8
  Bài 2. Trường từ vựng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 4

 • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
  Ngữ văn 8
  Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Tôi đi học
  Ngữ văn 8
  Bài 1. Tôi đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 8

 • Bài 1. Tôi đi học
  Ngữ văn 8
  Bài 1. Tôi đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2018

  Xem: 3

 • Bài 23. Hịch tướng sĩ
  Ngữ văn 8
  Bài 23. Hịch tướng sĩ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
  Ngữ văn 8
  Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. Nhớ rừng
  Ngữ văn 8
  Bài 18. Nhớ rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Nước Đại Việt ta
  Ngữ văn 8
  Bài 24. Nước Đại Việt ta

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
  Ngữ văn 8
  Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
  Ngữ văn 8
  Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Lão Hạc
  Ngữ văn 8
  Bài 4. Lão Hạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 8
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Nước Đại Việt ta
  Ngữ văn 8
  Bài 24. Nước Đại Việt ta

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. Ông đồ
  Ngữ văn 8
  Bài 18. Ông đồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
  Ngữ văn 8
  Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Hội thoại
  Ngữ văn 8
  Bài 26. Hội thoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
  Ngữ văn 8
  Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá
  Ngữ văn 8
  Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Hịch tướng sĩ
  Ngữ văn 8
  Bài 23. Hịch tướng sĩ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn
  Ngữ văn 8
  Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Câu cầu khiến
  Ngữ văn 8
  Bài 20. Câu cầu khiến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Tiết 37- Bài 9. Nói quá
  Ngữ văn 8
  Tiết 37- Bài 9. Nói quá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Hội thoại
  Ngữ văn 8
  Bài 26. Hội thoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Thuế máu
  Ngữ văn 8
  Bài 26. Thuế máu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Lão Hạc
  Ngữ văn 8
  Bài 4. Lão Hạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 32. Ôn tâp và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II - tiếp theo)
  Ngữ văn 8
  Bài 32. Ôn tâp và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II - tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • bài 31 van ban tuong trinh
  Ngữ văn 8
  bài 31 van ban tuong trinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • TUấn 10a7
  Ngữ văn 8
  TUấn 10a7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 1

 • Giáo án Ngữ văn 8 tuần 20
  Ngữ văn 8
  Giáo án Ngữ văn 8 tuần 20

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
  Ngữ văn 8
  Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
  Ngữ văn 8
  Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 1

 • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh
  Ngữ văn 8
  Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Lão Hạc
  Ngữ văn 8
  Bài 4. Lão Hạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 3

 • học kì 2
  Ngữ văn 8
  học kì 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • lớp 8
  Ngữ văn 8
  lớp 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • hinh anh day bai thuyêt minh
  Ngữ văn 8
  hinh anh day bai thuyêt minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Quê hương
  Ngữ văn 8
  Bài 19. Quê hương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Khi con tu hú
  Ngữ văn 8
  Bài 19. Khi con tu hú

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • que huong
  Ngữ văn 8
  que huong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Hội thoại (tiếp theo)
  Ngữ văn 8
  Bài 27. Hội thoại (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • bài 29, ông giuốc đanh mặc lễ phục - ngữ văn 8 tập 2
  Ngữ văn 8
  bài 29, ông giuốc đanh mặc lễ phục - ngữ văn 8 tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)
  Ngữ văn 8
  Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
  Ngữ văn 8
  Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Đi bộ ngao du
  Ngữ văn 8
  Bài 27. Đi bộ ngao du

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 6

 • Bài 28. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
  Ngữ văn 8
  Bài 28. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 7

 • Bài 26. Hội thoại
  Ngữ văn 8
  Bài 26. Hội thoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
  Ngữ văn 8
  Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 27. Hội thoại (tiếp theo)
  Ngữ văn 8
  Bài 27. Hội thoại (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
  Ngữ văn 8
  Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY