Bài giảng Ngữ văn 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Quê hương
   Ngữ văn 8
   Bài 19. Quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Khi con tu hú
   Ngữ văn 8
   Bài 19. Khi con tu hú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Nhớ rừng
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Nhớ rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Lão Hạc
   Ngữ văn 8
   Bài 4. Lão Hạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Nhớ rừng
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Nhớ rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá
   Ngữ văn 8
   Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh
   Ngữ văn 8
   Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Tức cảnh Pác Bó
   Ngữ văn 8
   Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
   Ngữ văn 8
   Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • lop 8
   Ngữ văn 8
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)
   Ngữ văn 8
   Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Bài toán dân số
   Ngữ văn 8
   Bài 13. Bài toán dân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Dấu ngoặc kép
   Ngữ văn 8
   Bài 14. Dấu ngoặc kép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)
   Ngữ văn 8
   Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Câu ghép
   Ngữ văn 8
   Bài 11. Câu ghép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá
   Ngữ văn 8
   Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 1

  • Bài 13. Bài toán dân số
   Ngữ văn 8
   Bài 13. Bài toán dân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Tức cảnh Pác Bó
   Ngữ văn 8
   Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
   Ngữ văn 8
   Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Muốn làm thằng Cuội
   Ngữ văn 8
   Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học
   Ngữ văn 8
   Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Câu ghép (tiếp theo)
   Ngữ văn 8
   Bài 12. Câu ghép (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Tình thái từ
   Ngữ văn 8
   Bài 7. Tình thái từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Trợ từ, thán từ
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Trợ từ, thán từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Dấu ngoặc kép
   Ngữ văn 8
   Bài 14. Dấu ngoặc kép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tiet 66. Ông đồ
   Ngữ văn 8
   Tiet 66. Ông đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Câu ghép
   Ngữ văn 8
   Bài 11. Câu ghép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Bài toán dân số
   Ngữ văn 8
   Bài 13. Bài toán dân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
   Ngữ văn 8
   Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
   Ngữ văn 8
   Bài 18. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • thuyết minh nón lá
   Ngữ văn 8
   thuyết minh nón lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Dấu ngoặc kép
   Ngữ văn 8
   Bài 14. Dấu ngoặc kép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Trong lòng mẹ
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Trong lòng mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
   Ngữ văn 8
   Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Bố cục của văn bản
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Bố cục của văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôi đi học
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tôi đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Trong lòng mẹ
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Trong lòng mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Trường từ vựng
   Ngữ văn 8
   Bài 2. Trường từ vựng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY