Bài giảng Ngữ văn 8

Thư viện bài giảng tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Ngữ văn 8 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Ông đồ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Ông đồ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 9. Nói quá

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 16. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 17. Hai chữ nước nhà

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 26. Thuế máu(tiết 2)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 26. Thuế máu(tiết 1)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 11. Câu ghép

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Ôn luyện về dấu câu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 17. Hai chữ nước nhà

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Ôn luyện về dấu câu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 9. Hai cây phong

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Ngữ văn 8. on luyen ve dau cau

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 13. Bài toán dân số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

bài 14

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng