Bài giảng Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ngữ văn 9. Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9. Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng
   Ngữ văn 9
   Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
   Ngữ văn 9
   Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
   Ngữ văn 9
   CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nói với con phần 2
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nói với con phần 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Con cò
   Ngữ văn 9
   Bài 22. Con cò

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Viếng lăng Bác
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Viếng lăng Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Mây và sóng
   Ngữ văn 9
   Bài 25. Mây và sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nói với con
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nói với con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Bến quê
   Ngữ văn 9
   Bài 27. Bến quê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập
   Ngữ văn 9
   đề cương ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
   Ngữ văn 9
   Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Bến quê
   Ngữ văn 9
   Bài 27. Bến quê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Chị em Thúy Kiều
   Ngữ văn 9
   Bài 6. Chị em Thúy Kiều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nói với con
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nói với con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương
   Ngữ văn 9
   Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Sang thu
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Sang thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 Mây và sóng
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 Mây và sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Bến quê
   Ngữ văn 9
   Bài 27. Bến quê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Ánh trăng
   Ngữ văn 9
   Bài 12. Ánh trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại)
   Ngữ văn 9
   Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Viếng lăng Bác
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Viếng lăng Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Sang thu
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Sang thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa
   Ngữ văn 9
   Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Sang thu
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Sang thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
   Ngữ văn 9
   Bài 22. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
   Ngữ văn 9
   Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ
   Ngữ văn 9
   Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Viếng lăng Bác
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Viếng lăng Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Nói với con
   Ngữ văn 9
   Nói với con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Sang Thu
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Sang Thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tiết 132 - Bài 25. Ôn tập về thơ ( Tiếp theo)
   Ngữ văn 9
   Tiết 132 - Bài 25. Ôn tập về thơ ( Tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Ôn tập về thơ
   Ngữ văn 9
   Bài 25. Ôn tập về thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nói với con
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nói với con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Sang thu
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Sang thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Các thành phần biệt lập
   Ngữ văn 9
   Bài 19. Các thành phần biệt lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Viếng lăng Bác
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Viếng lăng Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Con cò
   Ngữ văn 9
   Bài 22. Con cò

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY