Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ngữ văn (CĐ-ĐH)
   Ngữ văn
   Ngữ văn (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • CUỘC ĐỜI CỦA KAWABATA
   Ngữ văn
   CUỘC ĐỜI CỦA KAWABATA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Tác gia Nguyễn Bỉnh Khiêm
   Ngữ văn
   Tác gia Nguyễn Bỉnh Khiêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Văn học Dân gian
   Ngữ văn
   Văn học Dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Các lớp từ vựng
   Ngữ văn
   Các lớp từ vựng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 3

  • Lỗ Tấn
   Ngữ văn
   Lỗ Tấn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Kinh thi
   Ngữ văn
   Kinh thi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Khuất Nguyên
   Ngữ văn
   Khuất Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Tổng quan về Trung Quốc và văn học Trung Quốc
   Ngữ văn
   Tổng quan về Trung Quốc và văn học Trung Quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 2

  • TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC BIẺU ĐẠT TỰ SỰ
   Ngữ văn
   TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC BIẺU ĐẠT TỰ SỰ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • Điền dã sưu tầm văn học dân gian
   Ngữ văn
   Điền dã sưu tầm văn học dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 1

  • Văn học nhật bản sơ kỳ
   Ngữ văn
   Văn học nhật bản sơ kỳ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 177

  • KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM
   Ngữ văn
   KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 18

  • NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA LÃNG MAN
   Ngữ văn
   NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA LÃNG MAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 0

  • Chủ nghĩa cổ điển - Khái niệm và cơ sở hinh thành
   Ngữ văn
   Chủ nghĩa cổ điển - Khái niệm và cơ sở hinh thành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 0

  • CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CHÍ PHÈO
   Ngữ văn
   CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CHÍ PHÈO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 0

  • Ngữ văn (CĐ-ĐH)
   Ngữ văn
   Ngữ văn (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2017

   Xem: 0

  • Ngữ văn (CĐ-ĐH)
   Ngữ văn
   Ngữ văn (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2017

   Xem: 0

  • Văn học Nga
   Ngữ văn
   Văn học Nga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2017

   Xem: 13

  • Khái quát văn học châu Á
   Ngữ văn
   Khái quát văn học châu Á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 2

  • Bài 15 Bảo vệ di sản văn hóa
   Ngữ văn
   Bài 15 Bảo vệ di sản văn hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2017

   Xem: 0

  • MÚA RỐI NƯỚC- VĂN HỌC DÂN GIAN
   Ngữ văn
   MÚA RỐI NƯỚC- VĂN HỌC DÂN GIAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2017

   Xem: 0

  • NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
   Ngữ văn
   NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2017

   Xem: 0

  • SO SÁNH ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
   Ngữ văn
   SO SÁNH ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2017

   Xem: 2

  • VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC
   Ngữ văn
   VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2016

   Xem: 1

  • THỂ THƠ TRONG CA DAO
   Ngữ văn
   THỂ THƠ TRONG CA DAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2016

   Xem: 11

  • CÁI HÀI TRONG MỸ HỌC
   Ngữ văn
   CÁI HÀI TRONG MỸ HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2016

   Xem: 0

  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN
   Ngữ văn
   THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2016

   Xem: 1

  • TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG- CƠ SỞ VĂN HÓA
   Ngữ văn
   TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG- CƠ SỞ VĂN HÓA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2016

   Xem: 0

  • Đặc điểm nghệ thuật của văn học trung đại từ X đến XIV
   Ngữ văn
   Đặc điểm nghệ thuật của văn học trung đại từ X đến XIV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 71

  • CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   Ngữ văn
   CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 2

  • Các hình động trong powpoint
   Ngữ văn
   Các hình động trong powpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2016

   Xem: 0

  • THỜI GIAN NGHỆ THUẬT
   Ngữ văn
   THỜI GIAN NGHỆ THUẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  • PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TRÚC CÚ PHÁP
   Ngữ văn
   PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TRÚC CÚ PHÁP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 1

  • tam ly hoc lua tuoi
   Ngữ văn
   tam ly hoc lua tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2015

   Xem: 0

  • Cụm động từ
   Ngữ văn
   Cụm động từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2015

   Xem: 1

  • Cụm danh từ
   Ngữ văn
   Cụm danh từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2015

   Xem: 0

  • VH Ấn Độ
   Ngữ văn
   VH Ấn Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 74

  • VHVN trung đại
   Ngữ văn
   VHVN trung đại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Truyện Kiều
   Ngữ văn
   Truyện Kiều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Thơ thiền
   Ngữ văn
   Thơ thiền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Thơ mới
   Ngữ văn
   Thơ mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Thơ 45-75
   Ngữ văn
   Thơ 45-75

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Tản đà
   Ngữ văn
   Tản đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Ca dao
   Ngữ văn
   Ca dao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Nguyễn Tuân
   Ngữ văn
   Nguyễn Tuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 18

  • Nguyễn Minh Châu
   Ngữ văn
   Nguyễn Minh Châu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 1

  • Phan Tứ - Anh Đức
   Ngữ văn
   Phan Tứ - Anh Đức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Xuân Diệu- Huy cận
   Ngữ văn
   Xuân Diệu- Huy cận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 0

  • Phạm Thị Hoài- Bảo Ninh
   Ngữ văn
   Phạm Thị Hoài- Bảo Ninh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2015

   Xem: 12

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY