Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH)

 • Lỗ Tấn
  Ngữ văn
  Lỗ Tấn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Kinh thi
  Ngữ văn
  Kinh thi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Khuất Nguyên
  Ngữ văn
  Khuất Nguyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Tổng quan về Trung Quốc và văn học Trung Quốc
  Ngữ văn
  Tổng quan về Trung Quốc và văn học Trung Quốc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 2

 • TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC BIẺU ĐẠT TỰ SỰ
  Ngữ văn
  TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC BIẺU ĐẠT TỰ SỰ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • Điền dã sưu tầm văn học dân gian
  Ngữ văn
  Điền dã sưu tầm văn học dân gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2018

  Xem: 1

 • Văn học nhật bản sơ kỳ
  Ngữ văn
  Văn học nhật bản sơ kỳ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 177

 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM
  Ngữ văn
  KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 8

 • NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA LÃNG MAN
  Ngữ văn
  NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA LÃNG MAN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • Chủ nghĩa cổ điển - Khái niệm và cơ sở hinh thành
  Ngữ văn
  Chủ nghĩa cổ điển - Khái niệm và cơ sở hinh thành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CHÍ PHÈO
  Ngữ văn
  CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CHÍ PHÈO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • Ngữ văn (CĐ-ĐH)
  Ngữ văn
  Ngữ văn (CĐ-ĐH)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

 • Ngữ văn (CĐ-ĐH)
  Ngữ văn
  Ngữ văn (CĐ-ĐH)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

 • Văn học Nga
  Ngữ văn
  Văn học Nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

 • Khái quát văn học châu Á
  Ngữ văn
  Khái quát văn học châu Á

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 15 Bảo vệ di sản văn hóa
  Ngữ văn
  Bài 15 Bảo vệ di sản văn hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • MÚA RỐI NƯỚC- VĂN HỌC DÂN GIAN
  Ngữ văn
  MÚA RỐI NƯỚC- VĂN HỌC DÂN GIAN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
  Ngữ văn
  NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • SO SÁNH ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
  Ngữ văn
  SO SÁNH ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC
  Ngữ văn
  VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2016

  Xem: 1

 • THỂ THƠ TRONG CA DAO
  Ngữ văn
  THỂ THƠ TRONG CA DAO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2016

  Xem: 0

 • CÁI HÀI TRONG MỸ HỌC
  Ngữ văn
  CÁI HÀI TRONG MỸ HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2016

  Xem: 0

 • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN
  Ngữ văn
  THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2016

  Xem: 0

 • TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG- CƠ SỞ VĂN HÓA
  Ngữ văn
  TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG- CƠ SỞ VĂN HÓA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2016

  Xem: 0

 • Đặc điểm nghệ thuật của văn học trung đại từ X đến XIV
  Ngữ văn
  Đặc điểm nghệ thuật của văn học trung đại từ X đến XIV

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2016

  Xem: 71

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  Ngữ văn
  CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2016

  Xem: 1

 • Các hình động trong powpoint
  Ngữ văn
  Các hình động trong powpoint

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2016

  Xem: 0

 • THỜI GIAN NGHỆ THUẬT
  Ngữ văn
  THỜI GIAN NGHỆ THUẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2015

  Xem: 0

 • PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TRÚC CÚ PHÁP
  Ngữ văn
  PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TRÚC CÚ PHÁP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • tam ly hoc lua tuoi
  Ngữ văn
  tam ly hoc lua tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2015

  Xem: 0

 • Cụm động từ
  Ngữ văn
  Cụm động từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2015

  Xem: 0

 • Cụm danh từ
  Ngữ văn
  Cụm danh từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2015

  Xem: 0

 • VH Ấn Độ
  Ngữ văn
  VH Ấn Độ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 74

 • VHVN trung đại
  Ngữ văn
  VHVN trung đại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Truyện Kiều
  Ngữ văn
  Truyện Kiều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Thơ thiền
  Ngữ văn
  Thơ thiền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Thơ mới
  Ngữ văn
  Thơ mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Thơ 45-75
  Ngữ văn
  Thơ 45-75

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Tản đà
  Ngữ văn
  Tản đà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Ca dao
  Ngữ văn
  Ca dao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Nguyễn Tuân
  Ngữ văn
  Nguyễn Tuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Nguyễn Minh Châu
  Ngữ văn
  Nguyễn Minh Châu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Phan Tứ - Anh Đức
  Ngữ văn
  Phan Tứ - Anh Đức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Xuân Diệu- Huy cận
  Ngữ văn
  Xuân Diệu- Huy cận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Phạm Thị Hoài- Bảo Ninh
  Ngữ văn
  Phạm Thị Hoài- Bảo Ninh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Tô Hoài
  Ngữ văn
  Tô Hoài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Văn xuoi 45-54
  Ngữ văn
  Văn xuoi 45-54

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Xuân Quỳnh
  Ngữ văn
  Xuân Quỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Nguyễn Khải
  Ngữ văn
  Nguyễn Khải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Vũ Trọng Phụng
  Ngữ văn
  Vũ Trọng Phụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

 • Đoàn Giỏ- Sơn Nam
  Ngữ văn
  Đoàn Giỏ- Sơn Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 26

 • Lê lựu- Nguyễn Huy Thiệp
  Ngữ văn
  Lê lựu- Nguyễn Huy Thiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY