Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn
   Phát triển Ngôn ngữ
   toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nhận thức (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nhận thức (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nhận thức (3 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nhận thức (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • NIỀM VUI LÀ GI?
   Phát triển Ngôn ngữ
   NIỀM VUI LÀ GI?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ Tết đang vào nhà
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Giao án chuyện gấu con chia quà
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giao án chuyện gấu con chia quà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ Ước mơ của tý
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Ước mơ của tý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • lớp MG Nhỡ trung tâm
   Phát triển Ngôn ngữ
   lớp MG Nhỡ trung tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Thơ cây dây leo
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ cây dây leo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Chữ U Ư(4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ U Ư(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • lớp 4 tuổi giáo án truyện hoa mào gà
   Phát triển Ngôn ngữ
   lớp 4 tuổi giáo án truyện hoa mào gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • doc tho
   Phát triển Ngôn ngữ
   doc tho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • thơ mẹ của me
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ mẹ của me

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • thơ chim câu
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ chim câu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • truyen nâng tien mua
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyen nâng tien mua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 13

  • BAI THO TAM SU CAI MUI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BAI THO TAM SU CAI MUI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 3

  • Cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   Cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thơ tâm sự cái mũi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Bài thơ tâm sự cái mũi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 6

  • đọc thơ nắng bốn mùa trẻ 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   đọc thơ nắng bốn mùa trẻ 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Ôn số lượng và chữ số 1-2
   Phát triển Ngôn ngữ
   Ôn số lượng và chữ số 1-2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 1

  • Chữ e và ê.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ e và ê.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ B. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ B. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 20

  • HỌC CHỮ b. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   HỌC CHỮ b. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 0

  • CHỮ a. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ a. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 0

  • Tho ăn quả
   Phát triển Ngôn ngữ
   Tho ăn quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1
   Phát triển Ngôn ngữ
   HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 3

  • thơ bé làm bao nhiêu nghề
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bé làm bao nhiêu nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • KPKH, Một số con vật trong gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   KPKH, Một số con vật trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 3

  • Phát triển Ngôn ngữ - Thơ: Giọt nắng (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ - Thơ: Giọt nắng (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 2

  • Phát triển nhận thức (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 2

  • thơ ong và bướm
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 10

  • giao an phát tiên nhan thuc 4 - 5 tuoi
   Phát triển Ngôn ngữ
   giao an phát tiên nhan thuc 4 - 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).Thơ hoa đào
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).Thơ hoa đào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN THI HUYỆN TOÁN VÀ THƠ
   Phát triển Ngôn ngữ
   GIÁO ÁN THI HUYỆN TOÁN VÀ THƠ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • tho rong và cá
   Phát triển Ngôn ngữ
   tho rong và cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY