Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi)

 • Ôn số lượng và chữ số 1-2
  Phát triển Ngôn ngữ
  Ôn số lượng và chữ số 1-2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Chữ e và ê.HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ e và ê.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ B. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ B. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 20

 • HỌC CHỮ b. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  HỌC CHỮ b. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ a. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ a. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Tho ăn quả
  Phát triển Ngôn ngữ
  Tho ăn quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1
  Phát triển Ngôn ngữ
  HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 3

 • thơ bé làm bao nhiêu nghề
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ bé làm bao nhiêu nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi
  Phát triển Ngôn ngữ
  Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • KPKH, Một số con vật trong gia đình
  Phát triển Ngôn ngữ
  KPKH, Một số con vật trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ - Thơ: Giọt nắng (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ - Thơ: Giọt nắng (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 2

 • Phát triển nhận thức (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển nhận thức (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 2

 • thơ ong và bướm
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ ong và bướm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 3

 • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • giao an phát tiên nhan thuc 4 - 5 tuoi
  Phát triển Ngôn ngữ
  giao an phát tiên nhan thuc 4 - 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).Thơ hoa đào
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).Thơ hoa đào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN THI HUYỆN TOÁN VÀ THƠ
  Phát triển Ngôn ngữ
  GIÁO ÁN THI HUYỆN TOÁN VÀ THƠ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • tho rong và cá
  Phát triển Ngôn ngữ
  tho rong và cá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 1

 • cay rau cua tho ut
  Phát triển Ngôn ngữ
  cay rau cua tho ut

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2018

  Xem: 1

 • truyen cáo thỏ và gà trống
  Phát triển Ngôn ngữ
  truyen cáo thỏ và gà trống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 1

 • Phát triển nhận thức
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển nhận thức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Phát triển toán (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển toán (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ thơ mẹ và cô (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ thơ mẹ và cô (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

  Xem: 0

 • thơ đàn gà con
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ đàn gà con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • THƠ CHIA BÁNH
  Phát triển Ngôn ngữ
  THƠ CHIA BÁNH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • TRUYỆN CHÚ ĐỖ CON
  Phát triển Ngôn ngữ
  TRUYỆN CHÚ ĐỖ CON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • THƠ: NHÀ GÀ TẬP HÁT
  Phát triển Ngôn ngữ
  THƠ: NHÀ GÀ TẬP HÁT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 5

 • Phát triển Ngôn ngữ tích chu
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ tích chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • thơ
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 138

 • thơ tet đang vào nhà
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ tet đang vào nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 152

 • Chữ cái a ă â
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ cái a ă â

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 121

 • tieng anh 6 Kien thuc lien mon Unit8 P51- C Road signs (C1-2)
  Phát triển Ngôn ngữ
  tieng anh 6 Kien thuc lien mon Unit8 P51- C Road signs (C1-2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 77

 • lamquen chu cai
  Phát triển Ngôn ngữ
  lamquen chu cai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 126

 • làm quen chữ cái
  Phát triển Ngôn ngữ
  làm quen chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 245

 • Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
  Phát triển Ngôn ngữ
  Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 17

 • Thơ: Ông Mặt Trời
  Phát triển Ngôn ngữ
  Thơ: Ông Mặt Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 17

 • trò chuyện về công việc của bác nông dân
  Phát triển Ngôn ngữ
  trò chuyện về công việc của bác nông dân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 19

 • Lĩnh vực Phát triển Ngôn ngữ thơ Quạt cho bà ngủ (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Lĩnh vực Phát triển Ngôn ngữ thơ Quạt cho bà ngủ (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 11

 • Truyện: Bông hoa cúc trắng
  Phát triển Ngôn ngữ
  Truyện: Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 12

 • truyen chu de den 4 tuoi
  Phát triển Ngôn ngữ
  truyen chu de den 4 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 11

 • bé di mau giao
  Phát triển Ngôn ngữ
  bé di mau giao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 11

 • Đôi mắt của em
  Phát triển Ngôn ngữ
  Đôi mắt của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2017

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi)- bài thơ đi bừa
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi)- bài thơ đi bừa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • thơ tâm sự cái mũi
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ tâm sự cái mũi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • linh vực phát triển ngôn ngữ (4-5 tuổi)
  Phát triển Ngôn ngữ
  linh vực phát triển ngôn ngữ (4-5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • lĩnh vực Phát triển Ngôn ngữ (4 -5 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  lĩnh vực Phát triển Ngôn ngữ (4 -5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • lĩnh vực Phát triển nhận thức (4 -5tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  lĩnh vực Phát triển nhận thức (4 -5tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY