Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 13

  • BAI THO TAM SU CAI MUI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BAI THO TAM SU CAI MUI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 3

  • Cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   Cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thơ tâm sự cái mũi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Bài thơ tâm sự cái mũi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 6

  • đọc thơ nắng bốn mùa trẻ 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   đọc thơ nắng bốn mùa trẻ 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Ôn số lượng và chữ số 1-2
   Phát triển Ngôn ngữ
   Ôn số lượng và chữ số 1-2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 1

  • Chữ e và ê.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ e và ê.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ B. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ B. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 20

  • HỌC CHỮ b. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   HỌC CHỮ b. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 0

  • CHỮ a. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ a. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 0

  • Tho ăn quả
   Phát triển Ngôn ngữ
   Tho ăn quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1
   Phát triển Ngôn ngữ
   HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 3

  • thơ bé làm bao nhiêu nghề
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bé làm bao nhiêu nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • KPKH, Một số con vật trong gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   KPKH, Một số con vật trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 3

  • Phát triển Ngôn ngữ - Thơ: Giọt nắng (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ - Thơ: Giọt nắng (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 2

  • Phát triển nhận thức (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 2

  • thơ ong và bướm
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 3

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 10

  • giao an phát tiên nhan thuc 4 - 5 tuoi
   Phát triển Ngôn ngữ
   giao an phát tiên nhan thuc 4 - 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).Thơ hoa đào
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).Thơ hoa đào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN THI HUYỆN TOÁN VÀ THƠ
   Phát triển Ngôn ngữ
   GIÁO ÁN THI HUYỆN TOÁN VÀ THƠ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • tho rong và cá
   Phát triển Ngôn ngữ
   tho rong và cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • cay rau cua tho ut
   Phát triển Ngôn ngữ
   cay rau cua tho ut

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2018

   Xem: 1

  • truyen cáo thỏ và gà trống
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyen cáo thỏ và gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 1

  • Phát triển nhận thức
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • Phát triển toán (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 3

  • Phát triển Ngôn ngữ thơ mẹ và cô (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ thơ mẹ và cô (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 0

  • thơ đàn gà con
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ đàn gà con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • THƠ CHIA BÁNH
   Phát triển Ngôn ngữ
   THƠ CHIA BÁNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • TRUYỆN CHÚ ĐỖ CON
   Phát triển Ngôn ngữ
   TRUYỆN CHÚ ĐỖ CON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • THƠ: NHÀ GÀ TẬP HÁT
   Phát triển Ngôn ngữ
   THƠ: NHÀ GÀ TẬP HÁT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 5

  • Phát triển Ngôn ngữ tích chu
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ tích chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 9

  • thơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 138

  • thơ tet đang vào nhà
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ tet đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 152

  • Chữ cái a ă â
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ cái a ă â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 121

  • tieng anh 6 Kien thuc lien mon Unit8 P51- C Road signs (C1-2)
   Phát triển Ngôn ngữ
   tieng anh 6 Kien thuc lien mon Unit8 P51- C Road signs (C1-2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 88

  • lamquen chu cai
   Phát triển Ngôn ngữ
   lamquen chu cai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 126

  • làm quen chữ cái
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 277

  • Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 23

  • Thơ: Ông Mặt Trời
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ: Ông Mặt Trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 23

  • trò chuyện về công việc của bác nông dân
   Phát triển Ngôn ngữ
   trò chuyện về công việc của bác nông dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 19

  • Lĩnh vực Phát triển Ngôn ngữ thơ Quạt cho bà ngủ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Lĩnh vực Phát triển Ngôn ngữ thơ Quạt cho bà ngủ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 2

  • Truyện: Bông hoa cúc trắng
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện: Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2017

   Xem: 12

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY