Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KPKH
   Phát triển Ngôn ngữ
   KPKH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • mam non  nhận biết chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non nhận biết chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • câu truyện cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   câu truyện cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 1

  • PTNN
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 4

  • giáo án làm quen chữ cái o ô ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án làm quen chữ cái o ô ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • lam quen chu cai a,ă,â
   Phát triển Ngôn ngữ
   lam quen chu cai a,ă,â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án hay
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giáo án hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC X, S
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC X, S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC P, Q
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC P, Q

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Lam quen chu cai v, r
   Phát triển Ngôn ngữ
   Lam quen chu cai v, r

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCV x, s.
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCV x, s.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN u, ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN u, ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC p,q
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC p,q

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC i, t, c
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC i, t, c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN CC g, y
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN CC g, y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC A,Ă, Â
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC A,Ă, Â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC s,x
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC s,x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC h, k
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN v, r
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN v, r

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC b d đ
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Chuyển thể kịch bản
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chuyển thể kịch bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • bài thơ tình bạn
   Phát triển Ngôn ngữ
   bài thơ tình bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI E,Ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI E,Ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 3

  • LQCC CHỮ O, Ô, Ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC CHỮ O, Ô, Ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 4

  • CHỮ CÁI.
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ CÁI.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA M,N .
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA M,N .

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA K,H L, I.
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA K,H L, I.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • 3 cách viết _ 29 chữ cái
   Phát triển Ngôn ngữ
   3 cách viết _ 29 chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 7

  • CHỮ E. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ E. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • CHỮ C. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ C. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • CHỮ. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 0

  • CHỮ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 2

  • Chữ c. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ c. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA .HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA .HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 41

  • lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 13

  • TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
   Phát triển Ngôn ngữ
   TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • nhan biet khoi cau, khoi tru
   Phát triển Ngôn ngữ
   nhan biet khoi cau, khoi tru

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2018

   Xem: 0

  • lê thị nga
   Phát triển Ngôn ngữ
   lê thị nga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 5

  • lê thị nga
   Phát triển Ngôn ngữ
   lê thị nga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • lê thị nga
   Phát triển Ngôn ngữ
   lê thị nga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 3

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY