Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)

 • LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI E,Ê
  Phát triển Ngôn ngữ
  LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI E,Ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • làm quen chữ cái
  Phát triển Ngôn ngữ
  làm quen chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • LQCC CHỮ O, Ô, Ơ
  Phát triển Ngôn ngữ
  LQCC CHỮ O, Ô, Ơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ CÁI.
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ CÁI.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA M,N .
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA M,N .

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA K,H L, I.
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA K,H L, I.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • 3 cách viết _ 29 chữ cái
  Phát triển Ngôn ngữ
  3 cách viết _ 29 chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển nhận thức (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ E. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ E. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ C. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ C. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • Chữ c. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ c. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA .HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA .HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 24

 • lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ
  lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 5

 • TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
  Phát triển Ngôn ngữ
  TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • nhan biet khoi cau, khoi tru
  Phát triển Ngôn ngữ
  nhan biet khoi cau, khoi tru

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 4

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị phương anh
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị phương anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị thảo vân
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị thảo vân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • văn học
  Phát triển Ngôn ngữ
  văn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị thúy hạnh
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị thúy hạnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Điệp chữ cái s, x
  Phát triển Ngôn ngữ
  Điệp chữ cái s, x

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • lam quen chu cai g-y
  Phát triển Ngôn ngữ
  lam quen chu cai g-y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • kể chuyện Tích Chu
  Phát triển Ngôn ngữ
  kể chuyện Tích Chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với TÁC PHẨM VĂN HỌC (5 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen với TÁC PHẨM VĂN HỌC (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Thơ Trăng ơi từ đâu đến
  Phát triển Ngôn ngữ
  Thơ Trăng ơi từ đâu đến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Lớp 5tuổi.
  Phát triển Ngôn ngữ
  Lớp 5tuổi.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 13

 • Làm quen chữ cái i, t, c
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ cái i, t, c

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 6

 • Làm quen với chữ đ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen với chữ đ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • Làm quen với chữ d
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen với chữ d

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • mèo đi câu cá
  Phát triển Ngôn ngữ
  mèo đi câu cá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • be lam quen chu cai g, y hien tuong tu nhien
  Phát triển Ngôn ngữ
  be lam quen chu cai g, y hien tuong tu nhien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • giọt nước tý xíu
  Phát triển Ngôn ngữ
  giọt nước tý xíu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 5

 • lam quen
  Phát triển Ngôn ngữ
  lam quen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • lam quen voi văn hoc
  Phát triển Ngôn ngữ
  lam quen voi văn hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • dạy hát em di qua ngã tư dừong pho
  Phát triển Ngôn ngữ
  dạy hát em di qua ngã tư dừong pho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 2

 • Quả táo của ai
  Phát triển Ngôn ngữ
  Quả táo của ai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 2

 • Làm quen chữ l,n,m
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ l,n,m

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Làm quen chữ i,t c
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ i,t c

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Làm quen chữ u,ư
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ u,ư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Làm quen chữ v,r
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ v,r

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Làm quen chữ e, ê
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ e, ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 0

 • Làm quen chữ cái
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY