Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • LQVH thơ " Mẹ của em"
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQVH thơ " Mẹ của em"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • CHỮ b.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ b.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái h, k
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • thơ bao nhiêu là cá
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bao nhiêu là cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • chữ h
   Phát triển Ngôn ngữ
   chữ h

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với văn học (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen với văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • chu tho tinh khon
   Phát triển Ngôn ngữ
   chu tho tinh khon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ Truyện Chú dê đen(5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ Truyện Chú dê đen(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)làm quen chữ cái u, ư.
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)làm quen chữ cái u, ư.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6,nhận biết số 6
   Phát triển Ngôn ngữ
   đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6,nhận biết số 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái b d đ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái l m n
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái l m n

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ B D Đ
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ B D Đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ LMG 5- 6 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ LMG 5- 6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển nhận thức(5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • qưetyuiopasdfghjklcvbnm
   Phát triển Ngôn ngữ
   qưetyuiopasdfghjklcvbnm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • LQCC T
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ LQCC C
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ LQCC C

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • LQCC T
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái a, ă, â
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái a, ă, â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • làm quen chũ cái
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chũ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Nhân dang chữ cai u, ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nhân dang chữ cai u, ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • CHUYỆN CHÚ MÈO CON
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHUYỆN CHÚ MÈO CON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án thơ: Ảnh Bác - chủ đề hương đất nước
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án thơ: Ảnh Bác - chủ đề hương đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái b d đ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Thơ ăn quả
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ ăn quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • truyện ba cô gái
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện ba cô gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen vơi chữ cái i, t, c
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen vơi chữ cái i, t, c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Nguyễn thị Thắm- MN Hương Ngải- TT- Hà Nội
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nguyễn thị Thắm- MN Hương Ngải- TT- Hà Nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • truyện dê con nhanh trí cực hay
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện dê con nhanh trí cực hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • phat triển nhận thức Làm quen với toán số 7 tiết 1
   Phát triển Ngôn ngữ
   phat triển nhận thức Làm quen với toán số 7 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • LQCC S, X
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC S, X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • truyện cây khế
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện cây khế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • làm quên văn học
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quên văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • CHỮ CÁI U - Ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ CÁI U - Ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái o ô ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái o ô ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • mam non lop mau giao 5 tuoi
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non lop mau giao 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Làm anh
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Nàng tiên Ốc
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nàng tiên Ốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái E, Ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái E, Ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái e,ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái e,ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ Giữa vòng gió thơm 5-6 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Giữa vòng gió thơm 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • truyện 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • thơ tình bạn
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ tình bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY