Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng PowerPoint và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng PowerPoint hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng PowerPoint

 • Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
  Power Point
  Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • PHONG TRÀO TÂY SƠN+SƠ ĐỒ TƯ DUY(CHỈ CÓ PHẦN 1-3)
  Power Point
  PHONG TRÀO TÂY SƠN+SƠ ĐỒ TƯ DUY(CHỈ CÓ PHẦN 1-3)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Game lật mảnh ghép thiết kế bằng PPT
  Power Point
  Game lật mảnh ghép thiết kế bằng PPT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 6

 • tin hoc 9 Các loài hoa
  Power Point
  tin hoc 9 Các loài hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 1

 • Trò chơi ăn khế trả vàng
  Power Point
  Trò chơi ăn khế trả vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • Bạo hành gia đình
  Power Point
  Bạo hành gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 75

 • EM YÊU LỊCH SỬ
  Power Point
  EM YÊU LỊCH SỬ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 17

 • em chăm học sử
  Power Point
  em chăm học sử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 15

 • Nguyễn Ngọc Ánh
  Power Point
  Nguyễn Ngọc Ánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • ảnh dộng
  Power Point
  ảnh dộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • PowerPoint
  Power Point
  PowerPoint

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 26

 • PowerPoint
  Power Point
  PowerPoint

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • bai giang hoc go muoi ngon
  Power Point
  bai giang hoc go muoi ngon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • chủ đề bản thân
  Power Point
  chủ đề bản thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • 15 trò hay trên power point
  Power Point
  15 trò hay trên power point

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Thách thức của toàn cầu hóa với các nước đang phát triển_địa lớp 11
  Power Point
  Thách thức của toàn cầu hóa với các nước đang phát triển_địa lớp 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2017

  Xem: 0

 • MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH
  Power Point
  MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • nitơ một nguyên tố thiết yếu
  Power Point
  nitơ một nguyên tố thiết yếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • ki nang song TU NHAN THUC
  Power Point
  ki nang song TU NHAN THUC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • huong dan su dung Elearning 2017 cuc chuan
  Power Point
  huong dan su dung Elearning 2017 cuc chuan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • bai giang tieng anh
  Power Point
  bai giang tieng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2017

  Xem: 0

 • Thực hành Power Point FERRARI
  Power Point
  Thực hành Power Point FERRARI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • THÀNH PHỐ HUẾ
  Power Point
  THÀNH PHỐ HUẾ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2017

  Xem: 0

 • Cuộc thi tìm hiểu về Luật an toàn giao thông
  Power Point
  Cuộc thi tìm hiểu về Luật an toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2017

  Xem: 23

 • Trò chơi Tin học - Ai nhanh hơn???
  Power Point
  Trò chơi Tin học - Ai nhanh hơn???

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2017

  Xem: 0

 • gõ các chữ a ê ô ư đ
  Power Point
  gõ các chữ a ê ô ư đ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • vẽ đoạn thẳng
  Power Point
  vẽ đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • Sử dụng câu lệnh lặp có video
  Power Point
  Sử dụng câu lệnh lặp có video

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • bai 5 chuong 3 (tt)
  Power Point
  bai 5 chuong 3 (tt)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 5 chuong 3
  Power Point
  Bai 5 chuong 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 4 chuong 3 (tt)
  Power Point
  Bai 4 chuong 3 (tt)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 4 chuong 3
  Power Point
  Bai 4 chuong 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 3 chuong 3
  Power Point
  Bai 3 chuong 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • bai 2 chuong 3
  Power Point
  bai 2 chuong 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • bai 1 chuong 3
  Power Point
  bai 1 chuong 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • bai 3 chuong 2
  Power Point
  bai 3 chuong 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • bai 2 chuong 2
  Power Point
  bai 2 chuong 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • bai 1 chuong 2
  Power Point
  bai 1 chuong 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • POWER POINT
  Power Point
  POWER POINT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 0

 • giáo án điện tử
  Power Point
  giáo án điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 0

 • Đồng hồ đếm ngược
  Power Point
  Đồng hồ đếm ngược

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • an toàn vệ sinh thực phẩm
  Power Point
  an toàn vệ sinh thực phẩm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Khung hình Power Point
  Power Point
  Khung hình Power Point

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • giao an trung quoc tiet 1
  Power Point
  giao an trung quoc tiet 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2017

  Xem: 0

 • giáo án
  Power Point
  giáo án

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2017

  Xem: 0

 • BÀI GIẢNG CƠ SỞ HỆ THỐNG THÔNG TIN
  Power Point
  BÀI GIẢNG CƠ SỞ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 0

 • Ô chữ mới,đơn giản an toàn, đẹp
  Power Point
  Ô chữ mới,đơn giản an toàn, đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2017

  Xem: 1

 • Trò chơi hái táo
  Power Point
  Trò chơi hái táo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2017

  Xem: 0

 • điều kiện Marshell-Lerner
  Power Point
  điều kiện Marshell-Lerner

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2016

  Xem: 0

 • thực hành 5 lớp 9 giới thiệu Hà Nội
  Power Point
  thực hành 5 lớp 9 giới thiệu Hà Nội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2016

  Xem: 0

 • Chủ đề lễ hội
  Power Point
  Chủ đề lễ hội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

  Xem: 0

 • chương 1 bài 12
  Power Point
  chương 1 bài 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY