Bài giảng PowerPoint

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng PowerPoint và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng PowerPoint hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • 40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P4
   Power Point
   40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 1

  • 40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P3
   Power Point
   40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 1

  • 40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P2
   Power Point
   40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 1

  • 40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P1
   Power Point
   40 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt 5 - P1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 1

  • 160 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt 5
   Power Point
   160 câu hỏi trắc nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 1

  • Ý thức bảo vệ môi trường trong học đường
   Power Point
   Ý thức bảo vệ môi trường trong học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình công nghệ 8 bài 53(Aptomat)
   Power Point
   Thuyết trình công nghệ 8 bài 53(Aptomat)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • lịch sử máy tính
   Power Point
   lịch sử máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Hình học 6. Chương II. §6. Tia phân giác của góc
   Bài giảng SCORM
   Hình học 6. Chương II. §6. Tia phân giác của góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng SCORM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Tap doc lop 2: Bài thu trung thu
   Power Point
   Tap doc lop 2: Bài thu trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Mẫu trình chiếu
   Power Point
   Mẫu trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 1

  • lop 9
   Power Point
   lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Nền slide cho các bài giảng cho các bạn tham khảo
   Power Point
   Nền slide cho các bài giảng cho các bạn tham khảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ hay về thầy cô
   Lời hay ý đẹp
   Thơ hay về thầy cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lời hay ý đẹp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • gd'
   Power Point
   gd'

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • lop 6 Trò chơi
   Power Point
   lop 6 Trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • PowerPoint
   Power Point
   PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Mini game
   Power Point
   Mini game

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 1

  • lop 10 Tâm lí học
   Power Point
   lop 10 Tâm lí học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Nguyen Minh Tuan
   Power Point
   Nguyen Minh Tuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau 5
   Power Point
   luyen tu va cau 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau
   Power Point
   luyen tu va cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau
   Power Point
   luyen tu va cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap do lop 5
   Power Point
   tap do lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 3

  • toan lop 5
   Power Point
   toan lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap doc lop 5
   Power Point
   tap doc lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • đia ly lop5 tuan 4
   Power Point
   đia ly lop5 tuan 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • PowerPoint.tap doc tuan 4 lop 5
   Power Point
   PowerPoint.tap doc tuan 4 lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 3

  • lích su lọp
   Power Point
   lích su lọp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Power Point
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 3

  • Tập làm văn lop 5 luyện tập tả cảnh tuần tiết 7 tuần 4
   Power Point
   Tập làm văn lop 5 luyện tập tả cảnh tuần tiết 7 tuần 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • đồng hồ đếm ngược
   Power Point
   đồng hồ đếm ngược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu bản thân.Hình ảnh về trường,địa phương và thơ
   Power Point
   Giới thiệu bản thân.Hình ảnh về trường,địa phương và thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 1

  • Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
   Power Point
   Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 1

  • PHONG TRÀO TÂY SƠN+SƠ ĐỒ TƯ DUY(CHỈ CÓ PHẦN 1-3)
   Power Point
   PHONG TRÀO TÂY SƠN+SƠ ĐỒ TƯ DUY(CHỈ CÓ PHẦN 1-3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Game lật mảnh ghép thiết kế bằng PPT
   Power Point
   Game lật mảnh ghép thiết kế bằng PPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 6

  • tin hoc 9 Các loài hoa
   Power Point
   tin hoc 9 Các loài hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Trò chơi ăn khế trả vàng
   Power Point
   Trò chơi ăn khế trả vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 1

  • Bạo hành gia đình
   Power Point
   Bạo hành gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2017

   Xem: 112

  • EM YÊU LỊCH SỬ
   Power Point
   EM YÊU LỊCH SỬ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 17

  • em chăm học sử
   Power Point
   em chăm học sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 15

  • Nguyễn Ngọc Ánh
   Power Point
   Nguyễn Ngọc Ánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • ảnh dộng
   Power Point
   ảnh dộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • PowerPoint
   Power Point
   PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 26

  • PowerPoint
   Power Point
   PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 1

  • bai giang hoc go muoi ngon
   Power Point
   bai giang hoc go muoi ngon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • chủ đề bản thân
   Power Point
   chủ đề bản thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • 15 trò hay trên power point
   Power Point
   15 trò hay trên power point

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 24

  • Thách thức của toàn cầu hóa với các nước đang phát triển_địa lớp 11
   Power Point
   Thách thức của toàn cầu hóa với các nước đang phát triển_địa lớp 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2017

   Xem: 0

  • MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH
   Power Point
   MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY