Bài giảng PowerPoint

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng PowerPoint và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng PowerPoint hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lop 10 Tâm lí học
   Power Point
   lop 10 Tâm lí học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Nguyen Minh Tuan
   Power Point
   Nguyen Minh Tuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau 5
   Power Point
   luyen tu va cau 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau
   Power Point
   luyen tu va cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau
   Power Point
   luyen tu va cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap do lop 5
   Power Point
   tap do lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • toan lop 5
   Power Point
   toan lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap doc lop 5
   Power Point
   tap doc lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • đia ly lop5 tuan 4
   Power Point
   đia ly lop5 tuan 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • PowerPoint.tap doc tuan 4 lop 5
   Power Point
   PowerPoint.tap doc tuan 4 lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • lích su lọp
   Power Point
   lích su lọp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Power Point
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tập làm văn lop 5 luyện tập tả cảnh tuần tiết 7 tuần 4
   Power Point
   Tập làm văn lop 5 luyện tập tả cảnh tuần tiết 7 tuần 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • đồng hồ đếm ngược
   Power Point
   đồng hồ đếm ngược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu bản thân.Hình ảnh về trường,địa phương và thơ
   Power Point
   Giới thiệu bản thân.Hình ảnh về trường,địa phương và thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
   Power Point
   Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • PHONG TRÀO TÂY SƠN+SƠ ĐỒ TƯ DUY(CHỈ CÓ PHẦN 1-3)
   Power Point
   PHONG TRÀO TÂY SƠN+SƠ ĐỒ TƯ DUY(CHỈ CÓ PHẦN 1-3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Game lật mảnh ghép thiết kế bằng PPT
   Power Point
   Game lật mảnh ghép thiết kế bằng PPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 6

  • tin hoc 9 Các loài hoa
   Power Point
   tin hoc 9 Các loài hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Trò chơi ăn khế trả vàng
   Power Point
   Trò chơi ăn khế trả vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 1

  • Bạo hành gia đình
   Power Point
   Bạo hành gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2017

   Xem: 75

  • EM YÊU LỊCH SỬ
   Power Point
   EM YÊU LỊCH SỬ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 17

  • em chăm học sử
   Power Point
   em chăm học sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 15

  • Nguyễn Ngọc Ánh
   Power Point
   Nguyễn Ngọc Ánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • ảnh dộng
   Power Point
   ảnh dộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • PowerPoint
   Power Point
   PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 26

  • PowerPoint
   Power Point
   PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 0

  • bai giang hoc go muoi ngon
   Power Point
   bai giang hoc go muoi ngon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • chủ đề bản thân
   Power Point
   chủ đề bản thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • 15 trò hay trên power point
   Power Point
   15 trò hay trên power point

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Thách thức của toàn cầu hóa với các nước đang phát triển_địa lớp 11
   Power Point
   Thách thức của toàn cầu hóa với các nước đang phát triển_địa lớp 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2017

   Xem: 0

  • MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH
   Power Point
   MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  • nitơ một nguyên tố thiết yếu
   Power Point
   nitơ một nguyên tố thiết yếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  • ki nang song TU NHAN THUC
   Power Point
   ki nang song TU NHAN THUC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • huong dan su dung Elearning 2017 cuc chuan
   Power Point
   huong dan su dung Elearning 2017 cuc chuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2017

   Xem: 0

  • bai giang tieng anh
   Power Point
   bai giang tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2017

   Xem: 0

  • Thực hành Power Point FERRARI
   Power Point
   Thực hành Power Point FERRARI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2017

   Xem: 0

  • THÀNH PHỐ HUẾ
   Power Point
   THÀNH PHỐ HUẾ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2017

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu về Luật an toàn giao thông
   Power Point
   Cuộc thi tìm hiểu về Luật an toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2017

   Xem: 23

  • Trò chơi Tin học - Ai nhanh hơn???
   Power Point
   Trò chơi Tin học - Ai nhanh hơn???

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2017

   Xem: 0

  • gõ các chữ a ê ô ư đ
   Power Point
   gõ các chữ a ê ô ư đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 0

  • vẽ đoạn thẳng
   Power Point
   vẽ đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 0

  • Sử dụng câu lệnh lặp có video
   Power Point
   Sử dụng câu lệnh lặp có video

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 0

  • bai 5 chuong 3 (tt)
   Power Point
   bai 5 chuong 3 (tt)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • Bai 5 chuong 3
   Power Point
   Bai 5 chuong 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • Bai 4 chuong 3 (tt)
   Power Point
   Bai 4 chuong 3 (tt)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • Bai 4 chuong 3
   Power Point
   Bai 4 chuong 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • Bai 3 chuong 3
   Power Point
   Bai 3 chuong 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • bai 2 chuong 3
   Power Point
   bai 2 chuong 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • bai 1 chuong 3
   Power Point
   bai 1 chuong 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY