Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH)

 • Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).
  Quản lí Giáo dục
  Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Thuyet noi cong sinh
  Quản lí Giáo dục
  Thuyet noi cong sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • quản lí hành chính
  Quản lí Giáo dục
  quản lí hành chính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Tam li học
  Quản lí Giáo dục
  Tam li học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 5

 • Trắc địa
  Quản lí Giáo dục
  Trắc địa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Trắc địa
  Quản lí Giáo dục
  Trắc địa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • tố hữu
  Quản lí Giáo dục
  tố hữu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 9

 • English for physics
  Quản lí Giáo dục
  English for physics

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2017

  Xem: 0

 • PPDH toán 2-cộng trừ số tự nhiên
  Quản lí Giáo dục
  PPDH toán 2-cộng trừ số tự nhiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2017

  Xem: 0

 • Động cơ đốt trong
  Quản lí Giáo dục
  Động cơ đốt trong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • guidetoextensivereadingweb-130818221419-phpapp02
  Quản lí Giáo dục
  guidetoextensivereadingweb-130818221419-phpapp02

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Môn Thủ tục Hành chính
  Quản lí Giáo dục
  Môn Thủ tục Hành chính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2017

  Xem: 0

 • Đại số 10 nâng cao tiết 2- Trình bày một số mẫu số liệu
  Quản lí Giáo dục
  Đại số 10 nâng cao tiết 2- Trình bày một số mẫu số liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 0

 • sức khỏe cộng đồng
  Quản lí Giáo dục
  sức khỏe cộng đồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • Newheadway
  Quản lí Giáo dục
  Newheadway

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 0

 • Newheadway Ele
  Quản lí Giáo dục
  Newheadway Ele

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 0

 • chủ điểm luật cán bộ, công chức QLHCNN &QLN GD
  Quản lí Giáo dục
  chủ điểm luật cán bộ, công chức QLHCNN &QLN GD

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria - Châu Phi
  Quản lí Giáo dục
  Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria - Châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • Quản lý hành chánh nhà nước
  Quản lí Giáo dục
  Quản lý hành chánh nhà nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 0

 • Quản lý về quy hoạch phát triển TDTT
  Quản lí Giáo dục
  Quản lý về quy hoạch phát triển TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 0

 • Quản lý về TDTT quần chúng
  Quản lí Giáo dục
  Quản lý về TDTT quần chúng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 0

 • Quản lý về tài chính vật chất TDTT
  Quản lí Giáo dục
  Quản lý về tài chính vật chất TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 0

 • Xã hội hóa TDTT
  Quản lí Giáo dục
  Xã hội hóa TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 1

 • Quản lý TDTT
  Quản lí Giáo dục
  Quản lý TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 2

 • giáo dục học
  Quản lí Giáo dục
  giáo dục học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2016

  Xem: 11

 • THIẾT KẾ BẢN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
  Quản lí Giáo dục
  THIẾT KẾ BẢN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2016

  Xem: 87

 • Góc khuất trong ngành du lịch
  Quản lí Giáo dục
  Góc khuất trong ngành du lịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2016

  Xem: 0

 • đại lí ngành giao thông vận tải
  Quản lí Giáo dục
  đại lí ngành giao thông vận tải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

  Xem: 0

 • ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÝ ĐỔI MỚI
  Quản lí Giáo dục
  ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÝ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2016

  Xem: 0

 • những kĩ năng của người giáo viên
  Quản lí Giáo dục
  những kĩ năng của người giáo viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2016

  Xem: 0

 • chương v
  Quản lí Giáo dục
  chương v

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng Luật dân sự
  Quản lí Giáo dục
  Bài giảng Luật dân sự

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • quản trị marketing
  Quản lí Giáo dục
  quản trị marketing

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2016

  Xem: 13

 • dịch vụ zalo viber
  Quản lí Giáo dục
  dịch vụ zalo viber

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 0

 • mytv
  Quản lí Giáo dục
  mytv

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 0

 • Mạng riêng ảo
  Quản lí Giáo dục
  Mạng riêng ảo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 0

 • Tiểu luận FTTH (cáp quang)
  Quản lí Giáo dục
  Tiểu luận FTTH (cáp quang)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 0

 • Báo cáo đồng bộ và báo hiệu
  Quản lí Giáo dục
  Báo cáo đồng bộ và báo hiệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 0

 • Báo cáo chuyển mạch
  Quản lí Giáo dục
  Báo cáo chuyển mạch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2016

  Xem: 0

 • Bai tập Kĩ thuật Xung Số ( Có Slide bài giảng )
  Quản lí Giáo dục
  Bai tập Kĩ thuật Xung Số ( Có Slide bài giảng )

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2016

  Xem: 0

 • tai nan lao dong
  Quản lí Giáo dục
  tai nan lao dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2015

  Xem: 0

 • An toan lao dong
  Quản lí Giáo dục
  An toan lao dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2015

  Xem: 0

 • dien ky thuat
  Quản lí Giáo dục
  dien ky thuat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2015

  Xem: 0

 • dong co dien 1 chiue
  Quản lí Giáo dục
  dong co dien 1 chiue

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2015

  Xem: 0

 • ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
  Quản lí Giáo dục
  ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2015

  Xem: 0

 • BÀI GIẢNG THỜI GIAN TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI. TS BÙI QUANG XUÂN
  Quản lí Giáo dục
  BÀI GIẢNG THỜI GIAN TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI. TS BÙI QUANG XUÂN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • Tiện trục bậc
  Quản lí Giáo dục
  Tiện trục bậc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 0

 • Tiện ren + chuốt
  Quản lí Giáo dục
  Tiện ren + chuốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 0

 • luận văn-Nang cao chất lượng đào tạo trung cấp nghề
  Quản lí Giáo dục
  luận văn-Nang cao chất lượng đào tạo trung cấp nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2015

  Xem: 0

 • Bài giảng PP
  Quản lí Giáo dục
  Bài giảng PP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2015

  Xem: 15

 • Khóa luận TN - Kế toán vốn bằng tiền
  Quản lí Giáo dục
  Khóa luận TN - Kế toán vốn bằng tiền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2015

  Xem: 0

 • TÀI LIỆU QUẤN DÂY
  Quản lí Giáo dục
  TÀI LIỆU QUẤN DÂY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY