Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • SPDGNN
   Quản lí Giáo dục
   SPDGNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • game tieng anh
   Quản lí Giáo dục
   game tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh (Chương 1+2)
   Quản lí Giáo dục
   Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh (Chương 1+2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • đường lối chính sách của đảng bài 8
   Quản lí Giáo dục
   đường lối chính sách của đảng bài 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).
   Quản lí Giáo dục
   Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Thuyet noi cong sinh
   Quản lí Giáo dục
   Thuyet noi cong sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • quản lí hành chính
   Quản lí Giáo dục
   quản lí hành chính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2018

   Xem: 0

  • Tam li học
   Quản lí Giáo dục
   Tam li học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 5

  • Trắc địa
   Quản lí Giáo dục
   Trắc địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Trắc địa
   Quản lí Giáo dục
   Trắc địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • tố hữu
   Quản lí Giáo dục
   tố hữu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 1

  • English for physics
   Quản lí Giáo dục
   English for physics

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 0

  • PPDH toán 2-cộng trừ số tự nhiên
   Quản lí Giáo dục
   PPDH toán 2-cộng trừ số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2017

   Xem: 16

  • Động cơ đốt trong
   Quản lí Giáo dục
   Động cơ đốt trong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 10

  • guidetoextensivereadingweb-130818221419-phpapp02
   Quản lí Giáo dục
   guidetoextensivereadingweb-130818221419-phpapp02

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Môn Thủ tục Hành chính
   Quản lí Giáo dục
   Môn Thủ tục Hành chính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2017

   Xem: 0

  • Đại số 10 nâng cao tiết 2- Trình bày một số mẫu số liệu
   Quản lí Giáo dục
   Đại số 10 nâng cao tiết 2- Trình bày một số mẫu số liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • sức khỏe cộng đồng
   Quản lí Giáo dục
   sức khỏe cộng đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2016

   Xem: 0

  • Newheadway
   Quản lí Giáo dục
   Newheadway

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2016

   Xem: 0

  • Newheadway Ele
   Quản lí Giáo dục
   Newheadway Ele

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2016

   Xem: 0

  • chủ điểm luật cán bộ, công chức QLHCNN &QLN GD
   Quản lí Giáo dục
   chủ điểm luật cán bộ, công chức QLHCNN &QLN GD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 0

  • Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria - Châu Phi
   Quản lí Giáo dục
   Tính chất vật lý của trái vú sữa Nigeria - Châu Phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 0

  • Quản lý hành chánh nhà nước
   Quản lí Giáo dục
   Quản lý hành chánh nhà nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 0

  • Quản lý về quy hoạch phát triển TDTT
   Quản lí Giáo dục
   Quản lý về quy hoạch phát triển TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 0

  • Quản lý về TDTT quần chúng
   Quản lí Giáo dục
   Quản lý về TDTT quần chúng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 0

  • Quản lý về tài chính vật chất TDTT
   Quản lí Giáo dục
   Quản lý về tài chính vật chất TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 0

  • Xã hội hóa TDTT
   Quản lí Giáo dục
   Xã hội hóa TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 1

  • Quản lý TDTT
   Quản lí Giáo dục
   Quản lý TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 1

  • giáo dục học
   Quản lí Giáo dục
   giáo dục học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 11

  • THIẾT KẾ BẢN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
   Quản lí Giáo dục
   THIẾT KẾ BẢN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 103

  • Góc khuất trong ngành du lịch
   Quản lí Giáo dục
   Góc khuất trong ngành du lịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2016

   Xem: 0

  • đại lí ngành giao thông vận tải
   Quản lí Giáo dục
   đại lí ngành giao thông vận tải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2016

   Xem: 0

  • ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÝ ĐỔI MỚI
   Quản lí Giáo dục
   ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÝ ĐỔI MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2016

   Xem: 1

  • những kĩ năng của người giáo viên
   Quản lí Giáo dục
   những kĩ năng của người giáo viên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2016

   Xem: 16

  • chương v
   Quản lí Giáo dục
   chương v

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng Luật dân sự
   Quản lí Giáo dục
   Bài giảng Luật dân sự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2016

   Xem: 0

  • quản trị marketing
   Quản lí Giáo dục
   quản trị marketing

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2016

   Xem: 18

  • dịch vụ zalo viber
   Quản lí Giáo dục
   dịch vụ zalo viber

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2016

   Xem: 0

  • mytv
   Quản lí Giáo dục
   mytv

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2016

   Xem: 0

  • Mạng riêng ảo
   Quản lí Giáo dục
   Mạng riêng ảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2016

   Xem: 0

  • Tiểu luận FTTH (cáp quang)
   Quản lí Giáo dục
   Tiểu luận FTTH (cáp quang)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2016

   Xem: 0

  • Báo cáo đồng bộ và báo hiệu
   Quản lí Giáo dục
   Báo cáo đồng bộ và báo hiệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2016

   Xem: 0

  • Báo cáo chuyển mạch
   Quản lí Giáo dục
   Báo cáo chuyển mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2016

   Xem: 0

  • Bai tập Kĩ thuật Xung Số ( Có Slide bài giảng )
   Quản lí Giáo dục
   Bai tập Kĩ thuật Xung Số ( Có Slide bài giảng )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2016

   Xem: 0

  • tai nan lao dong
   Quản lí Giáo dục
   tai nan lao dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2015

   Xem: 10

  • An toan lao dong
   Quản lí Giáo dục
   An toan lao dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2015

   Xem: 0

  • dien ky thuat
   Quản lí Giáo dục
   dien ky thuat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2015

   Xem: 10

  • dong co dien 1 chiue
   Quản lí Giáo dục
   dong co dien 1 chiue

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2015

   Xem: 0

  • ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
   Quản lí Giáo dục
   ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2015

   Xem: 0

  • BÀI GIẢNG THỜI GIAN TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI. TS BÙI QUANG XUÂN
   Quản lí Giáo dục
   BÀI GIẢNG THỜI GIAN TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI. TS BÙI QUANG XUÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY