Bài giảng Sinh học 12

Thư viện bài giảng Sinh học lớp 12 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Sinh học 12 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Sinh học 12. Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Ôn tập Di truyền học người (Rất Hay)

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 56: các mối quan hệ dinh dưỡng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

câu hỏi tư luận 12 co dap an theo chương nhung 1

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài Di truyền y học

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng