Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Sinh học 8

 • Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp
  Sinh học 8
  Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Bài mở đầu
  Sinh học 8
  Bài 1. Bài mở đầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 42. Vệ sinh da
  Sinh học 8
  Bài 42. Vệ sinh da

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 42. Vệ sinh da
  Sinh học 8
  Bài 42. Vệ sinh da

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hoạt động của cơ
  Sinh học 8
  Bài 10. Hoạt động của cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 51 sinh 8
  Sinh học 8
  Bài 51 sinh 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 2

 • Bài 50 Vệ sinh mắt
  Sinh học 8
  Bài 50 Vệ sinh mắt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 1

 • Bài 7. Bộ xương
  Sinh học 8
  Bài 7. Bộ xương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
  Sinh học 8
  Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 4

 • Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da
  Sinh học 8
  Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Sinh học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 1

 • Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác
  Sinh học 8
  Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 2

 • Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác
  Sinh học 8
  Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác
  Sinh học 8
  Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 1

 • Bài 60. Cơ quan sinh dục nam
  Sinh học 8
  Bài 60. Cơ quan sinh dục nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 17. Tim và mạch máu
  Sinh học 8
  Bài 17. Tim và mạch máu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 2

 • Chiec la cuoi cung
  Sinh học 8
  Chiec la cuoi cung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Phản xạ
  Sinh học 8
  Bài 6. Phản xạ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Sinh học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 1

 • các cơ quan sinh dục
  Sinh học 8
  các cơ quan sinh dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • cau tao chuc năng cua hoa
  Sinh học 8
  cau tao chuc năng cua hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 60: cơ quan sinh dục nam
  Sinh học 8
  Bài 60: cơ quan sinh dục nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 2

 • TUYẾN SINH DỤC
  Sinh học 8
  TUYẾN SINH DỤC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 50 Vệ sinh mắt
  Sinh học 8
  Bài 50 Vệ sinh mắt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Tiết 58 Giới thiệu chung hệ nội tiết
  Sinh học 8
  Tiết 58 Giới thiệu chung hệ nội tiết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
  Sinh học 8
  Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng
  Sinh học 8
  Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • sinh 6
  Sinh học 8
  sinh 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch
  Sinh học 8
  Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh
  Sinh học 8
  Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
  Sinh học 8
  Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp
  Sinh học 8
  Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • ngu van 8 bai 27
  Sinh học 8
  ngu van 8 bai 27

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • lich su 6 bai 21
  Sinh học 8
  lich su 6 bai 21

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • sinh hoc 8 bai 57
  Sinh học 8
  sinh hoc 8 bai 57

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Sinh học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 1

 • Sinh học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 59: Sự điều hòa và hoạt động của tuyến nội tiết
  Sinh học 8
  Bài 59: Sự điều hòa và hoạt động của tuyến nội tiết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • tuyen sinh duc
  Sinh học 8
  tuyen sinh duc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • tuyen sinh duc
  Sinh học 8
  tuyen sinh duc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • than nhiet bai 33
  Sinh học 8
  than nhiet bai 33

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • than nhiet bai 33
  Sinh học 8
  than nhiet bai 33

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 48. Tuyến sinh dục
  Sinh học 8
  Bài 48. Tuyến sinh dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp
  Sinh học 8
  Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 58. Tuyến sinh dục
  Sinh học 8
  Bài 58. Tuyến sinh dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ
  Sinh học 8
  Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận
  Sinh học 8
  Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 54. Vệ sinh hệ thần kinh
  Sinh học 8
  Bài 54. Vệ sinh hệ thần kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 64. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
  Sinh học 8
  Bài 64. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp
  Sinh học 8
  Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh
  Sinh học 8
  Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 5

 • Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp
  Sinh học 8
  Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY