Bài giảng Sinh học 9

Thư viện bài giảng Sinh học lớp 9 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Sinh học 9 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bình Bò

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 13. Di truyền liên kết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 31. Công nghệ tế bào

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 31. Công nghệ tế bào

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng