Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Sinh thái học và môi trường
   Sinh học
   Sinh thái học và môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • Bao cao thuc tap da lat
   Sinh học
   Bao cao thuc tap da lat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • sinh lý sinh sản
   Sinh học
   sinh lý sinh sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • Năng luong sinh hoc 2019
   Sinh học
   Năng luong sinh hoc 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • phân hữu cơ vi sinh
   Sinh học
   phân hữu cơ vi sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • acid nucleic
   Sinh học
   acid nucleic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Lên men butyric để phân giải các hợp chất pectin
   Sinh học
   Lên men butyric để phân giải các hợp chất pectin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • cd dh
   Sinh học
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • bai 10
   Sinh học
   bai 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • phan bon NPK
   Sinh học
   phan bon NPK

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • CẤU TẠO CỦA HOA
   Sinh học
   CẤU TẠO CỦA HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh học (CĐ-ĐH)
   Sinh học
   Sinh học (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 15

  • quá trình phát triển phôi và sinh sản ở bò sát
   Sinh học
   quá trình phát triển phôi và sinh sản ở bò sát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Con người và môi trường
   Sinh học
   Con người và môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2018

   Xem: 15

  • Sinh học (CĐ-ĐH).
   Sinh học
   Sinh học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • Human and Enviroment
   Sinh học
   Human and Enviroment

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 0

  • Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.
   Sinh học
   Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • dung thuoc an toan
   Sinh học
   dung thuoc an toan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • thuoc phan
   Sinh học
   thuoc phan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • báo cáo thực địa
   Sinh học
   báo cáo thực địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • vận chuyển chất ở thực vật và động vật
   Sinh học
   vận chuyển chất ở thực vật và động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Enzyme
   Sinh học
   Enzyme

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 23

  • Vi Khuẩn
   Sinh học
   Vi Khuẩn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 10

  • Chăn nuôi lợn
   Sinh học
   Chăn nuôi lợn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • gluxit
   Sinh học
   gluxit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 21

  • nhan dang giong
   Sinh học
   nhan dang giong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 0

  • Chan nuoi gia suc
   Sinh học
   Chan nuoi gia suc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  • Mẫu sinh
   Sinh học
   Mẫu sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • Liệu pháp gen
   Sinh học
   Liệu pháp gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 13

  • ung dụng vsv trong nong nghiep
   Sinh học
   ung dụng vsv trong nong nghiep

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2017

   Xem: 0

  • lịch sử
   Sinh học
   lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2017

   Xem: 11

  • Tích hợp sinh lí hóa
   Sinh học
   Tích hợp sinh lí hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 13

  • ngoại hình thể chất giống vật nuôi
   Sinh học
   ngoại hình thể chất giống vật nuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 0

  • chíp sinh học
   Sinh học
   chíp sinh học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2017

   Xem: 13

  • Auxin
   Sinh học
   Auxin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2017

   Xem: 1

  • bệnh quai bị
   Sinh học
   bệnh quai bị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2017

   Xem: 0

  • tiết 26 bai 22 ảnh hưởng của những kiện...
   Sinh học
   tiết 26 bai 22 ảnh hưởng của những kiện...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • bài 19. sinh 12 cơ bản
   Sinh học
   bài 19. sinh 12 cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
   Sinh học
   Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2016

   Xem: 0

  • chuyen dich can bang hoa hoc
   Sinh học
   chuyen dich can bang hoa hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2016

   Xem: 26

  • ý nghĩa phương pháp thu tỉa tôm càng xanh trong ao nuôi
   Sinh học
   ý nghĩa phương pháp thu tỉa tôm càng xanh trong ao nuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2016

   Xem: 1

  • CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG
   Sinh học
   CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 2

  • QUY TRÌNH SX THEO TIÊU CHUẨN GAP
   Sinh học
   QUY TRÌNH SX THEO TIÊU CHUẨN GAP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 17

  • SẢN XUẤT DẾ THƯƠNG PHẨM
   Sinh học
   SẢN XUẤT DẾ THƯƠNG PHẨM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 0

  • SẢN XUẤT NẤM LINH CHI
   Sinh học
   SẢN XUẤT NẤM LINH CHI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 0

  • Mất ngủ
   Sinh học
   Mất ngủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 0

  • QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT
   Sinh học
   QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 1

  • SẢN XUẤT BIA
   Sinh học
   SẢN XUẤT BIA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 18

  • Cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào
   Sinh học ĐC và DT
   Cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học ĐC và DT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2016

   Xem: 27

  • Thuyết nội cộng sinh
   Sinh học
   Thuyết nội cộng sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2016

   Xem: 44

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY