Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH)

 • Sinh học (CĐ-ĐH).
  Sinh học
  Sinh học (CĐ-ĐH).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Human and Enviroment
  Sinh học
  Human and Enviroment

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.
  Sinh học
  Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • dung thuoc an toan
  Sinh học
  dung thuoc an toan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • thuoc phan
  Sinh học
  thuoc phan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • báo cáo thực địa
  Sinh học
  báo cáo thực địa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • vận chuyển chất ở thực vật và động vật
  Sinh học
  vận chuyển chất ở thực vật và động vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Enzyme
  Sinh học
  Enzyme

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • Vi Khuẩn
  Sinh học
  Vi Khuẩn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 6

 • Chăn nuôi lợn
  Sinh học
  Chăn nuôi lợn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • gluxit
  Sinh học
  gluxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • nhan dang giong
  Sinh học
  nhan dang giong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • Chan nuoi gia suc
  Sinh học
  Chan nuoi gia suc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • Mẫu sinh
  Sinh học
  Mẫu sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • Liệu pháp gen
  Sinh học
  Liệu pháp gen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2017

  Xem: 0

 • ung dụng vsv trong nong nghiep
  Sinh học
  ung dụng vsv trong nong nghiep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2017

  Xem: 0

 • lịch sử
  Sinh học
  lịch sử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • Tích hợp sinh lí hóa
  Sinh học
  Tích hợp sinh lí hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 0

 • ngoại hình thể chất giống vật nuôi
  Sinh học
  ngoại hình thể chất giống vật nuôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 0

 • chíp sinh học
  Sinh học
  chíp sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • Auxin
  Sinh học
  Auxin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 0

 • bệnh quai bị
  Sinh học
  bệnh quai bị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2017

  Xem: 0

 • tiết 26 bai 22 ảnh hưởng của những kiện...
  Sinh học
  tiết 26 bai 22 ảnh hưởng của những kiện...

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • bài 19. sinh 12 cơ bản
  Sinh học
  bài 19. sinh 12 cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  Sinh học
  Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2016

  Xem: 0

 • chuyen dich can bang hoa hoc
  Sinh học
  chuyen dich can bang hoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2016

  Xem: 26

 • ý nghĩa phương pháp thu tỉa tôm càng xanh trong ao nuôi
  Sinh học
  ý nghĩa phương pháp thu tỉa tôm càng xanh trong ao nuôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2016

  Xem: 1

 • CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG
  Sinh học
  CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • QUY TRÌNH SX THEO TIÊU CHUẨN GAP
  Sinh học
  QUY TRÌNH SX THEO TIÊU CHUẨN GAP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • SẢN XUẤT DẾ THƯƠNG PHẨM
  Sinh học
  SẢN XUẤT DẾ THƯƠNG PHẨM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • SẢN XUẤT NẤM LINH CHI
  Sinh học
  SẢN XUẤT NẤM LINH CHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • Mất ngủ
  Sinh học
  Mất ngủ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT
  Sinh học
  QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 1

 • SẢN XUẤT BIA
  Sinh học
  SẢN XUẤT BIA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • Thuyết nội cộng sinh
  Sinh học
  Thuyết nội cộng sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2016

  Xem: 44

 • Qua trinh bien doi cua nong san
  Sinh học
  Qua trinh bien doi cua nong san

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2016

  Xem: 0

 • di truyen y hoc
  Sinh học
  di truyen y hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2016

  Xem: 0

 • lưu trữ phôi
  Sinh học
  lưu trữ phôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2016

  Xem: 0

 • đề cương nghiên cứu khoa học
  Sinh học
  đề cương nghiên cứu khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2016

  Xem: 0

 • sinh học phát triển
  Sinh học
  sinh học phát triển

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2016

  Xem: 0

 • nguyen phan
  Sinh học
  nguyen phan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

  Xem: 0

 • van chuyen chat qua mtb
  Sinh học
  van chuyen chat qua mtb

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2016

  Xem: 0

 • động vật rừng
  Sinh học
  động vật rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2016

  Xem: 0

 • tập tính ăn uống của động vật
  Sinh học
  tập tính ăn uống của động vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2016

  Xem: 0

 • protein
  Sinh học
  protein

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2016

  Xem: 0

 • san hô
  Sinh học
  san hô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2016

  Xem: 0

 • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ
  Sinh học
  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2016

  Xem: 0

 • Tài liệu rất hay về thủy triều đỏ
  Sinh học
  Tài liệu rất hay về thủy triều đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

  Xem: 0

 • quy trinh nuoi cay mo khoai lang
  Sinh học
  quy trinh nuoi cay mo khoai lang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2015

  Xem: 0

 • Ứng dụng tế bào gốc trong ghép da
  Sinh học
  Ứng dụng tế bào gốc trong ghép da

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 0

 • phuơng pháp giải bài tập di truyền người
  Sinh học
  phuơng pháp giải bài tập di truyền người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2015

  Xem: 0

 • Các phương pháp tách chiết, định lượng và định tính axít nucleic
  Sinh học
  Các phương pháp tách chiết, định lượng và định tính axít nucleic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY