Bài giảng Tập đọc 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 5. Quà của bố
   Tập đọc 1
   Tuần 5. Quà của bố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Tặng cháu
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Tặng cháu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Làm anh
   Tập đọc 1
   Tuần 11. Làm anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Bàn tay mẹ
   Tập đọc 1
   Tuần 2. Bàn tay mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ngôi nhà
   Tập đọc 1
   Tuần 5. Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ngôi nhà
   Tập đọc 1
   Tuần 5. Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • VẦNG ĂNG ÂNG
   Tập đọc 1
   VẦNG ĂNG ÂNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Hồ Gươm
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Hồ Gươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Sau cơn mưa
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Sau cơn mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Không nên phá tổ chim
   Tập đọc 1
   Tuần 12. Không nên phá tổ chim

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Nói dối hại thân
   Tập đọc 1
   Tuần 10. Nói dối hại thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Sau cơn mưa
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Sau cơn mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Sau cơn mưa
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Sau cơn mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Kể cho bé nghe
   Tập đọc 1
   Tuần 8. Kể cho bé nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Bàn tay mẹ
   Tập đọc 1
   Tuần 2. Bàn tay mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Hồ Gươm
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Hồ Gươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Không nên phá tổ chim
   Tập đọc 1
   Tuần 12. Không nên phá tổ chim

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Kể cho bé nghe
   Tập đọc 1
   Tuần 8. Kể cho bé nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Tập đọc 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. ò... ó... O
   Tập đọc 1
   Tuần 12. ò... ó... O

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Anh hùng biển cả
   Tập đọc 1
   Tuần 12. Anh hùng biển cả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Người trồng na
   Tập đọc 1
   Tuần 11. Người trồng na

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Làm anh
   Tập đọc 1
   Tuần 11. Làm anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Bác đưa thư
   Tập đọc 1
   Tuần 11. Bác đưa thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Nói dối hại thân
   Tập đọc 1
   Tuần 10. Nói dối hại thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Sau cơn mưa
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Sau cơn mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Hai chị em
   Tập đọc 1
   Tuần 8. Hai chị em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Kể cho bé nghe
   Tập đọc 1
   Tuần 8. Kể cho bé nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tập đọc 1
   Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Người bạn tốt
   Tập đọc 1
   Tuần 7. Người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Tập đọc 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Chú công
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Chú công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Chú công
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Chú công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Mời vào
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Mời vào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Hồ Gươm
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Hồ Gươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Đầm sen
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Đầm sen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tập đọc 1
   Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Hồ Gươm
   Tập đọc 1
   Tuần 9. Hồ Gươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Đầm sen
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Đầm sen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Chú công
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Chú công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Người bạn tốt
   Tập đọc 1
   Tuần 7. Người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Chú công
   Tập đọc 1
   Tuần 6. Chú công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Tập đọc 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY