Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tập đọc 1

 • Bác đưa thư
  Tập đọc 1
  Bác đưa thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Cái Bống
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Cái Bống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Ngôi nhà
  Tập đọc 1
  Tuần 5. Ngôi nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • bác đưa thu
  Tập đọc 1
  bác đưa thu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • bác đưa thư
  Tập đọc 1
  bác đưa thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • đi học
  Tập đọc 1
  đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • tap doc 1 bai lam anh
  Tập đọc 1
  tap doc 1 bai lam anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • Đi học (Tiết 1)
  Tập đọc 1
  Đi học (Tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • Nói dối hại thân (Tiết 1)
  Tập đọc 1
  Nói dối hại thân (Tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • Nói dối hại thân
  Tập đọc 1
  Nói dối hại thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Di hoc
  Tập đọc 1
  Di hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • cai bong
  Tập đọc 1
  cai bong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • cái bống
  Tập đọc 1
  cái bống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • cay bang
  Tập đọc 1
  cay bang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • tap dọc 1 bai đi học
  Tập đọc 1
  tap dọc 1 bai đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • tập đọc 1 bai cay bàng
  Tập đọc 1
  tập đọc 1 bai cay bàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Sau cơn mưa
  Tập đọc 1
  Sau cơn mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • 10a5
  Tập đọc 1
  10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • 10a5
  Tập đọc 1
  10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Hoat dong tap the
  Tập đọc 1
  Hoat dong tap the

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động tập thể
  Tập đọc 1
  Hoạt động tập thể

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 2

 • tap doc 1: chú công
  Tập đọc 1
  tap doc 1: chú công

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 9. Hồ Gươm
  Tập đọc 1
  Tuần 9. Hồ Gươm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • tap doc 1 tuan 9 bai ho guom
  Tập đọc 1
  tap doc 1 tuan 9 bai ho guom

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • tap doc 1 tuan 8 bai hai chi em
  Tập đọc 1
  tap doc 1 tuan 8 bai hai chi em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Hoa ngọc lan
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Hoa ngọc lan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 10. Cây bàng
  Tập đọc 1
  Tuần 10. Cây bàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Quà của bố
  Tập đọc 1
  Tuần 5. Quà của bố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Quà của bố
  Tập đọc 1
  Tuần 5. Quà của bố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Người bạn tốt
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Người bạn tốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Kể cho bé nghe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Mời vào
  Tập đọc 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Mời vào
  Tập đọc 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Người bạn tốt
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Người bạn tốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Hoa ngọc lan
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Hoa ngọc lan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 12. ò... ó... O
  Tập đọc 1
  Tuần 12. ò... ó... O

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 4

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 3

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 5

 • Tuần 5. Ngôi nhà
  Tập đọc 1
  Tuần 5. Ngôi nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 18

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 2

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 4

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Tập đọc 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 4

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY