Bài giảng Tập đọc 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 13. Cửa Tùng
   Tập đọc 3
   Tuần 13. Cửa Tùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 3. Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên
   Tiếng Việt
   Tập đọc 3. Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 3. Tuần 23. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
   Tiếng Việt
   Luyện từ và câu 3. Tuần 23. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên
   Tiếng Việt
   Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Chính tả 3. Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại
   Tiếng Việt
   Chính tả 3. Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên
   Tập đọc 3
   Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh
   Tập đọc 3
   Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Tập đọc 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Tập đọc 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Tập đọc 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Giọng quê hương
   Tập đọc 3
   Tuần 10. Giọng quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
   Tập đọc 3
   Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33. Mặt trời xanh của tôi
   Tập đọc 3
   Tuần 33. Mặt trời xanh của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33. Quà của đồng nội
   Tập đọc 3
   Tuần 33. Quà của đồng nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Cuốn sổ tay
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Cuốn sổ tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Tiếng ru
   Tiếng Việt
   Tuần 8. Tiếng ru

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Tiếng ru
   Tập đọc 3
   Tuần 8. Tiếng ru

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Tiếng ru
   Tiếng Việt
   Tuần 8. Tiếng ru

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Tiếng Việt
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Tiếng Việt
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh
   Tập đọc 3
   Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Nắng phương Nam
   Tập đọc 3
   Tuần 12. Nắng phương Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Một mái nhà chung
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Một mái nhà chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bài hát trồng cây
   Tập đọc 3
   Tuần 31. Bài hát trồng cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
   Tập đọc 3
   Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên
   Tập đọc 3
   Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Ở lại với chiến khu
   Tập đọc 3
   Tuần 20. Ở lại với chiến khu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Một mái nhà chung
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Một mái nhà chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Cuốn sổ tay
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Cuốn sổ tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2019

   Xem: 0

  • Người đi săn và con vượn
   Tập đọc 3
   Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Tập đọc 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bài hát trồng cây
   Tập đọc 3
   Tuần 31. Bài hát trồng cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh
   Tập đọc 3
   Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Một mái nhà chung
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Một mái nhà chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Nắng phương Nam
   Tập đọc 3
   Tuần 12. Nắng phương Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Thư gửi bà
   Tập đọc 3
   Tuần 10. Thư gửi bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Giọng quê hương
   Tập đọc 3
   Tuần 10. Giọng quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Tiếng ru
   Tập đọc 3
   Tuần 8. Tiếng ru

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già
   Tập đọc 3
   Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Bận
   Tập đọc 3
   Tuần 7. Bận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
   Tập đọc 3
   Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người con của Tây Nguyên
   Tập đọc 3
   Tuần 13. Người con của Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY