Bài giảng Tập đọc 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 5. Người lính dũng cảm
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Người lính dũng cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập tiết 1 -Buổi 2
   Tập đọc 3
   Luyện tập tiết 1 -Buổi 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Tiếng ru
   Tập đọc 3
   Tuần 8. Tiếng ru

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ
   Tập đọc 3
   Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già
   Tập đọc 3
   Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 5. Người lính dũng cảm
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Người lính dũng cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
   Tập đọc 3
   Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Tập đọc 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 34. Mưa
   Tập đọc 3
   Tuần 34. Mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 32. Cuốn sổ tay
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Cuốn sổ tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 33. Mặt trời xanh của tôi
   Tập đọc 3
   Tuần 33. Mặt trời xanh của tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 33. Cóc kiện Trời
   Tập đọc 3
   Tuần 33. Cóc kiện Trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Bài tập làm văn
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Bài tập làm văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 33. Cóc kiện Trời
   Tập đọc 3
   Tuần 33. Cóc kiện Trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
   Tập đọc 3
   Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Vẽ quê hương
   Tập đọc 3
   Tuần 11. Vẽ quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • tap doc 3
   Tập đọc 3
   tap doc 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Người lính dũng cảm
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Người lính dũng cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Ông ngoại
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Ông ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Ông ngoại
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Ông ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Người lính dũng cảm
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Người lính dũng cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
   Tập đọc 3
   Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Bài tập làm văn
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Bài tập làm văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ
   Tập đọc 3
   Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Cô giáo tí hon
   Tập đọc 3
   Tuần 2. Cô giáo tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Rước đèn ông sao
   Tập đọc 3
   Tuần 26. Rước đèn ông sao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Người lính dũng cảm
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Người lính dũng cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Chiếc áo len
   Tập đọc 3
   Tuần 3. Chiếc áo len

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 32. Cuốn sổ tay
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Cuốn sổ tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 32. Mè hoa lượn sóng
   Tập đọc 3
   Tuần 32. Mè hoa lượn sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bài hát trồng cây
   Tập đọc 3
   Tuần 31. Bài hát trồng cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 30. Một mái nhà chung
   Tập đọc 3
   Tuần 30. Một mái nhà chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
   Tập đọc 3
   Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 29. Buổi học thể dục
   Tập đọc 3
   Tuần 29. Buổi học thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Tập đọc 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Cùng vui chơi
   Tập đọc 3
   Tuần 28. Cùng vui chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Chiếc áo len
   Tập đọc 3
   Tuần 3. Chiếc áo len

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Quạt cho bà ngủ
   Tập đọc 3
   Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Thư gửi bà
   Tập đọc 3
   Tuần 10. Thư gửi bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Ông ngoại
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Ông ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ
   Tập đọc 3
   Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Ông ngoại
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Ông ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY