Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tập đọc 5

 • Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
  Tập đọc 5
  Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Tranh làng Hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 5

 • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy
  Tập đọc 5
  Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 9

 • Tuần 31. Bầm ơi
  Tập đọc 5
  Tuần 31. Bầm ơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Lớp học trên đường
  Tập đọc 5
  Tuần 34. Lớp học trên đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 22. Lập làng giữ biển
  Tập đọc 5
  Tuần 22. Lập làng giữ biển

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Con gái
  Tập đọc 5
  Tuần 29. Con gái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ
  Tập đọc 5
  Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh
  Tập đọc 5
  Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Những người bạn tốt
  Tập đọc 5
  Tuần 7. Những người bạn tốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Đất nước
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Đất nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền
  Tập đọc 5
  Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 5
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 9. Đất Cà Mau
  Tập đọc 5
  Tuần 9. Đất Cà Mau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • sang năm con lên bảy
  Tập đọc 5
  sang năm con lên bảy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Sang Năm Con Lên Bảy
  Tập đọc 5
  Sang Năm Con Lên Bảy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • luật tuc xua cua nguoi E-de
  Tập đọc 5
  luật tuc xua cua nguoi E-de

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 13: Người gác rừng tí hon
  Tập đọc 5
  Tuần 13: Người gác rừng tí hon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Tập làm văn 5. Tuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luận
  Tập đọc 5
  Tập làm văn 5. Tuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 3

 • Người công dân số một
  Tập đọc 5
  Người công dân số một

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • tập đọc một vụ đắm tàu
  Tập đọc 5
  tập đọc một vụ đắm tàu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Ngu công xã Trịnh Tường
  Tập đọc 5
  Ngu công xã Trịnh Tường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • tâp đọc lớp 5 Út Vịnh
  Tập đọc 5
  tâp đọc lớp 5 Út Vịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Tập làm văn 5. Tuần 24. Ôn tập về tả đồ vật
  Tập đọc 5
  Tập làm văn 5. Tuần 24. Ôn tập về tả đồ vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Những cánh buồm
  Tập đọc 5
  Tuần 32. Những cánh buồm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 31
  Tập đọc 5
  Tuần 31

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 31
  Tập đọc 5
  Tuần 31

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30
  Tập đọc 5
  Tuần 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • tuần 30
  Tập đọc 5
  tuần 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Út Vịnh
  Tập đọc 5
  Tuần 32. Út Vịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • bài: Sang năm con lên bảy
  Tập đọc 5
  bài: Sang năm con lên bảy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Út Vịnh
  Tập đọc 5
  Tuần 32. Út Vịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê
  Tập đọc 5
  Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • tuần 30: Tà áo dài Việt Nam
  Tập đọc 5
  tuần 30: Tà áo dài Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • bài 31: Công việc đầu tiên
  Tập đọc 5
  bài 31: Công việc đầu tiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • mở rộng vốn từ tài năng
  Tập đọc 5
  mở rộng vốn từ tài năng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất
  Tập đọc 5
  Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam
  Tập đọc 5
  Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam
  Tập đọc 5
  Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tâp đọc 5. Bầm ơi
  Tập đọc 5
  Tâp đọc 5. Bầm ơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • bai giang Đất Cà Mau
  Tập đọc 5
  bai giang Đất Cà Mau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • BÀI GIẢNG ĐẤT CÀ MAU LOP 5
  Tập đọc 5
  BÀI GIẢNG ĐẤT CÀ MAU LOP 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 31. Bầm ơi
  Tập đọc 5
  Tuần 31. Bầm ơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 2

 • tập đọc lớp 5 bài tà áo dài Việt Nam tuần 30
  Tập đọc 5
  tập đọc lớp 5 bài tà áo dài Việt Nam tuần 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • tập đọc lớp 5 bài tà áo dài Việt Nam tuần 30
  Tập đọc 5
  tập đọc lớp 5 bài tà áo dài Việt Nam tuần 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 9. Đất Cà Mau
  Tập đọc 5
  Tuần 9. Đất Cà Mau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
  Tập đọc 5
  Tuần 14. Hạt gạo làng ta

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Thuần phục sư tử
  Tập đọc 5
  Tuần 30. Thuần phục sư tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY