Bài giảng Tập đọc 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 23. Chú đi tuần
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Chú đi tuần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Phân xử tài tình
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Phân xử tài tình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Phân xử tài tình
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Phân xử tài tình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Cao Bằng
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Cao Bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Lập làng giữ biển
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Lập làng giữ biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Cao Bằng
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Cao Bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Cao Bằng
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Cao Bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Cao Bằng
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Cao Bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Bài ca về trái đất
   Tập đọc 5
   Tuần 4. Bài ca về trái đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Lập làng giữ biển
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Lập làng giữ biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Phân xử tài tình-Trần Thị Oanh
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Phân xử tài tình-Trần Thị Oanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 5.
   Tập đọc 5
   Luyện từ và câu 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Nghĩa thầy trò
   Tập đọc 5
   Tuần 26. Nghĩa thầy trò

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Bài ca về trái đất
   Tập đọc 5
   Tuần 4. Bài ca về trái đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Trí dũng song toàn
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Trí dũng song toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Tiếng rao đêm
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Tiếng rao đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Tiếng rao đêm
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Tiếng rao đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Chú đi tuần
   Tập đọc 5
   Chú đi tuần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Tiếng rao đêm
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Tiếng rao đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ
   Tập đọc 5
   Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy
   Tập đọc 5
   Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Trí dũng song toàn
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Trí dũng song toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Cao Bằng
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Cao Bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Trí dũng song toàn
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Trí dũng song toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Những cánh buồm
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Những cánh buồm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Lập làng giữ biển
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Lập làng giữ biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Tiếng rao đêm
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Tiếng rao đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Trí dũng song toàn
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Trí dũng song toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)
   Tập đọc 5
   Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Thư gửi các học sinh
   Tập đọc 5
   Tuần 1. Thư gửi các học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Trước cổng trời
   Tập đọc 5
   Tuần 8. Trước cổng trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Người công dân số Một
   Tập đọc 5
   Tuần 19. Người công dân số Một

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Người công dân số Một
   Tập đọc 5
   Tuần 19. Người công dân số Một

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Thư gửi các học sinh
   Tập đọc 5
   Tuần 1. Thư gửi các học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ
   Tập đọc 5
   Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện
   Tập đọc 5
   Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất
   Tập đọc 5
   Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Người công dân số Một
   Tập đọc 5
   Tuần 19. Người công dân số Một

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • tiết 37
   Tập đọc 5
   tiết 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY