Bài giảng Tập đọc 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất
   Tập đọc 5
   Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường
   Tập đọc 5
   Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 5
   Tập đọc 5
   chinh ta 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • tap doc 5
   Tập đọc 5
   tap doc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • tap doc 5
   Tập đọc 5
   tap doc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Hạt gạo làng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam
   Tập đọc 5
   Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh
   Tập đọc 5
   Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Hạt gạo làng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền
   Tập đọc 5
   Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện
   Tập đọc 5
   Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Cái gì quý nhất?
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Cái gì quý nhất?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người gác rừng tí hon
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Người gác rừng tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Tập đọc 5
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Tập đọc 5
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Hạt gạo làng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Thư gửi các học sinh
   Tập đọc 5
   Tuần 1. Thư gửi các học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền
   Tập đọc 5
   Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Hạt gạo làng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Tạp dọc lop 5.
   Tập đọc 5
   Tạp dọc lop 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
   Tập đọc 5
   Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Hạt gạo làng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người gác rừng tí hon
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Người gác rừng tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ
   Tập đọc 5
   Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người gác rừng tí hon
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Người gác rừng tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Đất Cà Mau
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Đất Cà Mau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Đất Cà Mau
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Đất Cà Mau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người gác rừng tí hon
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Người gác rừng tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền
   Tập đọc 5
   Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Hạt gạo làng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người gác rừng tí hon
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Người gác rừng tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 29. Con gái
   Tập đọc 5
   Tuần 29. Con gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY