Bài giảng Tập đọc 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tập đọc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn
   Tập đọc 5
   Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn
   Tiếng Việt
   Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn
   Tiếng Việt
   Lịch sử 5. Bài 22. Đường Trường Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Chính tả 5. Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước
   Tiếng Việt
   Chính tả 5. Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 5. Tuần 29. Con gái
   Tiếng Việt
   Tập đọc 5. Tuần 29. Con gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
   Tập đọc 5
   Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
   Tập đọc 5
   Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 5. Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
   Tiếng Việt
   Tập đọc 5. Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 5. Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa
   Tiếng Việt
   Luyện từ và câu 5. Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con
   Tập đọc 5
   Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
   Tập đọc 5
   Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Út Vịnh
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Út Vịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Những cánh buồm
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Những cánh buồm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
   Tập đọc 5
   Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tiếng Việt
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tiếng Việt
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Hành trình của bầy ong
   Tiếng Việt
   Tuần 12. Hành trình của bầy ong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Lớp học trên đường
   Tập đọc 5
   Tuần 34. Lớp học trên đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33. Sang năm con lên bảy
   Tập đọc 5
   Tuần 33. Sang năm con lên bảy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
   Tập đọc 5
   Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Những cánh buồm
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Những cánh buồm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Út Vịnh
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Út Vịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con
   Tập đọc 5
   Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bầm ơi
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Bầm ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người gác rừng tí hon
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Người gác rừng tí hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn
   Tập đọc 5
   Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa
   Tập đọc 5
   Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện
   Tập đọc 5
   Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ
   Tập đọc 5
   Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc
   Tập đọc 5
   Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Cái gì quý nhất?
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Cái gì quý nhất?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Đất Cà Mau
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Đất Cà Mau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33. Sang năm con lên bảy
   Tập đọc 5
   Tuần 33. Sang năm con lên bảy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tiếng Việt
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tiếng Việt
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • tieng viet bai 27
   Tiếng Việt
   tieng viet bai 27

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • tieng viet bai 27
   Tập đọc 5
   tieng viet bai 27

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • tieng viet bai 27
   Tiếng Việt
   tieng viet bai 27

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
   Tập đọc 5
   Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Chú đi tuần
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Chú đi tuần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Đất nước
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bầm ơi
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Bầm ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Công việc đầu tiên
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Công việc đầu tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31. Công việc đầu tiên
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Công việc đầu tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Những cánh buồm
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Những cánh buồm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Những cánh buồm
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Những cánh buồm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY