Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thể dục và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thể dục hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Thể dục

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
  Thể dục 8
  Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 3

 • MỘT SỐ THỦ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH THCS NHƠN THỌ YÊU THÍCH VÀ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH
  Thể dục 8
  MỘT SỐ THỦ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH THCS NHƠN THỌ YÊU THÍCH VÀ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 3

 • bật nhẩy
  Thể dục 7
  bật nhẩy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 4

 • LÝ THUYẾT LAI XE
  Thể dục 8
  LÝ THUYẾT LAI XE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 12

 • CACH TAO GIÁY VIET ĐEP
  Thể dục 8
  CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 10

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 8
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 14

 • Cầu lông
  Thể dục 10
  Cầu lông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

  Xem: 0

 • CHẠY NGẮN
  Thể dục 10
  CHẠY NGẮN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

  Xem: 0

 • MOT SO PP PT SM
  Bài giảng khác
  MOT SO PP PT SM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2017

  Xem: 0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 9
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2017

  Xem: 0

 • yoga
  Thể dục 9
  yoga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

  Xem: 11

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
  Thể dục 6
  Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2016

  Xem: 9

 • Chương 6. Nhảy cao
  Thể dục 8
  Chương 6. Nhảy cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2016

  Xem: 0

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 7
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2016

  Xem: 0

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 6
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2016

  Xem: 13

 • Chương 2. Đội hình đội ngũ
  Thể dục 7
  Chương 2. Đội hình đội ngũ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC LỚP 6
  Thể dục 6
  TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC LỚP 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2016

  Xem: 0

 • GDQP
  Thể dục 10
  GDQP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2016

  Xem: 16

 • Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)
  Thể dục 6
  Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2016

  Xem: 0

 • Trang viết tuổi hồng 2
  Bài giảng khác
  Trang viết tuổi hồng 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

  Xem: 0

 • 123
  Bài giảng khác
  123

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2016

  Xem: 0

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
  Thể dục 9
  Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 14

 • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 11

 • Chương 2. Đội hình đội ngũ
  Thể dục 8
  Chương 2. Đội hình đội ngũ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 26

 • Chương 5. Chạy bền
  Thể dục 7
  Chương 5. Chạy bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 12

 • Chương 5. Chạy bền
  Thể dục 7
  Chương 5. Chạy bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 10

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
  Thể dục 7
  Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 10

 • Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT
  Thể dục 6
  Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2016

  Xem: 8

 • Chương 6. Nhảy cao, nhảy xa (Bật nhảy)
  Thể dục 7
  Chương 6. Nhảy cao, nhảy xa (Bật nhảy)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2016

  Xem: 0

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10
  Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2016

  Xem: 0

 • báo cáo chuyên đề
  Thể dục 8
  báo cáo chuyên đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2016

  Xem: 0

 • luat da cau
  Thể dục 6
  luat da cau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2016

  Xem: 15

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 6
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2016

  Xem: 13

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
  Thể dục 6
  Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2016

  Xem: 11

 • Chương 6. Nhảy cao, nhảy xa (Bật nhảy)
  Thể dục 7
  Chương 6. Nhảy cao, nhảy xa (Bật nhảy)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ
  Bài giảng khác
  Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015
  Bài giảng khác
  kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2016

  Xem: 0

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10
  Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0

 • Trò chơi dân gian
  Thể dục 8
  Trò chơi dân gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2016

  Xem: 0

 • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền
  Thể dục 9
  Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2016

  Xem: 0

 • 9 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC LỚP 6 CỰC HAY
  Thể dục 6
  9 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC LỚP 6 CỰC HAY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2016

  Xem: 15

 • Chương 3.Bài thể dục phát triển chung
  Thể dục 7
  Chương 3.Bài thể dục phát triển chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2016

  Xem: 0

 • CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
  Bài giảng khác
  CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2016

  Xem: 0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 8
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ
  Bài giảng khác
  BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  Bài giảng khác
  BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 8
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 9

 • bài thể dục -chay nhanh - chạy bền
  Thể dục 8
  bài thể dục -chay nhanh - chạy bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 13

 • the duc chu bo doi
  Bài giảng khác
  the duc chu bo doi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 7
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Bài giảng khác
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 29

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 9
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY