GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Thể dục 10

 • Cầu lông
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

 • CHẠY NGẮN
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

 • GDQP
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2016

 • GDQP
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2016

 • GDQP
  GDQP 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDQP 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2016

 • Bạo lực học đường
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2016

 • Bạo lực học đường
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2016

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2016

 • MA TÚY VÀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY(nvq.st.th.kh.)
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2016

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

 • Bài 9 QPAN 12 (Tr.ch)
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2016

 • Bai 8 QPAN 12 (Tr.ch)
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2016

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

 • qdqp 10
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2015

 • Cầu lông
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2015

 • Cầu lông
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2015

 • Cầu lông
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2015

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

 • Thể dục - Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

 • BAO DẠN VÀ THIÊN TAI
  GDQP 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDQP 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

 • BAO DẠN VÀ THIÊN TAI
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2
  XEM TRỰC TUYẾN THỜI KHÓA BIỂU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử XEM TRỰC TUYẾN THỜI KHÓA BIỂU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2013

 • THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2013

 • Quy định tính điểm hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn
  văn bản nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử văn bản nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2013

 • Quy định tính điểm hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2013

 • GD HN: Xây dựng & bảo vệ tổ quốc VN XHCN
  Lớp 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2013

 • Lịch sử: Lịch sử quân sự Việt Nam( tập 9 & tập 11)
  Lớp 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2013

 • Lịch sử: Lịch sử quân sự VN( T1-T4)
  Lớp 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2013

 • Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Điền kinh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2013

 • Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Điền kinh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2013

 • Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Điền kinh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2013

 • Hình Ảnh kỹ thuật các môn Điền kinh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2013

 • Hình Ảnh kỹ thuật các môn Điền kinh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2013

 • Những thời điểm tập Thể dục tốt nhất
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2013

 • Danh sách nhập điểm Khối 10 năm học 2013-2014
  văn bản nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử văn bản nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2013

 • Danh sách nhập điểm Khối 10 năm học 2013-2014
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2013

 • Những thời điểm tập Thể dục tốt nhất
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2013

 • Một số phương pháp phát triển sức nhanh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

 • Lý luận GDTC
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

 • Một số phương pháp phát triển sức nhanh
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

 • Lý luận GDTC
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

 • Lý luận GDTC
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

 • Luật Điền kinh (Phần 1)
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

 • Luật Điền kinh (Phần 1)
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

 • Giáo án Thể dục 11 - Trọn bộ
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

 • 5 bài tập tăng chiều cao
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

 • Luật cờ vua
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

 • Giáo án Thể dục 11 - Trọn bộ
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

 • Luật cờ vua
  Thể dục 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013