Bài giảng Thể dục 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thể dục 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thể dục 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 1. Giới thiệu chương trình - Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức
   Thể dục 4
   Bài 1. Giới thiệu chương trình - Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2017

   Xem: 7

  • Bài 4. Động tác quay sau - Trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh
   Thể dục
   Bài 4. Động tác quay sau - Trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2016

   Xem: 7

  • HUYỆN NÚI THÀNH
   Thể dục 4
   HUYỆN NÚI THÀNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2015

   Xem: 0

  • Bài TD PTC Lớp 4
   Thể dục 4
   Bài TD PTC Lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2015

   Xem: 0

  • bộ hình thể dục lớp 4
   Thể dục
   bộ hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2014

   Xem: 0

  • bộ hình thể dục lớp 4
   Thể dục
   bộ hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2014

   Xem: 0

  • bộ hình thể dục lớp 4
   Lớp 4
   bộ hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2014

   Xem: 0

  • Bộ hình thể dục lớp 4
   Thể dục
   Bộ hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2014

   Xem: 0

  • Bộ hình thể dục lớp 4
   Lớp 4
   Bộ hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2014

   Xem: 30

  • LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014
   Lớp 4
   LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2014

   Xem: 0

  • LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014
   Thể dục
   LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2014

   Xem: 3

  • LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014
   Thể dục
   LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2014

   Xem: 0

  • giao an the duc lop 4
   Lớp 4
   giao an the duc lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2014

   Xem: 12

  • Giáo án TD 4
   Lớp 4
   Giáo án TD 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2014

   Xem: 0

  • Hình TD lớp 4
   Lớp 4
   Hình TD lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2013

   Xem: 0

  • Hình TD lớp 4
   Thể dục
   Hình TD lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2013

   Xem: 0

  • Hình TD lớp 4
   Thể dục
   Hình TD lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2013

   Xem: 0

  • Thông báo đoàn kiểm tra CM
   Công văn
   Thông báo đoàn kiểm tra CM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2013

   Xem: 8

  • Phòng tránh tai nạn đuối nước
   Khoa học
   Phòng tránh tai nạn đuối nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2013

   Xem: 0

  • Xét chọn GV tiêu biểu
   Công văn
   Xét chọn GV tiêu biểu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 0

  • HD xét thi đua khen thưởng năm 2013
   Công văn
   HD xét thi đua khen thưởng năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 0

  • Nội quy tham gia Văn nghê
   Công văn
   Nội quy tham gia Văn nghê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 0

  • quỹ ủng hộ 2 ngày lương
   Công văn
   quỹ ủng hộ 2 ngày lương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 7

  • Thông tư 07/2013 BGG_BTC
   Công văn
   Thông tư 07/2013 BGG_BTC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2013

   Xem: 0

  • ke hoach bai hoc mon Thể dục LOP 4
   Lớp 4
   ke hoach bai hoc mon Thể dục LOP 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2013

   Xem: 0

  • Thể dục lớp 4 cả năm
   Thể dục
   Thể dục lớp 4 cả năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2013

   Xem: 9

  • an toan giao thong
   Lớp 4
   an toan giao thong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 0

  • an toan giao thong
   Thể dục
   an toan giao thong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 7

  • an toan giao thong
   Thể dục
   an toan giao thong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 0

  • SKKN thể dục. Một số biện pháp giúp HS học tốt bài
Thể dục pháttriển chung lớp 5
   Lớp 4
   SKKN thể dục. Một số biện pháp giúp HS học tốt bài Thể dục pháttriển chung lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2013

   Xem: 3

  • Bộ hình thể dục lớp 4
   Thể dục 4
   Bộ hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2013

   Xem: 40

  • Hình thể dục lớp 4
   Lớp 4
   Hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2013

   Xem: 6

  • Hình thể dục lớp 4
   Thể dục
   Hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2013

   Xem: 0

  • Hình thể dục lớp 4
   Thể dục
   Hình thể dục lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2013

   Xem: 0

  • TD4 HK2
   Lớp 4
   TD4 HK2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2013

   Xem: 0

  • TD 4 HK 1
   Lớp 4
   TD 4 HK 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2013

   Xem: 0

  • tuần 7 - 8
   Lớp 4
   tuần 7 - 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2013

   Xem: 6

  • thể dục k4 tuần 20
   Lớp 4
   thể dục k4 tuần 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • GIỚI THIỆU SÁCH
   Lớp 4
   GIỚI THIỆU SÁCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
   Lớp 4
   ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • GIỚI THIỆU SÁCH
   Thể dục
   GIỚI THIỆU SÁCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 9

  • GIỚI THIỆU SÁCH
   Thể dục
   GIỚI THIỆU SÁCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • GIỚI THIỆU SÁCH
   Thể dục
   GIỚI THIỆU SÁCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 9

  • GIỚI THIỆU SÁCH
   Thể dục
   GIỚI THIỆU SÁCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
   Thể dục
   ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 9

  • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
   Thể dục
   ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
   Thể dục
   ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
   Thể dục
   ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2013

   Xem: 0

  • GA thủy tuan 19
   Lớp 4
   GA thủy tuan 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2013

   Xem: 5

  • thể dục k4 tuần 19
   Lớp 4
   thể dục k4 tuần 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY