GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Thể dục 4

 • Bài 1. Giới thiệu chương trình - Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức
  Thể dục 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2017

 • Bài 4. Động tác quay sau - Trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2016

 • HUYỆN NÚI THÀNH
  Thể dục 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2015

 • Bài TD PTC Lớp 4
  Thể dục 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

 • bộ hình thể dục lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2014

 • bộ hình thể dục lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2014

 • bộ hình thể dục lớp 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2014

 • Bộ hình thể dục lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2014

 • Bộ hình thể dục lớp 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2014

 • LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2014

 • LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2014

 • LĂNG BÓNG BẰNG TAY TUẦN 21 TIẾT 41 NĂM HỌC 2014
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2014

 • giao an the duc lop 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2014

 • Giáo án TD 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2014

 • Hình TD lớp 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2013

 • Hình TD lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2013

 • Hình TD lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2013

 • Thông báo đoàn kiểm tra CM
  Công văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2013

 • Phòng tránh tai nạn đuối nước
  Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2013

 • Xét chọn GV tiêu biểu
  Công văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

 • HD xét thi đua khen thưởng năm 2013
  Công văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

 • Nội quy tham gia Văn nghê
  Công văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

 • quỹ ủng hộ 2 ngày lương
  Công văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

 • Thông tư 07/2013 BGG_BTC
  Công văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2013

 • ke hoach bai hoc mon Thể dục LOP 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2013

 • Thể dục lớp 4 cả năm
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2013

 • an toan giao thong
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

 • an toan giao thong
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

 • an toan giao thong
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

 • SKKN thể dục. Một số biện pháp giúp HS học tốt bài
Thể dục pháttriển chung lớp 5
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2013

 • Bộ hình thể dục lớp 4
  Thể dục 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

 • Hình thể dục lớp 4
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2013

 • Hình thể dục lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2013

 • Hình thể dục lớp 4
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2013

 • TD4 HK2
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2013

 • TD 4 HK 1
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2013

 • tuần 7 - 8
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2013

 • thể dục k4 tuần 20
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

 • GIỚI THIỆU SÁCH
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • GIỚI THIỆU SÁCH
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • GIỚI THIỆU SÁCH
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • GIỚI THIỆU SÁCH
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • GIỚI THIỆU SÁCH
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
  Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

 • GA thủy tuan 19
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2013

 • thể dục k4 tuần 19
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

 • thể dục k4 tuần 19
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

 • thể dục k4 tuần 17, 18
  Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2012

NỔI BẬT