Bài giảng Thể dục 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thể dục 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thể dục 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 6
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Chương 5. Chạy bền
   Thể dục 6
   Chương 5. Chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
   Thể dục 6
   Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 2. Đội hình đội ngũ
   Thể dục 6
   Chương 2. Đội hình đội ngũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
   Thể dục 6
   Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 2. Đội hình đội ngũ
   Thể dục 6
   Chương 2. Đội hình đội ngũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2016

   Xem: 9

  • Chương 8. Đá cầu
   Thể dục 6
   Chương 8. Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 13

  • TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC LỚP 6
   Thể dục 6
   TÍCH HỢP LIÊN MÔN THỂ DỤC LỚP 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2016

   Xem: 0

  • Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)
   Thể dục 6
   Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2016

   Xem: 0

  • Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT
   Thể dục 6
   Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2016

   Xem: 8

  • luat da cau
   Thể dục 6
   luat da cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2016

   Xem: 15

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 6
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2016

   Xem: 18

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 11

  • 9 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC LỚP 6 CỰC HAY
   Thể dục 6
   9 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC LỚP 6 CỰC HAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2016

   Xem: 15

  • Chương 2. Đội hình đội ngũ
   Thể dục 6
   Chương 2. Đội hình đội ngũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2015

   Xem: 30

  • Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT
   Thể dục 6
   Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 8

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 11

  • Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT
   Thể dục 6
   Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 25

  • Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT
   Thể dục 6
   Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2015

   Xem: 10

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2015

   Xem: 13

  • sang kien kinh nghiem mon the duc
   Thể dục 6
   sang kien kinh nghiem mon the duc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2015

   Xem: 14

  • ;Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   ;Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2015

   Xem: 0

  • Chương 5. Chạy bền
   Thể dục 6
   Chương 5. Chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2015

   Xem: 6

  • Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)
   Thể dục 6
   Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2015

   Xem: 23

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2015

   Xem: 17

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 6
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2015

   Xem: 16

  • Chạy bền và cầu lông (tiết 1)
   Thể dục 6
   Chạy bền và cầu lông (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2015

   Xem: 0

  • Cầu lông và chạy bền
   Thể dục 6
   Cầu lông và chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2014

   Xem: 8

  • Chuyên đề: Áp dụng CNTT vào giảng dạy và bồi dưỡng HSG cờ vua
   Thể dục 6
   Chuyên đề: Áp dụng CNTT vào giảng dạy và bồi dưỡng HSG cờ vua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2014

   Xem: 11

  • Côn trùng
   Thể dục 6
   Côn trùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2014

   Xem: 10

  • LỢI ÍCH, TÁC DUNG CỦA LUYỆN TẬP TDTT(Mục 2)
   Thể dục 6
   LỢI ÍCH, TÁC DUNG CỦA LUYỆN TẬP TDTT(Mục 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2014

   Xem: 0

  • Chương 2. Đội hình đội ngũ
   Thể dục 6
   Chương 2. Đội hình đội ngũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2014

   Xem: 17

  • Tiết 23 - Cầu lông chạy bền
   Thể dục 6
   Tiết 23 - Cầu lông chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2014

   Xem: 0

  • tiết 23: cầu lông- chạy bền
   Thể dục 6
   tiết 23: cầu lông- chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2014

   Xem: 0

  • TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỂ DỤC (14-15)
   Thể dục 6
   TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỂ DỤC (14-15)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2014

   Xem: 4

  • LUÂT ĐÁ CẦU
   Thể dục 6
   LUÂT ĐÁ CẦU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2014

   Xem: 23

  • thể dục 6
   Thể dục 6
   thể dục 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2014

   Xem: 9

  • nghi thuc đội
   Thể dục 6
   nghi thuc đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2014

   Xem: 8

  • thê duc 6
   Thể dục 6
   thê duc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • Kỹ thuật chạy ngắn
   Thể dục 6
   Kỹ thuật chạy ngắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2014

   Xem: 7

  • Lễ kỷ niệm 26-3
   Thể dục 6
   Lễ kỷ niệm 26-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2014

   Xem: 7

  • tAP HUAN THIET KE BAI GIANG E.LENING
   Thể dục 6
   tAP HUAN THIET KE BAI GIANG E.LENING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 18

  • Giao An co vua
   Thể dục 6
   Giao An co vua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 18

  • Bai Giang ve loi ich TDTT
   Thể dục 6
   Bai Giang ve loi ich TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 1

  • Bai Giang TD 6 CNTT
   Thể dục 6
   Bai Giang TD 6 CNTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 9

  • bong chuyen
   Thể dục 6
   bong chuyen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 12

  • bai giang ki thuat da cau
   Thể dục 6
   bai giang ki thuat da cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 18

  • bong chuyen
   Thể dục 6
   bong chuyen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2014

   Xem: 13

  • loi ich tac dung cua tdtt
   Thể dục 6
   loi ich tac dung cua tdtt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY