Bài giảng Thể dục 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thể dục 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thể dục 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương  1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Chương  1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 5. Chạy bền
   Thể dục 8
   Chương 5. Chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
   Thể dục 8
   Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chương  1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Chương  1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng mới 2018
   Thể dục 8
   Bài giảng mới 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Thể dục 8. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Thể dục 8. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Thể dục 6.
   Thể dục 8
   Thể dục 6.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
   Thể dục 8
   Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 1

  • MỘT SỐ THỦ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH THCS NHƠN THỌ YÊU THÍCH VÀ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH
   Thể dục 8
   MỘT SỐ THỦ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH THCS NHƠN THỌ YÊU THÍCH VÀ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 3

  • LÝ THUYẾT LAI XE
   Thể dục 8
   LÝ THUYẾT LAI XE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 12

  • CACH TAO GIÁY VIET ĐEP
   Thể dục 8
   CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 10

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 8
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 14

  • Chương 6. Nhảy cao
   Thể dục 8
   Chương 6. Nhảy cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2016

   Xem: 0

  • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2016

   Xem: 11

  • Chương 2. Đội hình đội ngũ
   Thể dục 8
   Chương 2. Đội hình đội ngũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2016

   Xem: 26

  • báo cáo chuyên đề
   Thể dục 8
   báo cáo chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2016

   Xem: 0

  • Trò chơi dân gian
   Thể dục 8
   Trò chơi dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2016

   Xem: 0

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 8
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 0

  • Chương 8. Đá cầu
   Thể dục 8
   Chương 8. Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 13

  • bài thể dục -chay nhanh - chạy bền
   Thể dục 8
   bài thể dục -chay nhanh - chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 13

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 8
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2015

   Xem: 12

  • Chương 8. Đá cầu
   Thể dục 8
   Chương 8. Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2015

   Xem: 0

  • Chương 8. Đá cầu
   Thể dục 8
   Chương 8. Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 9

  • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2015

   Xem: 33

  • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2015

   Xem: 26

  • Một số hình ảnh nhảy cao
   Thể dục 8
   Một số hình ảnh nhảy cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2015

   Xem: 48

  • bài giảng thể dục 8
   Thể dục 8
   bài giảng thể dục 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2015

   Xem: 15

  • Chương 8. Đá cầu
   Thể dục 8
   Chương 8. Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2014

   Xem: 0

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
   Thể dục 8
   Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2014

   Xem: 17

  • Chương 8. Đá cầu
   Thể dục 8
   Chương 8. Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2014

   Xem: 0

  • Đá cầu
   Thể dục 8
   Đá cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2014

   Xem: 8

  • thể dục 8
   Thể dục 8
   thể dục 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 15

  • ky thuat chay ngan
   Thể dục 8
   ky thuat chay ngan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2014

   Xem: 11

  • Đội hình đội ngũ nhóm 2
   Thể dục 8
   Đội hình đội ngũ nhóm 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2014

   Xem: 29

  • 8a4 to 1 doi hinh doi ngu
   Thể dục 8
   8a4 to 1 doi hinh doi ngu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 18

  • chuyen de TDDay bai kho trong Tro choi
   Thể dục 8
   chuyen de TDDay bai kho trong Tro choi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 10

  • thuyet trinh Nhảy xa
   Thể dục 8
   thuyet trinh Nhảy xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 32

  • CHUYEN DE THE DUC 2010
   Thể dục 8
   CHUYEN DE THE DUC 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 0

  • tiet 27 chay ngan
   Thể dục 8
   tiet 27 chay ngan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2014

   Xem: 0

  • tiet 49 chuyen de nhay xa
   Thể dục 8
   tiet 49 chuyen de nhay xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2014

   Xem: 23

  • tiet 49 nhay xa
   Thể dục 8
   tiet 49 nhay xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2014

   Xem: 0

  • bai giang TD 8
   Thể dục 8
   bai giang TD 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2013

   Xem: 20

  • BAI GIANG TD 8
   Thể dục 8
   BAI GIANG TD 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2013

   Xem: 15

  • Một số phương pháp phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Một số phương pháp phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2013

   Xem: 9

  • Tiết 25:Bài Đá Cầu - Chạy Bền
   Thể dục 8
   Tiết 25:Bài Đá Cầu - Chạy Bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2013

   Xem: 18

  • Bài tập phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Bài tập phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2013

   Xem: 1

  • Một số phương pháp phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Một số phương pháp phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2013

   Xem: 19

  • Kỹ thuật hnảy cao
   Thể dục 8
   Kỹ thuật hnảy cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2013

   Xem: 16

  • Bài tập phát triển sức nhanh
   Thể dục 8
   Bài tập phát triển sức nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2013

   Xem: 12

  • BÀI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH
   Thể dục 8
   BÀI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2013

   Xem: 11

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY