Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thể dục 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thể dục 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Thể dục 8

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
  Thể dục 8
  Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 3

 • MỘT SỐ THỦ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH THCS NHƠN THỌ YÊU THÍCH VÀ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH
  Thể dục 8
  MỘT SỐ THỦ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH THCS NHƠN THỌ YÊU THÍCH VÀ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 3

 • LÝ THUYẾT LAI XE
  Thể dục 8
  LÝ THUYẾT LAI XE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 12

 • CACH TAO GIÁY VIET ĐEP
  Thể dục 8
  CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 10

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 8
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 14

 • Chương 6. Nhảy cao
  Thể dục 8
  Chương 6. Nhảy cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2016

  Xem: 0

 • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 11

 • Chương 2. Đội hình đội ngũ
  Thể dục 8
  Chương 2. Đội hình đội ngũ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2016

  Xem: 26

 • báo cáo chuyên đề
  Thể dục 8
  báo cáo chuyên đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2016

  Xem: 0

 • Trò chơi dân gian
  Thể dục 8
  Trò chơi dân gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2016

  Xem: 0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Thể dục 8
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 8
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 9

 • bài thể dục -chay nhanh - chạy bền
  Thể dục 8
  bài thể dục -chay nhanh - chạy bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 13

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
  Thể dục 8
  Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 12

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 8
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2015

  Xem: 0

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 8
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2015

  Xem: 9

 • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 33

 • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2015

  Xem: 17

 • Một số hình ảnh nhảy cao
  Thể dục 8
  Một số hình ảnh nhảy cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2015

  Xem: 48

 • bài giảng thể dục 8
  Thể dục 8
  bài giảng thể dục 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 11

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 8
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2014

  Xem: 0

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
  Thể dục 8
  Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2014

  Xem: 15

 • Chương 8. Đá cầu
  Thể dục 8
  Chương 8. Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2014

  Xem: 0

 • Đá cầu
  Thể dục 8
  Đá cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2014

  Xem: 8

 • thể dục 8
  Thể dục 8
  thể dục 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 15

 • ky thuat chay ngan
  Thể dục 8
  ky thuat chay ngan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2014

  Xem: 11

 • Đội hình đội ngũ nhóm 2
  Thể dục 8
  Đội hình đội ngũ nhóm 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2014

  Xem: 29

 • 8a4 to 1 doi hinh doi ngu
  Thể dục 8
  8a4 to 1 doi hinh doi ngu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 18

 • chuyen de TDDay bai kho trong Tro choi
  Thể dục 8
  chuyen de TDDay bai kho trong Tro choi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 8

 • thuyet trinh Nhảy xa
  Thể dục 8
  thuyet trinh Nhảy xa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 32

 • CHUYEN DE THE DUC 2010
  Thể dục 8
  CHUYEN DE THE DUC 2010

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 0

 • tiet 27 chay ngan
  Thể dục 8
  tiet 27 chay ngan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2014

  Xem: 0

 • tiet 49 chuyen de nhay xa
  Thể dục 8
  tiet 49 chuyen de nhay xa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2014

  Xem: 23

 • tiet 49 nhay xa
  Thể dục 8
  tiet 49 nhay xa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2014

  Xem: 0

 • bai giang TD 8
  Thể dục 8
  bai giang TD 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2013

  Xem: 15

 • BAI GIANG TD 8
  Thể dục 8
  BAI GIANG TD 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2013

  Xem: 12

 • Một số phương pháp phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Một số phương pháp phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

  Xem: 0

 • Tiết 25:Bài Đá Cầu - Chạy Bền
  Thể dục 8
  Tiết 25:Bài Đá Cầu - Chạy Bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 18

 • Bài tập phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Bài tập phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2013

  Xem: 23

 • Một số phương pháp phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Một số phương pháp phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2013

  Xem: 17

 • Kỹ thuật hnảy cao
  Thể dục 8
  Kỹ thuật hnảy cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2013

  Xem: 16

 • Bài tập phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Bài tập phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2013

  Xem: 10

 • BÀI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH
  Thể dục 8
  BÀI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2013

  Xem: 11

 • TIẾT 44: NHẨY XA-TT TỰ CHỌN-CHẠY BỀN
  Thể dục 8
  TIẾT 44: NHẨY XA-TT TỰ CHỌN-CHẠY BỀN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2013

  Xem: 15

 • LÝ THUYẾT ĐÁ CẦU-TD 8
  Thể dục 8
  LÝ THUYẾT ĐÁ CẦU-TD 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2013

  Xem: 9

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH-TD 8
  Thể dục 8
  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH-TD 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2013

  Xem: 14

 • Huong dan tap luyen phat trien suc nhanh
  Thể dục 8
  Huong dan tap luyen phat trien suc nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2012

  Xem: 15

 • Kỹ thuật nhảy cao
  Thể dục 8
  Kỹ thuật nhảy cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2012

  Xem: 36

 • Kỹ thuật nhảy cao
  Thể dục 8
  Kỹ thuật nhảy cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2012

  Xem: 37

 • Phát triển sức nhanh
  Thể dục 8
  Phát triển sức nhanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2012

  Xem: 0

 • rung chuong vang luat an toan giao thong
  Thể dục 8
  rung chuong vang luat an toan giao thong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2012

  Xem: 0

 • HINH BAI TD 8 & 9
  Thể dục 8
  HINH BAI TD 8 & 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY