Bài giảng Thể dục 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thể dục 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thể dục 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 9
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2017

   Xem: 0

  • yoga
   Thể dục 9
   yoga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 16

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 9
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2016

   Xem: 14

  • Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền
   Thể dục 9
   Chương 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2016

   Xem: 0

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 9
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2015

   Xem: 0

  • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 9
   Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2015

   Xem: 0

  • Chương 1.Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền
   Thể dục 9
   Chương 1.Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2015

   Xem: 8

  • KY THUAT NHAY XA KIEU NGOI
   Thể dục 9
   KY THUAT NHAY XA KIEU NGOI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2015

   Xem: 28

  • KĨ THUẬT NHẢY XA KIỂU NGỒI HÌNH ĐỘNG
   Thể dục 9
   KĨ THUẬT NHẢY XA KIỂU NGỒI HÌNH ĐỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2015

   Xem: 39

  • anh9
   Thể dục 9
   anh9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2015

   Xem: 3

  • Chương 5. Chạy bền
   Thể dục 9
   Chương 5. Chạy bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2015

   Xem: 6

  • Chương 6. Nhảy cao
   Thể dục 9
   Chương 6. Nhảy cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2015

   Xem: 14

  • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)
   Thể dục 9
   Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2015

   Xem: 25

  • CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THCS ”
   Thể dục 9
   CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THCS ”

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2014

   Xem: 2

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Thể dục 9
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2014

   Xem: 9

  • ki thuat nhay xa
   Thể dục 9
   ki thuat nhay xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2014

   Xem: 8

  • Thê dục 9
   Thể dục 9
   Thê dục 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • Bài TD lien hoàn lớp 9
   Thể dục 9
   Bài TD lien hoàn lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2014

   Xem: 61

  • bai giang TD 9
   Thể dục 9
   bai giang TD 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 0

  • bai giang td 9
   Thể dục 9
   bai giang td 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2014

   Xem: 9

  • Tiet 27 Chay ngan
   Thể dục 9
   Tiet 27 Chay ngan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2014

   Xem: 0

  • KY THUAT NHAY XATD 9
   Thể dục 9
   KY THUAT NHAY XATD 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2014

   Xem: 0

  • KY THUAT NHAY XATD 9
   Thể dục 9
   KY THUAT NHAY XATD 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 9

  • TIN HOC 9 VO THANH DAT
   Thể dục 9
   TIN HOC 9 VO THANH DAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2014

   Xem: 0

  • giáo an the duc hay
   Thể dục 9
   giáo an the duc hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2013

   Xem: 0

  • BAI TDLHNAM-9
   Thể dục 9
   BAI TDLHNAM-9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2013

   Xem: 11

  • CHONG DUOI NUOC
   Thể dục 9
   CHONG DUOI NUOC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2013

   Xem: 21

  • bai giang TD 9
   Thể dục 9
   bai giang TD 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2013

   Xem: 9

  • HÌNH KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
   Thể dục 9
   HÌNH KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2013

   Xem: 22

  • giao an dien tu lop 9 mon the duc
   Thể dục 9
   giao an dien tu lop 9 mon the duc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2013

   Xem: 27

  • bai giang giao an the duc 9
   Thể dục 9
   bai giang giao an the duc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2013

   Xem: 7

  • BÀI TD LIÊN HOÀN 45 ĐT NAM
   Thể dục 9
   BÀI TD LIÊN HOÀN 45 ĐT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2013

   Xem: 0

  • BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN 45 D0T NỮ
   Thể dục 9
   BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN 45 D0T NỮ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2013

   Xem: 12

  • Luật điền kinh
   Thể dục 9
   Luật điền kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2013

   Xem: 8

  • 45 nhịp nữ
   Thể dục 9
   45 nhịp nữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2013

   Xem: 0

  • 45 nhịp nam
   Thể dục 9
   45 nhịp nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2013

   Xem: 0

  • BÀI THỂ DỤC 45 NHỊP LỚP 9 (NAM)
   Thể dục 9
   BÀI THỂ DỤC 45 NHỊP LỚP 9 (NAM)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2013

   Xem: 1

  • BÀI THỂ DỤC 45 NHỊP LỚP 9 (NỮ)
   Thể dục 9
   BÀI THỂ DỤC 45 NHỊP LỚP 9 (NỮ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2013

   Xem: 91

  • THE DUC 9 XUAN QUANG
   Thể dục 9
   THE DUC 9 XUAN QUANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2013

   Xem: 0

  • 45 động tác bài TD 9 NỮ
   Thể dục 9
   45 động tác bài TD 9 NỮ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2013

   Xem: 10

  • 45 động tác bài TD 9 NAM
   Thể dục 9
   45 động tác bài TD 9 NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2013

   Xem: 0

  • Tiết 27- Chạy ngắn
   Thể dục 9
   Tiết 27- Chạy ngắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2013

   Xem: 10

  • KỸ THUẬT NHẢY XA-TD 9
   Thể dục 9
   KỸ THUẬT NHẢY XA-TD 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2013

   Xem: 27

  • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN-TĐ
   Thể dục 9
   MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN-TĐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2013

   Xem: 10

  • Ky thuat nhay cao kieu buoc qua
   Thể dục 9
   Ky thuat nhay cao kieu buoc qua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 28

  • TD 8
   Thể dục 9
   TD 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 9

  • Chay ngan - chay ben
   Thể dục 9
   Chay ngan - chay ben

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 33

  • Bài giảng điện tử Thể dục lớp 8
   Thể dục 9
   Bài giảng điện tử Thể dục lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2012

   Xem: 9

  • Bài thể dục ĐHĐN
   Thể dục 9
   Bài thể dục ĐHĐN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2012

   Xem: 12

  • Báo cáo Luận Văn Của Thầy Ngọc
   Thể dục 9
   Báo cáo Luận Văn Của Thầy Ngọc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2012

   Xem: 11

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY