Bài giảng Thủ công 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thủ công 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thủ công 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ
   Thủ công 3
   Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ
   Thủ công 3
   Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản
   Thủ công 3
   Bài 11. Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ
   Thủ công 3
   Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ
   Thủ công 3
   Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Tin học 3. Đề thi học kì 1
   Thủ công 3
   Hướng dẫn học Tin học 3. Đề thi học kì 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • lop 3
   Thủ công 3
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cắt, dán chữ I, T
   Thủ công 3
   Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Cắt, dán chữ V
   Thủ công 3
   Bài 8. Cắt, dán chữ V

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Đan nong mốt
   Thủ công 3
   Bài 12. Đan nong mốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cắt, dán chữ I, T
   Thủ công 3
   Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa
   Thủ công 3
   Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa
   Thủ công 3
   Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cắt, dán chữ I, T
   Thủ công 3
   Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa
   Thủ công 3
   Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Ôn tập chương I: Phối hợp gấp, cắt, dán hình
   Thủ công 3
   Bài 5. Ôn tập chương I: Phối hợp gấp, cắt, dán hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa
   Thủ công 3
   Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa
   Thủ công 3
   Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
   Thủ công 3
   Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
   Thủ công 3
   Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
   Thủ công 3
   Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Cắt, dán chữ I, T
   Thủ công 3
   Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Đan nong đôi
   Thủ công 3
   Bài 13. Đan nong đôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Gấp con ếch
   Thủ công 3
   Bài 2. Gấp con ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • GA điện tu
   Thủ công 3
   GA điện tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Gấp con ếch
   Thủ công 3
   Bài 2. Gấp con ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
   Thủ công 3
   Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
   Thủ công 3
   Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
   Thủ công 3
   Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
   Thủ công 3
   Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
   Thủ công 3
   Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV
   Thủ công 3
   Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 13

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 0

  • Thủ công 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 1

  • Bài 16. Làm quạt giấy tròn
   Thủ công 3
   Bài 16. Làm quạt giấy tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Làm quạt giấy tròn
   Thủ công 3
   Làm quạt giấy tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Làm quạt giiaý tròn
   Thủ công 3
   Làm quạt giiaý tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 3

  • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
   Thủ công 3
   Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
   Thủ công 3
   Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 13. Đan nong đôi
   Thủ công 3
   Bài 13. Đan nong đôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Làm quạt giấy tròn
   Thủ công 3
   Bài 16. Làm quạt giấy tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
   Thủ công 3
   Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Đan nong đôi
   Thủ công 3
   Bài 13. Đan nong đôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Đan nong mốt
   Thủ công 3
   Bài 12. Đan nong mốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 13. Đan nong đôi
   Thủ công 3
   Bài 13. Đan nong đôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản
   Thủ công 3
   Bài 11. Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV
   Thủ công 3
   Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY