Bài giảng Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tieng anh 6 sach moi Unit 6 lesson 1
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 6 sach moi Unit 6 lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dao duc 1
   Lưu trữ tạm thời
   dao duc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dao duc 1
   Lưu trữ tạm thời
   dao duc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • Ôn tập học kì I hình học 9( THCS Phú Hữu- An Phú-An Giang)
   Lưu trữ tạm thời
   Ôn tập học kì I hình học 9( THCS Phú Hữu- An Phú-An Giang)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của tỉnh Hà Bắc cũ
   Lưu trữ tạm thời
   Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của tỉnh Hà Bắc cũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • chủ đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945
   Lưu trữ tạm thời
   chủ đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Relative clause
   Lưu trữ tạm thời
   Relative clause

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • hóa học phân lân lớp 11
   Lưu trữ tạm thời
   hóa học phân lân lớp 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 2
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đại hội chi đội
   Lưu trữ tạm thời
   Đại hội chi đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • FULL BÔ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH 3,4,5
   Lưu trữ tạm thời
   FULL BÔ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH 3,4,5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • ĐH Kinh tế - chiến lược HP
   Lưu trữ tạm thời
   ĐH Kinh tế - chiến lược HP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 1

  • Bài 19. Từ trường
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 19. Từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 2

  • Hóa học 8
   Lưu trữ tạm thời
   Hóa học 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 9. Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
   Lưu trữ tạm thời
   Hóa học 9. Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc 4. Tuần 19. Bốn anh tài
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc 4. Tuần 19. Bốn anh tài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Tổ chức dạy học Học vần trong nhóm bài ôn tập
   Lưu trữ tạm thời
   Tổ chức dạy học Học vần trong nhóm bài ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Phương pháp dạy học Kể chuyện lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   Phương pháp dạy học Kể chuyện lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Nguyên tắc đặc trưng và các PPDH TV ở Tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   Nguyên tắc đặc trưng và các PPDH TV ở Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Biện pháp nghệ thuật Ẩn dụ
   Lưu trữ tạm thời
   Biện pháp nghệ thuật Ẩn dụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Tổ chức dạy học Tập đọc ở lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Tổ chức dạy học Tập đọc ở lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng trên nền tảng Power Point - Microsoft Office Môn: Lịch sử 7; Bài 25. Phong Trào Tây Sơn
   Lưu trữ tạm thời
   Bài giảng trên nền tảng Power Point - Microsoft Office Môn: Lịch sử 7; Bài 25. Phong Trào Tây Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • GADT môn NGLL
   Lưu trữ tạm thời
   GADT môn NGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án mĩ thuật 5. chủ đè 6
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án mĩ thuật 5. chủ đè 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Lớp 6. English (sách mới)
   Lưu trữ tạm thời
   Lớp 6. English (sách mới)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Thuyết trình về tài nguyên rừng
   Lưu trữ tạm thời
   Thuyết trình về tài nguyên rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • ket cau gian an
   Lưu trữ tạm thời
   ket cau gian an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018 - GD công dân 6 - Lê Văn Đạt - Thư viện Đề thi & Kiểm tra
   Lưu trữ tạm thời
   Đề thi học kì 1 2018 - GD công dân 6 - Lê Văn Đạt - Thư viện Đề thi & Kiểm tra

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đuổi hình bắt chữ
   Lưu trữ tạm thời
   Đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • ngoại khóa văn 7 kì 1
   Lưu trữ tạm thời
   ngoại khóa văn 7 kì 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC
   Lưu trữ tạm thời
   ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Cùng học Tin học 5: Trình chiếu về thành phố yêu thích
   Lưu trữ tạm thời
   Cùng học Tin học 5: Trình chiếu về thành phố yêu thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • toan hoc lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Toán 5 tiết 81
   Lưu trữ tạm thời
   Toán 5 tiết 81

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Cùng em hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3, chủ đề 5: Món quà quan tâm. Lời hay ý đẹp
   Lưu trữ tạm thời
   Cùng em hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3, chủ đề 5: Món quà quan tâm. Lời hay ý đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN STEM
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN STEM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • bài giảng Hình chữ nhật lớp 8
   Lưu trữ tạm thời
   bài giảng Hình chữ nhật lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • HĐNGLL chào mừng ngày 22/12 năm học 2018 - 2019 bản chuẩn
   Lưu trữ tạm thời
   HĐNGLL chào mừng ngày 22/12 năm học 2018 - 2019 bản chuẩn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • DE TAI KHOA HOC
   Lưu trữ tạm thời
   DE TAI KHOA HOC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • HOAT ĐONG TRẢI NGHIEM SANG TAO DIA LY 6
   Lưu trữ tạm thời
   HOAT ĐONG TRẢI NGHIEM SANG TAO DIA LY 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Mĩ thuật 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • luyện tập tiết 39
   Lưu trữ tạm thời
   luyện tập tiết 39

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • chuyen de
   Lưu trữ tạm thời
   chuyen de

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • thuyết reinhf về tà áo dài VN-Chuyên đề cấp thành phố
   Lưu trữ tạm thời
   thuyết reinhf về tà áo dài VN-Chuyên đề cấp thành phố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ " Ong Và Bướm" Thi giáo viên giỏi cấp trường
   Lưu trữ tạm thời
   Thơ " Ong Và Bướm" Thi giáo viên giỏi cấp trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ "Đàn gà con" Thi Giáo Viên dạy giỏi cấp trường
   Lưu trữ tạm thời
   Thơ "Đàn gà con" Thi Giáo Viên dạy giỏi cấp trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Dạy vận động "Vì sao con mèo rửa mặt"
   Lưu trữ tạm thời
   Dạy vận động "Vì sao con mèo rửa mặt"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY