Bài giảng Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 5 TNXH lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 5 TNXH lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • toán lơp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toán lơp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử lớp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Lịch sử lớp 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • KNS: AN TOÀN GIAO THÔNG TRÒ CHƠI GIẢI ĐÁP
   Lưu trữ tạm thời
   KNS: AN TOÀN GIAO THÔNG TRÒ CHƠI GIẢI ĐÁP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống: An toàn giao thông trò chơi ô chữ
   Lưu trữ tạm thời
   Kỹ năng sống: An toàn giao thông trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • âm nhạc
   Lưu trữ tạm thời
   âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tap doc 2
   Lưu trữ tạm thời
   tap doc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an van hoc
   Lưu trữ tạm thời
   giao an van hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học ở tiểu học 18-19
   Lưu trữ tạm thời
   chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học ở tiểu học 18-19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • khoa học 5
   Lưu trữ tạm thời
   khoa học 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lop 8
   Lưu trữ tạm thời
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lop 12
   Lưu trữ tạm thời
   lop 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tập đọc lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   tập đọc lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • địa lý lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   địa lý lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • toán học lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toán học lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Toán học lớp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học lớp 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 6 sach moi
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 6 sach moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Lớp 3- LTVC: Tuần 7: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh
   Lưu trữ tạm thời
   Lớp 3- LTVC: Tuần 7: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 7
   Lưu trữ tạm thời
   Tiết 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tiết 6
   Lưu trữ tạm thời
   tiết 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • mi thuat 3. Bài 4: Chân dung biểu cảm ( tiết 1)
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 3. Bài 4: Chân dung biểu cảm ( tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Thơ: Bé yêu trăng 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Thơ: Bé yêu trăng 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án: Truyện: Món quà của cô giáo 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án: Truyện: Món quà của cô giáo 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án điện tử Hát VĐ: Bạn có biết tên tôi 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án điện tử Hát VĐ: Bạn có biết tên tôi 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Lưu trữ tạm thời
   TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tài liệu QPAN
   Lưu trữ tạm thời
   Tài liệu QPAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • bài 6 lịch sử 11
   Lưu trữ tạm thời
   bài 6 lịch sử 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 7 vẽ tranh đè tài trò chơi dân gian
   Lưu trữ tạm thời
   Mĩ thuật 7 vẽ tranh đè tài trò chơi dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • sinh lớp 7
   Lưu trữ tạm thời
   sinh lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Hướng nghiệp
   Lưu trữ tạm thời
   Hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Mi thuật chủ đề 3 lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Mi thuật chủ đề 3 lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • mi thuat 4 ngày hội hóa trang
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 4 ngày hội hóa trang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 5
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • ngôi trường mới - tập đọc lớp 2 tập 1
   Lưu trữ tạm thời
   ngôi trường mới - tập đọc lớp 2 tập 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bai 10 Luyen go phim nhanh bang phan mem Typing Master
   Lưu trữ tạm thời
   Bai 10 Luyen go phim nhanh bang phan mem Typing Master

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 5
   Lưu trữ tạm thời
   chinh ta 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • ke chuyen 5
   Lưu trữ tạm thời
   ke chuyen 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Toán học lơp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học lơp 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau 5
   Lưu trữ tạm thời
   luyen tu va cau 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau 5
   Lưu trữ tạm thời
   luyen tu va cau 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • luyen tu va cau 5
   Lưu trữ tạm thời
   luyen tu va cau 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap lam van 5
   Lưu trữ tạm thời
   tap lam van 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap lam van 5
   Lưu trữ tạm thời
   tap lam van 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap lam van 5
   Lưu trữ tạm thời
   tap lam van 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • tap lam văn lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   tap lam văn lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • toan hoc lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Toán học lớp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học lớp 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY