Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Thư mục tạm

 • Tập đọc 3. Tuần 13. Người con của Tây Nguyên
  Lưu trữ tạm thời
  Tập đọc 3. Tuần 13. Người con của Tây Nguyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • thủ công
  Lưu trữ tạm thời
  thủ công

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • unit 1 lesson 1 getting started
  Lưu trữ tạm thời
  unit 1 lesson 1 getting started

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • NQ số 28 TW 7
  Lưu trữ tạm thời
  NQ số 28 TW 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • NQ số 27 TW7
  Lưu trữ tạm thời
  NQ số 27 TW7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • NQ số 26 TW 7
  Lưu trữ tạm thời
  NQ số 26 TW 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 8 - Lớp 4
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 8 - Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • NQ số 20
  Lưu trữ tạm thời
  NQ số 20

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • NQ số 19
  Lưu trữ tạm thời
  NQ số 19

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • NQ số 18
  Lưu trữ tạm thời
  NQ số 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • bài giang khac
  Lưu trữ tạm thời
  bài giang khac

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
  Lưu trữ tạm thời
  Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra ngữ pháp Gerund và To V
  Lưu trữ tạm thời
  Kiểm tra ngữ pháp Gerund và To V

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • Báo cáo MHH trong dạy học toán
  Lưu trữ tạm thời
  Báo cáo MHH trong dạy học toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 7.
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 7.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • thcs
  Lưu trữ tạm thời
  thcs

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • English Grade 5 Unit 2 Lesson 2.
  Lưu trữ tạm thời
  English Grade 5 Unit 2 Lesson 2.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • English Grade 5 Unit 2 Lesson 2.
  Lưu trữ tạm thời
  English Grade 5 Unit 2 Lesson 2.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên xã hội lớp 3
  Lưu trữ tạm thời
  Tự nhiên xã hội lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • kể chuyện phần thưởng môn tiếng việt
  Lưu trữ tạm thời
  kể chuyện phần thưởng môn tiếng việt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • trò chơi: Bức tranh bí ẩn
  Lưu trữ tạm thời
  trò chơi: Bức tranh bí ẩn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • lop 2
  Lưu trữ tạm thời
  lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • Địa lí 8.
  Lưu trữ tạm thời
  Địa lí 8.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • TRÒ CHƠI TÔI LÀ AI
  Lưu trữ tạm thời
  TRÒ CHƠI TÔI LÀ AI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • dia li 8
  Lưu trữ tạm thời
  dia li 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • ngu van 11 thu ẩm
  Lưu trữ tạm thời
  ngu van 11 thu ẩm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • bai thu hach thang hang 2 thcs, ai can lien he sdt 0945927718
  Lưu trữ tạm thời
  bai thu hach thang hang 2 thcs, ai can lien he sdt 0945927718

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2018

  Xem: 0

 • nhập môn hành chính nhà nước
  Lưu trữ tạm thời
  nhập môn hành chính nhà nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 4. Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  Lưu trữ tạm thời
  Tập đọc 4. Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • kính lúp
  Lưu trữ tạm thời
  kính lúp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • truyện : qua đường
  Lưu trữ tạm thời
  truyện : qua đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • let s go 5
  Lưu trữ tạm thời
  let s go 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • Hình học 11. Chương I. §2. Phép tịnh tiến
  Lưu trữ tạm thời
  Hình học 11. Chương I. §2. Phép tịnh tiến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • lop 2
  Lưu trữ tạm thời
  lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 0

 • Kiến thức chung về sản xuất túi nilon
  Lưu trữ tạm thời
  Kiến thức chung về sản xuất túi nilon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 1

 • Trò chơi đường lên đỉnh olympia môn hóa 10
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi đường lên đỉnh olympia môn hóa 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 4

 • Trò chơi đuổi hình bắt chữ môn hóa
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi đuổi hình bắt chữ môn hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi chiếc nón kì diệu hóa 10
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi chiếc nón kì diệu hóa 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi hái táo chương halogen
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi hái táo chương halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi ô chữ chương phản ứng oxi hóa khử - 10
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi ô chữ chương phản ứng oxi hóa khử - 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi hái táo chương liên kết hóa học
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi hái táo chương liên kết hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi học tập chương bảng tuần hoàn
  Lưu trữ tạm thời
  Trò chơi học tập chương bảng tuần hoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 10 .TRÒ CHƠI HỌC TẬP
  Lưu trữ tạm thời
  hoa hoc 10 .TRÒ CHƠI HỌC TẬP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Địa lí 7. Bài 1. Dân số
  Lưu trữ tạm thời
  Địa lí 7. Bài 1. Dân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • mau tham khao
  Lưu trữ tạm thời
  mau tham khao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 10 (Sách cũ). Unit 1. A day in the life of
  Lưu trữ tạm thời
  Tiếng Anh 10 (Sách cũ). Unit 1. A day in the life of

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • mam non
  Lưu trữ tạm thời
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Practice Writing Topic.(Luyện viết)_6->12
  Lưu trữ tạm thời
  Practice Writing Topic.(Luyện viết)_6->12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 11. Tuần 3. Thương vợ.
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 11. Tuần 3. Thương vợ.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Ươm luồng bằng PP giâm cành
  Lưu trữ tạm thời
  Ươm luồng bằng PP giâm cành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • PP nhân giống luồng bằng PP giâm cành
  Lưu trữ tạm thời
  PP nhân giống luồng bằng PP giâm cành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 8. Bài 26. Thuế máu
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 8. Bài 26. Thuế máu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY