Bài giảng Tiếng Anh 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • HI SCHOOLTHING
   Các CT khác
   HI SCHOOLTHING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Alphabet
   Family and Friends 1
   Alphabet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • family and friends 1 Unit 2. Toys
   Family and Friends 1
   family and friends 1 Unit 2. Toys

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Family and Friends 1 schoolthings.
   Family and Friends 1
   Family and Friends 1 schoolthings.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • tieng ang ee hay
   Các CT khác
   tieng ang ee hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • review letter A and B
   Các CT khác
   review letter A and B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • unit 3. This is my nose.
   Family and Friends 1
   unit 3. This is my nose.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 3. My toys
   First Friends 1
   Unit 3. My toys

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. My classroom
   First Friends 1
   Unit 2. My classroom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 4
   First Friends 1
   tieng anh 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • lop 1 tiếng anh 1(thí điểm)
   Các CT khác
   lop 1 tiếng anh 1(thí điểm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. My farm
   First Friends 1
   Unit 6. My farm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • ENGLISH gramma
   CT Thí điểm
   ENGLISH gramma

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • color
   Family and Friends 1
   color

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Tiny talk ôn học kỳ 2
   Các CT khác
   Tiny talk ôn học kỳ 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 86

  • Tiếng Anh Next stop 1. Unit 4. Lesson 1
   Các CT khác
   Tiếng Anh Next stop 1. Unit 4. Lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 1. A
   ABC English 1
   Unit 1. A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Tiny talk unit 10
   Các CT khác
   Tiny talk unit 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Tiny Talk Unit 9
   Các CT khác
   Tiny Talk Unit 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Tiny talk 1A unit 8
   Các CT khác
   Tiny talk 1A unit 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 7

  • Tiny talk 1 unit 7
   Các CT khác
   Tiny talk 1 unit 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 1

  • Unit 2. What’s this?
   Family and Friends 1
   Unit 2. What’s this?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 5

  • Unit 1. What colour is it?
   Family and Friends 1
   Unit 1. What colour is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 5

  • Starter Unit. Hello
   Family and Friends 1
   Starter Unit. Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2017

   Xem: 0

  • Hoi giang tieng anh lop 1A
   ABC English 1
   Hoi giang tieng anh lop 1A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Unit 3. Is it a plane?
   Family and Friends 1
   Unit 3. Is it a plane?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 7

  • Unit 3. Is it a plane?
   Family and Friends 1
   Unit 3. Is it a plane?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2017

   Xem: 11

  • Unit 3. Is it a plane?
   Family and Friends 1
   Unit 3. Is it a plane?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 21

  • a day at school
   Family and Friends 1
   a day at school

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2017

   Xem: 0

  • Unit 1. A
   ABC English 1
   Unit 1. A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2017

   Xem: 10

  • Giáo án TA Victoria Unit4:Lesson 1. Job
   Các CT khác
   Giáo án TA Victoria Unit4:Lesson 1. Job

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2017

   Xem: 0

  • used to + v
   CT Thí điểm
   used to + v

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2017

   Xem: 8

  • tiny talk 1A unit 1
   Các CT khác
   tiny talk 1A unit 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 47

  • Units 1
   Các CT khác
   Units 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Unit 5. My colours lesson 4
   First Friends 1
   Unit 5. My colours lesson 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2016

   Xem: 22

  • english 2
   Family and Friends 1
   english 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 14

  • tiny talk 1a
   Các CT khác
   tiny talk 1a

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2016

   Xem: 1

  • Unit 6. My farm
   First Friends 1
   Unit 6. My farm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2016

   Xem: 1

  • Unit 5. My colours
   First Friends 1
   Unit 5. My colours

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2016

   Xem: 0

  • Unit 15. O
   ABC English 1
   Unit 15. O

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2016

   Xem: 0

  • Unit 1. What colour is it?
   Family and Friends 1
   Unit 1. What colour is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2016

   Xem: 0

  • Unit 6. My farm
   First Friends 1
   Unit 6. My farm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2016

   Xem: 0

  • Unit 2. Hello, Cat! Bye-bye, Dog!
   CT Thí điểm
   Unit 2. Hello, Cat! Bye-bye, Dog!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2015

   Xem: 0

  • GA Victoria Unit 2 Lesson 3 – Sounds Great!
   Các CT khác
   GA Victoria Unit 2 Lesson 3 – Sounds Great!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 11

  • HAPPY HEARTS 1-2 DVD
   Các CT khác
   HAPPY HEARTS 1-2 DVD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2015

   Xem: 50

  • TARGET KET FOR SCHOOL (With Audio Link)
   Các CT khác
   TARGET KET FOR SCHOOL (With Audio Link)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • TỰ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEARNER 9 - NĂM 2015
   Các CT khác
   TỰ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEARNER 9 - NĂM 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 0

  • SUMMER EXPRESS - Grades Kindergarten & ONE
   Các CT khác
   SUMMER EXPRESS - Grades Kindergarten & ONE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2015

   Xem: 0

  • Unit 19. S
   ABC English 1
   Unit 19. S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2015

   Xem: 0

  • Unit 2. B
   ABC English 1
   Unit 2. B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2015

   Xem: 8

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY