Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiếng Anh 1

 • lop 1 tiếng anh 1(thí điểm)
  Các CT khác
  lop 1 tiếng anh 1(thí điểm)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 0

 • Unit 6. My farm
  First Friends 1
  Unit 6. My farm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • ENGLISH gramma
  CT Thí điểm
  ENGLISH gramma

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • color
  Family and Friends 1
  color

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Tiny talk ôn học kỳ 2
  Các CT khác
  Tiny talk ôn học kỳ 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 54

 • Tiếng Anh Next stop 1. Unit 4. Lesson 1
  Các CT khác
  Tiếng Anh Next stop 1. Unit 4. Lesson 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 2

 • Unit 1. A
  ABC English 1
  Unit 1. A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Tiny talk unit 10
  Các CT khác
  Tiny talk unit 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Tiny Talk Unit 9
  Các CT khác
  Tiny Talk Unit 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Tiny talk 1A unit 8
  Các CT khác
  Tiny talk 1A unit 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • Tiny talk 1 unit 7
  Các CT khác
  Tiny talk 1 unit 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 446

 • Unit 2. What’s this?
  Family and Friends 1
  Unit 2. What’s this?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 5

 • Unit 1. What colour is it?
  Family and Friends 1
  Unit 1. What colour is it?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 5

 • Starter Unit. Hello
  Family and Friends 1
  Starter Unit. Hello

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2017

  Xem: 0

 • Hoi giang tieng anh lop 1A
  ABC English 1
  Hoi giang tieng anh lop 1A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 0

 • Unit 3. Is it a plane?
  Family and Friends 1
  Unit 3. Is it a plane?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2017

  Xem: 0

 • Unit 3. Is it a plane?
  Family and Friends 1
  Unit 3. Is it a plane?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • Unit 3. Is it a plane?
  Family and Friends 1
  Unit 3. Is it a plane?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • a day at school
  Family and Friends 1
  a day at school

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 1. A
  ABC English 1
  Unit 1. A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 10

 • Giáo án TA Victoria Unit4:Lesson 1. Job
  Các CT khác
  Giáo án TA Victoria Unit4:Lesson 1. Job

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • used to + v
  CT Thí điểm
  used to + v

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2017

  Xem: 0

 • tiny talk 1A unit 1
  Các CT khác
  tiny talk 1A unit 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 47

 • Units 1
  Các CT khác
  Units 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 5. My colours lesson 4
  First Friends 1
  Unit 5. My colours lesson 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2016

  Xem: 1

 • english 2
  Family and Friends 1
  english 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 12

 • tiny talk 1a
  Các CT khác
  tiny talk 1a

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 50

 • Unit 6. My farm
  First Friends 1
  Unit 6. My farm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2016

  Xem: 22

 • Unit 5. My colours
  First Friends 1
  Unit 5. My colours

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2016

  Xem: 0

 • Unit 15. O
  ABC English 1
  Unit 15. O

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2016

  Xem: 0

 • Unit 1. What colour is it?
  Family and Friends 1
  Unit 1. What colour is it?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2016

  Xem: 0

 • Unit 6. My farm
  First Friends 1
  Unit 6. My farm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2016

  Xem: 0

 • Unit 2. Hello, Cat! Bye-bye, Dog!
  CT Thí điểm
  Unit 2. Hello, Cat! Bye-bye, Dog!

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2015

  Xem: 0

 • GA Victoria Unit 2 Lesson 3 – Sounds Great!
  Các CT khác
  GA Victoria Unit 2 Lesson 3 – Sounds Great!

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 11

 • HAPPY HEARTS 1-2 DVD
  Các CT khác
  HAPPY HEARTS 1-2 DVD

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2015

  Xem: 50

 • TARGET KET FOR SCHOOL (With Audio Link)
  Các CT khác
  TARGET KET FOR SCHOOL (With Audio Link)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • TỰ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEARNER 9 - NĂM 2015
  Các CT khác
  TỰ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEARNER 9 - NĂM 2015

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2015

  Xem: 0

 • SUMMER EXPRESS - Grades Kindergarten & ONE
  Các CT khác
  SUMMER EXPRESS - Grades Kindergarten & ONE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • Unit 19. S
  ABC English 1
  Unit 19. S

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2015

  Xem: 0

 • Unit 2. B
  ABC English 1
  Unit 2. B

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2015

  Xem: 8

 • Unit 1. A
  ABC English 1
  Unit 1. A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2015

  Xem: 0

 • Unit 1. What colour is it?
  Family and Friends 1
  Unit 1. What colour is it?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2014

  Xem: 16

 • Unit 1 leson four family and friends
  Family and Friends 1
  Unit 1 leson four family and friends

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2014

  Xem: 0

 • Tieng Anh lop 1 bai 9
  First Friends 1
  Tieng Anh lop 1 bai 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2014

  Xem: 0

 • Tiếng Anh lớp 1 - Unit 4: D (dog-duck)
  ABC English 1
  Tiếng Anh lớp 1 - Unit 4: D (dog-duck)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2014

  Xem: 13

 • first friend 1 unit 1
  First Friends 1
  first friend 1 unit 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2014

  Xem: 64

 • bài 22
  ABC English 1
  bài 22

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2014

  Xem: 0

 • bài 19 chào hỏi
  ABC English 1
  bài 19 chào hỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2014

  Xem: 0

 • Học tiếng anh lớp 1
  ABC English 1
  Học tiếng anh lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2013

  Xem: 0

 • first friend 1 unit 3
  First Friends 1
  first friend 1 unit 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2013

  Xem: 0

 • E1. thao giang.ppt
  Family and Friends 1
  E1. thao giang.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

  Xem: 0

 • lesson 11
  ABC English 1
  lesson 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY