Bài giảng Tiếng Anh 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 11
   Các CT khác
   Unit 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 8. Phonics
   Family and Friends 2
   Unit 8. Phonics

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Các CT khác
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • bai giang r5 hay
   Các CT khác
   bai giang r5 hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. This is my mum
   Family and Friends 2
   Unit 1. This is my mum

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Bảng chữ cái tiếng anh
   Các CT khác
   Bảng chữ cái tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. Hello
   First Friends 2
   Unit 1. Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Unit 1: Letter A
   Các CT khác
   Unit 1: Letter A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • game lucky number topic my house
   Các CT khác
   game lucky number topic my house

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 2

  • Unit 1. Let’s talk
   Let's go 2
   Unit 1. Let’s talk

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG LOP 2 TIENG ANH
   Các CT khác
   RUNG CHUONG VANG LOP 2 TIENG ANH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 1

  • Unit 1. Let’s learn some more
   Let's go 2
   Unit 1. Let’s learn some more

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. He’s happy
   Family and Friends 2
   Unit 2. He’s happy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 11

  • Let's go 1a Let’s Review. Unit 1, Unit 2
   Let's go 2
   Let's go 1a Let’s Review. Unit 1, Unit 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 17

  • Unit 8. Lesson 4
   Lecture
   Unit 8. Lesson 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lecture

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 5

  • Let’s Review. Unit 1, Unit 2
   Let's go 2
   Let’s Review. Unit 1, Unit 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 7

  • Unit 3. Let’s learn some more
   Let's go 2
   Unit 3. Let’s learn some more

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2017

   Xem: 0

  • Unit 1. Hello
   First Friends 2
   Unit 1. Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2017

   Xem: 0

  • Unit 1. Hello
   First Friends 2
   Unit 1. Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2017

   Xem: 11

  • Bai giang Khmer
   Các CT khác
   Bai giang Khmer

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2017

   Xem: 9

  • Letter Dd
   ABC English 2
   Letter Dd

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2017

   Xem: 0

  • Letter S
   Các CT khác
   Letter S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2017

   Xem: 0

  • TAP HUAN GIAI TOAN CO LOI VAN
   Lớp 2
   TAP HUAN GIAI TOAN CO LOI VAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2017

   Xem: 0

  • TAP HUAN DOI MOI SINH HOAT CHUYEN MON
   Lớp 2
   TAP HUAN DOI MOI SINH HOAT CHUYEN MON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2017

   Xem: 15

  • TAP HUAN KY NANG NOI VIET
   Lớp 2
   TAP HUAN KY NANG NOI VIET

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2017

   Xem: 0

  • Unit 4. I can…
   First Friends 2
   Unit 4. I can…

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 1

  • NHAN BIET CAY COI VA CON VAT
   Lớp 2
   NHAN BIET CAY COI VA CON VAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 7

  • BAO VE LOAI VAT CO ICH_thuansad2
   Lớp 2
   BAO VE LOAI VAT CO ICH_thuansad2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 0

  • BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH 2
   Lớp 2
   BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 0

  • tlv tuan 13
   Lớp 2
   tlv tuan 13

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • CHINH TA THU TRUNG THU
   Lớp 2
   CHINH TA THU TRUNG THU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 12

  • bao ve loai vat co ich 3
   Lớp 2
   bao ve loai vat co ich 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • bao ve loai vat co ich 2
   Lớp 2
   bao ve loai vat co ich 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • BAO VE LOAI VAT CO ICH
   Lớp 2
   BAO VE LOAI VAT CO ICH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • Unit 1. Let’s learn
   Let's go 2
   Unit 1. Let’s learn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • HINH DONG TRANG TRI GIAO AN DIEN TU 3
   Lớp 2
   HINH DONG TRANG TRI GIAO AN DIEN TU 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2017

   Xem: 11

  • HINH DONG SOAN GIAO AN DIEN TU 2
   Lớp 2
   HINH DONG SOAN GIAO AN DIEN TU 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2017

   Xem: 0

  • HINH DONG SOAN GIAO AN DIEN TU
   Lớp 2
   HINH DONG SOAN GIAO AN DIEN TU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2017

   Xem: 0

  • DO VUI 15-16
   Lớp 2
   DO VUI 15-16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2017

   Xem: 1

  • DO VUI HKI 16 - 17 CAC KHOI
   Lớp 2
   DO VUI HKI 16 - 17 CAC KHOI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2017

   Xem: 0

  • DO VUI HKI 16 - 17
   Lớp 2
   DO VUI HKI 16 - 17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2016

   Xem: 5

  • ANG CO VAT
   Lớp 2
   ANG CO VAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • chu hoa d5
   Lớp 2
   chu hoa d5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • chu hoa d 4
   Lớp 2
   chu hoa d 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • chu hoa d 3
   Lớp 2
   chu hoa d 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • chu hoa d 2
   Lớp 2
   chu hoa d 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • chu hoa d 1
   Lớp 2
   chu hoa d 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 8

  • DO VUI HKI 16 - 17
   Lớp 2
   DO VUI HKI 16 - 17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 1

  • 6 CONG VOI MOT SO 6 + 5
   Lớp 2
   6 CONG VOI MOT SO 6 + 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 0

  • CHINH TA CO GIAO LOP EM
   Lớp 2
   CHINH TA CO GIAO LOP EM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 39

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY