Bài giảng Tiếng Anh 6

Thư viện bài giảng Tiếng Anh 6 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Tiếng Anh 6 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

unit 8 a4,6,7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 03. My friends. Lesson 6. Skills 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your houseaa1,2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

English 6: Unit 6: OUR TET HOLIDAY.Lesson 1: GETTING STARTED

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tieng anh 6 sach cu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tieng anh 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tieng anh 7 sach cu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 4. Communication

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 11. What do you eat?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Revision for the first term test

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 8. Out and about

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 7. Project

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 11. What do you eat?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

lop 6 Unit 6 lesson skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 5. Skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 5. Skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 7. Looking back & project

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 11. What do you eat?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Staying at home

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 10: Staying healthy

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 12: Sports and pastime

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 13: Preid 79 A 1 2

 • 4 tháng trước
 • 0