Bài giảng Tiếng Anh 9

Thư viện bài giảng Tiếng Anh 9 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Tiếng Anh 9 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

tieng anh 9 sach cu REVISION FOR THE FIRST TẺM (good)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media - READ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 6. The environment

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

UNIT 4 WRITE

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8. Celebrations

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 3: A trip to the countrysite

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

The Environment

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 5. The media

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 10. Life on the planets

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Bài kiểm tra 45 phút số 2

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Bài tập củng cố ôn thi học kì 1 lớp 9

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 6. The environment

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

English 9-Unit 2-language focus

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 1: Optional Exercise.

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

UNIT11: CHANGING ROLES IN SOCIETY-PROJECT

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Tiếng Anh 9 (Sách cũ). Unit 5. The media

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Learning a foreign language

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 4. Communication

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 4 tháng trước
 • 0