Bài giảng Tiếng Hàn Quốc (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Hàn Quốc (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Hàn Quốc (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Let's study English - Unit 14
   Tiếng Hàn Quốc
   Let's study English - Unit 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2015

   Xem: 0

  • TKVH
   Tiếng Hàn Quốc
   TKVH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • bài 43
   Tiếng Hàn Quốc
   bài 43

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2015

   Xem: 0

  • zzzzzzzzzzz
   Tiếng Hàn Quốc
   zzzzzzzzzzz

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2013

   Xem: 0

  • Dịch thuật- bức thư của giáo sư Jang
   Tiếng Hàn Quốc
   Dịch thuật- bức thư của giáo sư Jang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2013

   Xem: 0

  • Cuộc sống tôi yêu- dịch thuật
   Tiếng Hàn Quốc
   Cuộc sống tôi yêu- dịch thuật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2013

   Xem: 0

  • Hình ảnh đôi mắt trong tục ngữ, thành ngữ Hàn Quốc
   Tiếng Hàn Quốc
   Hình ảnh đôi mắt trong tục ngữ, thành ngữ Hàn Quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2013

   Xem: 0

  • rơm rạ
   Tiếng Hàn Quốc
   rơm rạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2012

   Xem: 0

  • Ngữ pháp tiếng Hàn
   Tiếng Hàn Quốc
   Ngữ pháp tiếng Hàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2012

   Xem: 0

  • 한국 숙제
   Tiếng Hàn Quốc
   한국 숙제

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2012

   Xem: 0

  • 한국어 말합시다
   Tiếng Hàn Quốc
   한국어 말합시다

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2012

   Xem: 8

  • verbs
   Tiếng Hàn Quốc
   verbs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2012

   Xem: 0

  • homograph
   Tiếng Hàn Quốc
   homograph

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2012

   Xem: 0

  • sentence
   Tiếng Hàn Quốc
   sentence

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2012

   Xem: 0

  • communication 2
   Tiếng Hàn Quốc
   communication 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2012

   Xem: 0

  • communication
   Tiếng Hàn Quốc
   communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2012

   Xem: 8

  • 당신은 왜 모기에게 물립니까?
   Tiếng Hàn Quốc
   당신은 왜 모기에게 물립니까?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2011

   Xem: 0

  • Bac의 고향
   Tiếng Hàn Quốc
   Bac의 고향

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2011

   Xem: 8

  • Hội thoại: Đau cái đầu.
   Tiếng Hàn Quốc
   Hội thoại: Đau cái đầu.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2011

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY