Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Hàn Quốc (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Hàn Quốc (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiếng Hàn Quốc (CĐ-ĐH)

 • Let's study English - Unit 14
  Tiếng Hàn Quốc
  Let's study English - Unit 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2015

  Xem: 0

 • TKVH
  Tiếng Hàn Quốc
  TKVH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2015

  Xem: 0

 • bài 43
  Tiếng Hàn Quốc
  bài 43

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2015

  Xem: 0

 • zzzzzzzzzzz
  Tiếng Hàn Quốc
  zzzzzzzzzzz

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2013

  Xem: 0

 • Dịch thuật- bức thư của giáo sư Jang
  Tiếng Hàn Quốc
  Dịch thuật- bức thư của giáo sư Jang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2013

  Xem: 0

 • Cuộc sống tôi yêu- dịch thuật
  Tiếng Hàn Quốc
  Cuộc sống tôi yêu- dịch thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2013

  Xem: 0

 • Hình ảnh đôi mắt trong tục ngữ, thành ngữ Hàn Quốc
  Tiếng Hàn Quốc
  Hình ảnh đôi mắt trong tục ngữ, thành ngữ Hàn Quốc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2013

  Xem: 0

 • rơm rạ
  Tiếng Hàn Quốc
  rơm rạ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2012

  Xem: 0

 • Ngữ pháp tiếng Hàn
  Tiếng Hàn Quốc
  Ngữ pháp tiếng Hàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2012

  Xem: 0

 • 한국 숙제
  Tiếng Hàn Quốc
  한국 숙제

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2012

  Xem: 0

 • 한국어 말합시다
  Tiếng Hàn Quốc
  한국어 말합시다

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2012

  Xem: 0

 • verbs
  Tiếng Hàn Quốc
  verbs

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2012

  Xem: 0

 • homograph
  Tiếng Hàn Quốc
  homograph

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2012

  Xem: 0

 • sentence
  Tiếng Hàn Quốc
  sentence

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2012

  Xem: 0

 • communication 2
  Tiếng Hàn Quốc
  communication 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2012

  Xem: 0

 • communication
  Tiếng Hàn Quốc
  communication

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2012

  Xem: 8

 • 당신은 왜 모기에게 물립니까?
  Tiếng Hàn Quốc
  당신은 왜 모기에게 물립니까?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2011

  Xem: 0

 • Bac의 고향
  Tiếng Hàn Quốc
  Bac의 고향

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2011

  Xem: 0

 • Hội thoại: Đau cái đầu.
  Tiếng Hàn Quốc
  Hội thoại: Đau cái đầu.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Hàn Quốc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2011

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY