Bài giảng Tiếng Nhật Bản (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Nhật Bản (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Nhật Bản (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bài 37
   Tiếng Nhật Bản
   bài 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • MINANO NIHONGO Bài 21
   Tiếng Nhật Bản
   MINANO NIHONGO Bài 21

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • bai 11
   Tiếng Nhật Bản
   bai 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).
   Tiếng Nhật Bản
   Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • chương trình Đp 9
   Tiếng Nhật Bản
   chương trình Đp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2015

   Xem: 27

  • Iaido- 居合道
   Tiếng Nhật Bản
   Iaido- 居合道

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2014

   Xem: 0

  • 7 kì quan cổ đại
   Tiếng Nhật Bản
   7 kì quan cổ đại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2014

   Xem: 0

  • ĐỀ NHẬT - 368 - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   ĐỀ NHẬT - 368 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ NHẬT - 417 - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   ĐỀ NHẬT - 417 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ NHẬT - 512 - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   ĐỀ NHẬT - 512 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 1

  • KEYS 6 ĐỀ NHẬT - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   KEYS 6 ĐỀ NHẬT - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ NHẬT - 631 - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   ĐỀ NHẬT - 631 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ NHẬT - 739 - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   ĐỀ NHẬT - 739 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 1

  • ĐỀ NHẬT - 851 - THI ĐH 2013
   Tiếng Nhật Bản
   ĐỀ NHẬT - 851 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 1

  • tin học văn phòng
   Tiếng Nhật Bản
   tin học văn phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 10

  • TỪ VỰNG NHẬT - THEO CHỦ ĐỀ
   Tiếng Nhật Bản
   TỪ VỰNG NHẬT - THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2012

   Xem: 0

  • SƯU TẦM NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT
   Tiếng Nhật Bản
   SƯU TẦM NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2012

   Xem: 1

  • tieng nhat sơ cap
   Tiếng Nhật Bản
   tieng nhat sơ cap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2012

   Xem: 27

  • Tinh Tu Tiếng Nhật
   Tiếng Nhật Bản
   Tinh Tu Tiếng Nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2011

   Xem: 1

  • Quy tắc học chữ Kanji2
   Tiếng Nhật Bản
   Quy tắc học chữ Kanji2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2010

   Xem: 11

  • Mina no Nihongo Shokyu I - 1998
   Tiếng Nhật Bản
   Mina no Nihongo Shokyu I - 1998

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2010

   Xem: 257

  • 3kyu 2005
   Tiếng Nhật Bản
   3kyu 2005

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2009

   Xem: 1054

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY