Bài giảng Tiếng Pháp (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Pháp (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Pháp (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Leçon 10 (suite) Adjectif Possessif
   Tiếng Pháp
   Leçon 10 (suite) Adjectif Possessif

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2015

   Xem: 16

  • CF: Le vin (rượu vang)
   Tiếng Pháp
   CF: Le vin (rượu vang)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2014

   Xem: 8

  • lecon 3 corespondre- Kia
   Tiếng Pháp
   lecon 3 corespondre- Kia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2013

   Xem: 0

  • lecon 3 -Kia
   Tiếng Pháp
   lecon 3 -Kia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ PHÁP - D 135 - THI ĐH 2013
   Tiếng Pháp
   ĐỀ PHÁP - D 135 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ PHÁP - D 264 - THI ĐH 2013
   Tiếng Pháp
   ĐỀ PHÁP - D 264 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 1

  • KEYS 6 ĐỀ PHÁP - THI ĐH 2013 - KHỐI D
   Tiếng Pháp
   KEYS 6 ĐỀ PHÁP - THI ĐH 2013 - KHỐI D

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ PHÁP - D 391 - THI ĐH 2013
   Tiếng Pháp
   ĐỀ PHÁP - D 391 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ PHÁP - D 437 - THI ĐH 2013
   Tiếng Pháp
   ĐỀ PHÁP - D 437 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ PHÁP - D 582 - THI ĐH 2013
   Tiếng Pháp
   ĐỀ PHÁP - D 582 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 1

  • ĐỀ PHÁP - D 716 - THI ĐH 2013
   Tiếng Pháp
   ĐỀ PHÁP - D 716 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • PHÁP 12 - ĐỀ HSG 2013 - ĐỒNG THÁP
   Tiếng Pháp
   PHÁP 12 - ĐỀ HSG 2013 - ĐỒNG THÁP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2013

   Xem: 0

  • Luyện ngữ pháp và từ vựng tiếng pháp
   Tiếng Pháp
   Luyện ngữ pháp và từ vựng tiếng pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2011

   Xem: 0

  • Lulu Presente
   Tiếng Pháp
   Lulu Presente

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2011

   Xem: 8

  • Cảnh đẹp bên sông Đa-nuýp
   Tiếng Pháp
   Cảnh đẹp bên sông Đa-nuýp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2011

   Xem: 12

  • TD 6 NAM HOC 09-10 CUC HTY BEN TRE
   Tiếng Pháp
   TD 6 NAM HOC 09-10 CUC HTY BEN TRE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2011

   Xem: 0

  • Núi lửa
   Tiếng Pháp
   Núi lửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2011

   Xem: 12

  • Những bông hồng tuyệt đẹp
   Tiếng Pháp
   Những bông hồng tuyệt đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2011

   Xem: 9

  • La vie est si fragile
   Tiếng Pháp
   La vie est si fragile

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2011

   Xem: 10

  • Tình già
   Tiếng Pháp
   Tình già

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2011

   Xem: 0

  • Công viên Yellowstone
   Tiếng Pháp
   Công viên Yellowstone

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2011

   Xem: 0

  • Bí mật của hành tây
   Tiếng Pháp
   Bí mật của hành tây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2011

   Xem: 8

  • Những bông hoa nhỏ
   Tiếng Pháp
   Những bông hoa nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2010

   Xem: 8

  • Vive le vent
   Tiếng Pháp
   Vive le vent

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2010

   Xem: 0

  • Việt Nam - Hà Nội
   Tiếng Pháp
   Việt Nam - Hà Nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2010

   Xem: 10

  • Tình cha con
   Tiếng Pháp
   Tình cha con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2010

   Xem: 0

  • Hoa & Nhac Pháp
   Tiếng Pháp
   Hoa & Nhac Pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2010

   Xem: 7

  • trò chơi
   Tiếng Pháp
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2010

   Xem: 47

  • ils travaillent le samedi-ado1
   Tiếng Pháp
   ils travaillent le samedi-ado1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2010

   Xem: 39

  • ado10
   Tiếng Pháp
   ado10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2010

   Xem: 40

  • KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
   Tiếng Pháp
   KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2010

   Xem: 135

  • Bạn là cá thể duy nhất
   Tiếng Pháp
   Bạn là cá thể duy nhất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2010

   Xem: 133

  • Tài Liệu Tham khảo để làm NCKH
   Tiếng Pháp
   Tài Liệu Tham khảo để làm NCKH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2010

   Xem: 67

  • Dòng Sông Đa-nuýp
   Tiếng Pháp
   Dòng Sông Đa-nuýp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2010

   Xem: 67

  • canh dep bon phuong
   Tiếng Pháp
   canh dep bon phuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Pháp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2009

   Xem: 379

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY