Bài giảng Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giao trinh han ngu quyen 1 bai 1
   Tiếng Trung Quốc
   giao trinh han ngu quyen 1 bai 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • 第三课 谢谢
   Tiếng Trung Quốc
   第三课 谢谢

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 第二课 汉语不太难
   Tiếng Trung Quốc
   第二课 汉语不太难

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 第一课 你好
   Tiếng Trung Quốc
   第一课 你好

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • 环剑湖
   Tiếng Trung Quốc
   环剑湖

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp
   Tiếng Trung Quốc
   Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 20

  • Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课
   Tiếng Trung Quốc
   Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 15

  • lop 8 tiếng trung
   Tiếng Trung Quốc
   lop 8 tiếng trung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2014

   Xem: 16

  • tiếng hoa sau đại học trường khoa học xã hội và nhân văn tp.hcm ĐỀ 02 (1file mp3+đề thi+phần cuối có đáp án)
   Tiếng Trung Quốc
   tiếng hoa sau đại học trường khoa học xã hội và nhân văn tp.hcm ĐỀ 02 (1file mp3+đề thi+phần cuối có đáp án)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • tiếng hoa sau đại học trường khoa học xã hội và nhân văn tp.hcm
   Tiếng Trung Quốc
   tiếng hoa sau đại học trường khoa học xã hội và nhân văn tp.hcm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • đề thi HSK cấp độ 6 có đáp án
   Tiếng Trung Quốc
   đề thi HSK cấp độ 6 có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 1

  • đề thi HSK cấp độ 5 có đáp án
   Tiếng Trung Quốc
   đề thi HSK cấp độ 5 có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 24

  • đề thi HSK cấp độ 4 có đáp án
   Tiếng Trung Quốc
   đề thi HSK cấp độ 4 có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 0

  • đề thi HSK cấp độ 3 có đáp án
   Tiếng Trung Quốc
   đề thi HSK cấp độ 3 có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 1

  • đề thi HSK cấp độ 2 có đáp án
   Tiếng Trung Quốc
   đề thi HSK cấp độ 2 có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 0

  • đề thi HSK cấp độ 1 có đáp án
   Tiếng Trung Quốc
   đề thi HSK cấp độ 1 có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 21

  • ĐỀ TRUNG - D 197 - THI ĐH 2013TTO
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ TRUNG - D 197 - THI ĐH 2013TTO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 2

  • ĐỀ TRUNG - D 425 - THI ĐH 2013
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ TRUNG - D 425 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ TRUNG - D 538 - THI ĐH 2013
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ TRUNG - D 538 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ TRUNG - D 724 - THI ĐH 2013
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ TRUNG - D 724 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ TRUNG - D 846 - THI ĐH 2013
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ TRUNG - D 846 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ TRUNG - D 963 - THI ĐH 2013
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ TRUNG - D 963 - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 4

  • KEYS 6 ĐỀ TRUNG - THI ĐH 2013
   Tiếng Trung Quốc
   KEYS 6 ĐỀ TRUNG - THI ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2013

   Xem: 0

  • bai 8
   Tiếng Trung Quốc
   bai 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2012

   Xem: 18

  • bai 14
   Tiếng Trung Quốc
   bai 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2012

   Xem: 0

  • bai 24: bai khoa (lop 7)
   Tiếng Trung Quốc
   bai 24: bai khoa (lop 7)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2012

   Xem: 0

  • bai 17. tình bạn vĩ đại
   Tiếng Trung Quốc
   bai 17. tình bạn vĩ đại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2012

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG THI CAO HỌC MÔN TIẾNG TRUNG (TRÌNH ĐỘ B)
   Tiếng Trung Quốc
   ĐỀ CƯƠNG THI CAO HỌC MÔN TIẾNG TRUNG (TRÌNH ĐỘ B)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2012

   Xem: 1

  • cách cài đặt bàn phím tiếng trung cho máy tính
   Tiếng Trung Quốc
   cách cài đặt bàn phím tiếng trung cho máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2012

   Xem: 0

  • thành ngữ việt - trung có giải thích
   Tiếng Trung Quốc
   thành ngữ việt - trung có giải thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2012

   Xem: 0

  • giáo trình hán ngữ cơ bản dùng cho năm 1 - quyển 2 (cần
tài liệu về tiếng trung quốc lien hệ
"quehuongxuthanh.th@gmail.com")
   Tiếng Trung Quốc
   giáo trình hán ngữ cơ bản dùng cho năm 1 - quyển 2 (cần tài liệu về tiếng trung quốc lien hệ "quehuongxuthanh.th@gmail.com")

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2012

   Xem: 10

  • giáo trình hán ngữ cơ bản dùng cho năm 1 - quyển 1 (cần
tài liệu về tiếng trung quốc lien hệ
"quehuongxuthanh.th@gmail.com")
   Tiếng Trung Quốc
   giáo trình hán ngữ cơ bản dùng cho năm 1 - quyển 1 (cần tài liệu về tiếng trung quốc lien hệ "quehuongxuthanh.th@gmail.com")

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2012

   Xem: 0

  • bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở
   Tiếng Trung Quốc
   bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2012

   Xem: 0

  • cách học bộ thủ trong tiếng trung quốc
   Tiếng Trung Quốc
   cách học bộ thủ trong tiếng trung quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2012

   Xem: 0

  • cách viết bộ thủ tiếng trung quốc
   Tiếng Trung Quốc
   cách viết bộ thủ tiếng trung quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2012

   Xem: 9

  • ngữ pháp cơ bản tiếng trung quốc
   Tiếng Trung Quốc
   ngữ pháp cơ bản tiếng trung quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2012

   Xem: 0

  • giaotrinhhoctiengtrungquoc
   Tiếng Trung Quốc
   giaotrinhhoctiengtrungquoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2012

   Xem: 0

  • bai 9
   Tiếng Trung Quốc
   bai 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2012

   Xem: 0

  • 苹果一斤多少钱?
   Tiếng Trung Quốc
   苹果一斤多少钱?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2012

   Xem: 9

  • 我换人民币
   Tiếng Trung Quốc
   我换人民币

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2012

   Xem: 8

  • da hoi ngoai ngu — khoi 10
   Tiếng Trung Quốc
   da hoi ngoai ngu — khoi 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2012

   Xem: 6

  • bai 9 quyen 1
   Tiếng Trung Quốc
   bai 9 quyen 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2012

   Xem: 0

  • bai tap bai 28, 29 lop 7
   Tiếng Trung Quốc
   bai tap bai 28, 29 lop 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2011

   Xem: 0

  • bai 12 on tap lop 10
   Tiếng Trung Quốc
   bai 12 on tap lop 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2011

   Xem: 8

  • tiếng trung
   Tiếng Trung Quốc
   tiếng trung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2011

   Xem: 1

  • bai giang giao trinh Qiao liang
   Tiếng Trung Quốc
   bai giang giao trinh Qiao liang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2011

   Xem: 25

  • bai8:toi muon dat phong
   Tiếng Trung Quốc
   bai8:toi muon dat phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2010

   Xem: 0

  • Tiếng Trung Phát âm
   Tiếng Trung Quốc
   Tiếng Trung Phát âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2010

   Xem: 0

  • ya miao zhu zhang
   Tiếng Trung Quốc
   ya miao zhu zhang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2010

   Xem: 0

  • PPT bài 38 (từ mới) - hanyu jiaocheng bộ 6 cuốn
   Tiếng Trung Quốc
   PPT bài 38 (từ mới) - hanyu jiaocheng bộ 6 cuốn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2010

   Xem: 90

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY