Bài giảng Tiểu Học

Thư viện bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Học vần 1

Bài 48. in, un( tiet 1+2)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

chuỗi ngọc lam

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 29. Tiết kiệm nước

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Tìm số trừ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 15. Hai anh em

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Dấu hiệu chia hết cho 2

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 4

mi thuat 4

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 2

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 6: Stand up

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 31. Chất dẻo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 2

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 2

Tuần 17. Nghe-viết: Tìm ngọc

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 10. Nông nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

tuần 16 bài về quê ngoại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Làm quen với biểu thức

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tập đọc 3

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 16. Đôi bạn

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 4

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 4 - Lớp 4

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 35

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 15-16. Luyện tập miêu tả đồ vật

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • 2 tháng trước
 • 0