Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học

 • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 12

 • Tuần 22. Cái cầu
  Tập đọc 3
  Tuần 22. Cái cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 11

 • Phép chia hết và phép chia có dư
  Toán học 3
  Phép chia hết và phép chia có dư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 14

 • Bảng nhân 7
  Toán học 3
  Bảng nhân 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 6

 • Tuần 5. So sánh
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 5. So sánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 7

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Tranh làng Hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 4

 • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy
  Tập đọc 5
  Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 6

 • Bài 4. Sông ngòi
  Địa lí 5
  Bài 4. Sông ngòi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 1

 • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
  Toán học 2
  Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 3

 • Tuần 1. Mẹ ốm
  Tập đọc 4
  Tuần 1. Mẹ ốm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 2

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4
  Tuần 11. Ông Trạng thả diều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Con sẻ
  Tập đọc 4
  Tuần 27. Con sẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
  Luyện từ và câu 2
  Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 1

 • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
  Cùng học Tin học 4
  Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục
  HD học Tin học 4
  CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Một mái nhà chung
  Tập đọc 3
  Tuần 30. Một mái nhà chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 49. Động vật
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 49. Động vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 91. oa, oe
  Học vần 1
  Bài 91. oa, oe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 6
  Toán học 3
  Bảng nhân 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.
  Chính tả 3
  Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.
  Chính tả 3
  Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Có chí thì nên
  Đạo đức 5
  Bài 3. Có chí thì nên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 47. Hoa
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 47. Hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
  Tập làm văn 3
  Tuần 1. Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh
  Tập làm văn 2
  Tuần 3. Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 45
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 45

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 1

 • Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh
  Lịch sử 5
  Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 9
  Toán học 3
  Bảng nhân 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2018

  Xem: 0

 • Unit 4. When's your birthday?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 4. When's your birthday?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác
  Đạo đức 3
  Bài 12. Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng
  Toán học 4
  Tính chất kết hợp của phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 9
  Toán học 3
  Bảng chia 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Đề - xi - mét
  Toán học 2
  Đề - xi - mét

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Số hạng - Tổng
  Toán học 2
  Số hạng - Tổng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 1

 • Diện tích hình thang
  Toán học 5
  Diện tích hình thang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Thể tích hình hộp chữ nhật
  Toán học 5
  Thể tích hình hộp chữ nhật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
  Thủ công 3
  Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
  Thủ công 3
  Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Làm đồng hồ để bàn
  Thủ công 3
  Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Số 100 000 - Luyện tập
  Toán học 3
  Số 100 000 - Luyện tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Số 10 000 - Luyện tập
  Toán học 3
  Số 10 000 - Luyện tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. An toàn khi đi ô tô - xe buýt
  ATGT 3
  Bài 6. An toàn khi đi ô tô - xe buýt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Con đường an toàn
  ATGT 3
  Bài 5. Con đường an toàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Kỹ năng đi bộ và qua đường an toàn
  ATGT 3
  Bài 4. Kỹ năng đi bộ và qua đường an toàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Biển báo hiệu giao thông đường bộ
  ATGT 3
  Bài 3. Biển báo hiệu giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Giao thông đường sắt
  ATGT 3
  Bài 2. Giao thông đường sắt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Giao thông đường bộ
  ATGT 3
  Bài 1. Giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Biển báo hiệu giao thông đường bộ
  ATGT 3
  Bài 3. Biển báo hiệu giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY