Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 1. Từ đồng nghĩa
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 1. Từ đồng nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh
   Tập làm văn 5
   Tuần 1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết)
   Tập làm văn 4
   Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
   Tập làm văn 4
   Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)
   Tập làm văn 4
   Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
   Khoa học 4
   Bài 4. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Viết thư
   Tập làm văn 4
   Tuần 3. Viết thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Họp PHHS đầu năm học.
   Bài giảng khác
   Họp PHHS đầu năm học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 10
   Toán học 3
   Luyện tập Trang 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3 Bạn của Nai Nhỏ
   Tập đọc 2
   Tuần 3 Bạn của Nai Nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Câu khiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
   Địa lí 4
   Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Lý Tự Trọng
   Kể chuyện 5
   Tuần 1. Lý Tự Trọng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
   Lịch sử 4
   Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Nước Âu Lạc
   Lịch sử 4
   Bài 2. Nước Âu Lạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
   Địa lí 4
   Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Nước Văn Lang
   Lịch sử 4
   Bài 1. Nước Văn Lang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 8
   Toán học 2
   Luyện tập Trang 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Nghìn năm văn hiến
   Tập đọc 5
   Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tìm số trung bình cộng
   Toán học 4
   Tìm số trung bình cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Nước Âu Lạc
   Lịch sử 4
   Bài 2. Nước Âu Lạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)
   Tập làm văn 5
   Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • 29 + 5
   Toán học 2
   29 + 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • 38 + 25
   Toán học 2
   38 + 25

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuẩn 1- tiết 2 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
   Tập làm văn 5
   Tuẩn 1- tiết 2 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập: So sánh hai phân số
   Toán học 5
   Ôn tập: So sánh hai phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 18
   Toán học 2
   Luyện tập Trang 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Gấp tên lửa
   Thủ công 2
   Bài 1. Gấp tên lửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • sáng tạo với những chiếc lá
   Mĩ thuật 5
   sáng tạo với những chiếc lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
   Địa lí 4
   Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Tre Việt Nam
   Tập đọc 4
   Tuần 4. Tre Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Số 0 trong phép cộng
   Toán học 1
   Số 0 trong phép cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • luyện tập chung tuần 16 .
   Toán học 5
   luyện tập chung tuần 16 .

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 14. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 14. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trao đổi chất ở người
   Khoa học 4
   Bài 2. Trao đổi chất ở người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Địa hình và khoáng sản
   Địa lí 5
   Bài 2. Địa hình và khoáng sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Ai có lỗi?
   Tập đọc 3
   Tuần 2. Ai có lỗi?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
   Toán học 3
   Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Từ ghép và từ láy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Dấu hai chấm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 2. Dấu hai chấm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY