Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CĐ5. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo
   HD học Tin học 4
   CĐ5. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tìm phân số của một số
   Toán học 4
   Tìm phân số của một số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 52. ong, ông
   Học vần 1
   Bài 52. ong, ông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Các số có hai chữ số trang 136
   Toán học 1
   Các số có hai chữ số trang 136

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 15: Do you have any toys?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 15: Do you have any toys?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
   Khoa học 5
   Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
   Địa lí 4
   Bài 22. Thành phố Cần Thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Luyện tập miêu tả cây cối
   Tập làm văn 4
   Tuần 26. Luyện tập miêu tả cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
   Tập làm văn 4
   Tuần 26. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Số 0 trong phép nhân và phép chia
   Toán học 2
   Số 0 trong phép nhân và phép chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 130
   Toán học 1
   Luyện tập Trang 130

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Châu Mĩ
   Địa lí 5
   Bài 25. Châu Mĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri
   Lịch sử 5
   Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 134
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 134

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Thời gian
   Toán học 5
   Thời gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình thoi
   Toán học 4
   Diện tích hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. MRVT: Dũng cảm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25. MRVT: Dũng cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với biểu thức
   Toán học 3
   Làm quen với biểu thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng nhân 8
   Toán học 3
   Bảng nhân 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
   Toán học 2
   Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Đơn vị, chục, trăm, nghìn
   Toán học 2
   Đơn vị, chục, trăm, nghìn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối
   Tập làm văn 5
   Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tìm số bị chia
   Toán học 2
   Tìm số bị chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Em là bông lúa Điện Biên
   Âm nhạc 3
   Bài 13. Em là bông lúa Điện Biên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng chia 4
   Toán học 2
   Bảng chia 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Châu Phi
   Địa lí 5
   Bài 23. Châu Phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Voi nhà
   Tập đọc 2
   Tuần 24. Voi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
   Tập đọc 4
   Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
   Toán học 2
   Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • CĐ4. Học và chơi cùng máy tính. Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)
   HD học Tin học 5
   CĐ4. Học và chơi cùng máy tính. Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng nhân 7
   Toán học 3
   Bảng nhân 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng đơn vị đo độ dài
   Toán học 3
   Bảng đơn vị đo độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Góc vuông, góc không vuông
   Toán học 3
   Góc vuông, góc không vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Cách đặt câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Cách đặt câu khiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng
   Khoa học 5
   Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25-26-29. Tập viết đoạn đối thoại
   Tập làm văn 5
   Tuần 25-26-29. Tập viết đoạn đối thoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Rước đèn ông sao
   Tập đọc 3
   Tuần 26. Rước đèn ông sao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 9, 10. Tuyên truyền về an toàn giao thông
   ATGT 2
   Bài 9, 10. Tuyên truyền về an toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY