Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 37. Dung dịch
   Khoa học 5
   Bài 37. Dung dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • Tuần 19. Chiếc đồng hồ
   Kể chuyện 5
   Tuần 19. Chiếc đồng hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • Tuần 19. Người công dân số Một
   Tập đọc 5
   Tuần 19. Người công dân số Một

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình thang
   Toán học 5
   Diện tích hình thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 56. uông, ương
   Học vần 1
   Bài 56. uông, ương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Trung thực trong học tập
   Đạo đức 4
   Bài 1. Trung thực trong học tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
   Lịch sử 4
   Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Lời ước dưới trăng
   Kể chuyện 4
   Tuần 7. Lời ước dưới trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Nước có những tính chất gì?
   Khoa học 4
   Bài 20. Nước có những tính chất gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Tây Nguyên
   Địa lí 4
   Bài 5. Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Các thành viên trong nhà trường
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 16. Các thành viên trong nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm
   Khoa học 4
   Bài 39. Không khí bị ô nhiễm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
   Khoa học 4
   Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • Bài 17. Châu Á
   Địa lí 5
   Bài 17. Châu Á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết
   HD học Tin học 5
   CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Uỷ ban nhân dân xã (phường) em
   Đạo đức 5
   Bài 10. Uỷ ban nhân dân xã (phường) em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam
   Địa lí 5
   Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
   Lịch sử 5
   Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Năng lượng
   Khoa học 5
   Bài 40. Năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học
   Khoa học 5
   Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ
   Thủ công 3
   Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
   Tập đọc 5
   Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Nhớ Việt Bắc
   Tập đọc 3
   Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tính giá trị của biểu thức
   Toán học 3
   Tính giá trị của biểu thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 81
   Toán học 3
   Luyện tập Trang 81

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 77
   Toán học 3
   Luyện tập chung Trang 77

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với biểu thức
   Toán học 3
   Làm quen với biểu thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Làng quê và đô thị
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 32. Làng quê và đô thị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bảng nhân 2
   Toán học 2
   Bảng nhân 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ
   Đạo đức 3
   Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Phép nhân
   Toán học 2
   Phép nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
   Lịch sử 4
   Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (Huỳnh Lý Đáng)
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (Huỳnh Lý Đáng)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tôn trọng đám tang
   Đạo đức 3
   Bài 11. Tôn trọng đám tang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
   Toán học 5
   Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 86. ôp, ơp
   Học vần 1
   Bài 86. ôp, ơp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 88. ip, up
   Học vần 1
   Bài 88. ip, up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông
   Toán học 5
   Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
   Toán học 5
   Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Thừa số - Tích
   Toán học 2
   Thừa số - Tích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Sáng kiến của bé Hà
   Tập đọc 2
   Tuần 10. Sáng kiến của bé Hà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 79. ôc, uôc
   Học vần 1
   Bài 79. ôc, uôc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Phép nhân
   Toán học 2
   Phép nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY