Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Tìm một số hạng trong một tổng
   Toán học 2
   Tìm một số hạng trong một tổng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 129
   Toán học 2
   Luyện tập Trang 129

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Tìm số bị chia
   Toán học 2
   Tìm số bị chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 5. Máy tính trong đời sống
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 5. Máy tính trong đời sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 3. Bàn phím máy tính
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 3. Bàn phím máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 2. Thông tin xung quanh ta
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 2. Thông tin xung quanh ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Chim sơn ca và bông cúc trắng
   Tập đọc 2
   Tuần 21. Chim sơn ca và bông cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Bà cháu
   Tập đọc 2
   Tuần 11. Bà cháu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
   Khoa học 4
   Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn
   Khoa học 4
   Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
   Khoa học 4
   Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Vai trò của vi-ta -min, chất khoáng và chất xơ
   Khoa học 4
   Bài 6. Vai trò của vi-ta -min, chất khoáng và chất xơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - VÒNG QUAY
   Bài giảng khác
   ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - VÒNG QUAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 127
   Toán học 2
   Luyện tập Trang 127

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Dãy số tự nhiên
   Toán học 4
   Dãy số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 10
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trao đổi chất ở người
   Khoa học 4
   Bài 2. Trao đổi chất ở người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Các số có sáu chữ số
   Toán học 4
   Các số có sáu chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Người ăn xin
   Tập đọc 4
   Tuần 3. Người ăn xin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Tập đọc 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
   Tập đọc 4
   Tuần 11. Ông Trạng thả diều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000
   Toán học 4
   Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ môi trường
   Đạo đức 4
   Bài 14. Bảo vệ môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung
   Chính tả 3
   Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tính giá trị của biểu thức
   Toán học 3
   Tính giá trị của biểu thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình chữ nhật
   Toán học 3
   Chu vi hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
   Toán học 3
   Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình vuông
   Toán học 3
   Diện tích hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
   Toán học 3
   Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim
   Tập đọc 2
   Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Giờ, phút
   Toán học 2
   Giờ, phút

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trung thu độc lập
   Tập đọc 4
   Tuần 7. Trung thu độc lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Chị em tôi
   Tập đọc 4
   Tuần 6. Chị em tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
   Tập đọc 4
   Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Gà Trống và Cáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Những hạt thóc giống
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Những hạt thóc giống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Tre Việt Nam
   Tập đọc 4
   Tuần 4. Tre Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Một người chính trực
   Tập đọc 4
   Tuần 4. Một người chính trực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Người ăn xin
   Tập đọc 4
   Tuần 3. Người ăn xin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Thư thăm bạn
   Tập đọc 4
   Tuần 3. Thư thăm bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Truyện cổ nước mình
   Tập đọc 4
   Tuần 2. Truyện cổ nước mình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
   Tập đọc 4
   Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Mẹ ốm
   Tập đọc 4
   Tuần 1. Mẹ ốm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. My classroom
   First Friends 1
   Unit 2. My classroom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY