Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 Học vần 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 Học vần 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 Học vần 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kể chuyện 2. Tuần 33. Bóp nát quả cam
   Tiếng Việt
   Kể chuyện 2. Tuần 33. Bóp nát quả cam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. l, h
   Học vần 1
   Bài 8. l, h

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Học vần 1
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1 Luỹ tre
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1 Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1 Luỹ tre
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1 Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1 Luỹ tre
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1 Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1 Luỹ tre
   Học vần 1
   Tập đọc 1 Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Học vần 1
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng
   Học vần 1
   Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng
   Tiếng Việt
   Tập đọc 1. Tuần 10. Cây bàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Tiếng Việt
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Tiếng Việt
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Tiếng Việt
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. y, tr
   Tiếng Việt
   Bài 26. y, tr

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. y, tr
   Tiếng Việt
   Bài 26. y, tr

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. y, tr
   Tiếng Việt
   Bài 26. y, tr

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. y, tr
   Học vần 1
   Bài 26. y, tr

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 50. uôn, ươn
   Học vần 1
   Bài 50. uôn, ươn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. ô, ơ
   Học vần 1
   Bài 10. ô, ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. b
   Học vần 1
   Bài 2. b

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • an toàn giao thông lớp 2
   Học vần 1
   an toàn giao thông lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. e
   Học vần 1
   Bài 1. e

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Bảng chữ, số, vần, ghép vần thành chữ tổng hợp
   Học vần 1
   Bảng chữ, số, vần, ghép vần thành chữ tổng hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 98. uê, uy
   Tiếng Việt
   Bài 98. uê, uy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 98. uê, uy
   Học vần 1
   Bài 98. uê, uy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 95. oanh, oach
   Học vần 1
   Bài 95. oanh, oach

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 95. oanh, oach
   Tiếng Việt
   Bài 95. oanh, oach

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 94. oang, oăng
   Học vần 1
   Bài 94. oang, oăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 94. oang, oăng
   Tiếng Việt
   Bài 94. oang, oăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 82. ich, êch
   Học vần 1
   Bài 82. ich, êch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 99. uơ, uya
   Học vần 1
   Bài 99. uơ, uya

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 92. oai, oay
   Học vần 1
   Bài 92. oai, oay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 5. Tuần 14. Pa-xtơ và em bé
   Học vần 1
   Kể chuyện 5. Tuần 14. Pa-xtơ và em bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 5. Tuần 14. Pa-xtơ và em bé
   Tiếng Việt
   Kể chuyện 5. Tuần 14. Pa-xtơ và em bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 5. Tuần 14. Pa-xtơ và em bé
   Tiếng Việt
   Kể chuyện 5. Tuần 14. Pa-xtơ và em bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. eo, ao
   Tiếng Việt
   Bài 38. eo, ao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. eo, ao
   Học vần 1
   Bài 38. eo, ao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. eo, ao
   Tiếng Việt
   Bài 38. eo, ao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. in, un
   Học vần 1
   Bài 48. in, un

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. in, un
   Tiếng Việt
   Bài 48. in, un

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY