Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

 • CĐ1. Bài 6. Thư mục
  HD học Tin học 3
  CĐ1. Bài 6. Thư mục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Hướng dẫn học Tin học 3. Bài 6. Thư mục - Đỗ Thị Kim Thanh
  HD học Tin học 3
  Hướng dẫn học Tin học 3. Bài 6. Thư mục - Đỗ Thị Kim Thanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Người lính dũng cảm
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Người lính dũng cảm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Cơ quan thần kinh
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 12. Cơ quan thần kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Cơ quan thần kinh
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 12. Cơ quan thần kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Gấp một số lên nhiều lần
  Toán học 3
  Gấp một số lên nhiều lần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
  Đạo đức 3
  Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập tiết 1 -Buổi 2
  Tập đọc 3
  Luyện tập tiết 1 -Buổi 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Vệ sinh hô hấp
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Vệ sinh hô hấp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Diện tích của một hình
  Toán học 3
  Diện tích của một hình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Phép chia hết, phép chia có dư
  Toán học 3
  Phép chia hết, phép chia có dư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  Toán học 3
  Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Nghe-viết: Bận
  Chính tả 3
  Tuần 7. Nghe-viết: Bận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Giảm đi một số lần
  Toán học 3
  Giảm đi một số lần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  Toán học 3
  Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 4 quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em
  Đạo đức 3
  Bài 4 quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Ôn chữ hoa: G
  Tập viết 3
  Tuần 8. Ôn chữ hoa: G

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Tiếng ru
  Tập đọc 3
  Tuần 8. Tiếng ru

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Hoạt động thần kinh
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 13. Hoạt động thần kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  Toán học 3
  Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Giữ lời hứa
  Đạo đức 3
  Bài 2. Giữ lời hứa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ
  Tập đọc 3
  Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  Toán học 3
  Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
  Tập đọc 3
  Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già
  Tập đọc 3
  Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 8
  Toán học 3
  Bảng chia 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 8
  Toán học 3
  Bảng nhân 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 7
  Toán học 3
  Bảng chia 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 7
  Toán học 3
  Bảng nhân 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • bang chia 6
  Toán học 3
  bang chia 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao
  Tập làm văn 3
  Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 7
  Toán học 3
  Bảng chia 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Gấp một số lên nhiều lần
  Toán học 3
  Gấp một số lên nhiều lần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Người lính dũng cảm
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Người lính dũng cảm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
  Toán học 3
  So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Ôn chữ hoa: E, Ê
  Tập viết 3
  Tuần 7. Ôn chữ hoa: E, Ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
  Tập đọc 3
  Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 6
  Toán học 3
  Bảng chia 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. So sánh
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 5. So sánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 7
  Toán học 3
  Bảng chia 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY