Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3

 • TẬP LÀM VĂN LỚP 3.TUẦN 12
  Tập đọc 3
  TẬP LÀM VĂN LỚP 3.TUẦN 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP LÀM VĂN LỚP 3.TUẦN 11
  Tập đọc 3
  TẬP LÀM VĂN LỚP 3.TUẦN 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP LÀM VĂN LỚP 3.TUẦN 10
  Tập đọc 3
  TẬP LÀM VĂN LỚP 3.TUẦN 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 15
  Tập đọc 3
  LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 14
  Tập đọc 3
  LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13
  Tập đọc 3
  LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12
  Tập đọc 3
  LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3. TUẦN 11
  Tập đọc 3
  LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3. TUẦN 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3. TUẦN 10
  Tập đọc 3
  LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3. TUẦN 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 15
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 15
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 14
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 14
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 13
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 13

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 13
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 13

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 12
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 12
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 11
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 11
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 10
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP ĐỌC 3. TUẦN 10
  Tập đọc 3
  TẬP ĐỌC 3. TUẦN 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TẬP LÀM VĂN LỚP 3 TUẦN 5.
  Tập đọc 3
  TẬP LÀM VĂN LỚP 3 TUẦN 5.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • LUYEN TƯ &CÂU 3 TUẦN 5.
  Tập đọc 3
  LUYEN TƯ &CÂU 3 TUẦN 5.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 5
  Tập đọc 3
  TUẦN 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 5
  Tập đọc 3
  TUẦN 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
  Tập đọc 3
  Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 17

 • Tuần 22. Cái cầu
  Tập đọc 3
  Tuần 22. Cái cầu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2018

  Xem: 15

 • Tuần 30. Một mái nhà chung
  Tập đọc 3
  Tuần 30. Một mái nhà chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Vẽ quê hương
  Tập đọc 3
  Tuần 11. Vẽ quê hương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 16. Đôi bạn
  Tập đọc 3
  Tuần 16. Đôi bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Rước đèn ông sao
  Tập đọc 3
  Tuần 26. Rước đèn ông sao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Tập viết 3. Tuần 3. Ôn chữ hoa S
  Tập đọc 3
  Tập viết 3. Tuần 3. Ôn chữ hoa S

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 31. Bài hát trồng cây
  Tập đọc 3
  Tuần 31. Bài hát trồng cây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 21. Ông tổ nghề thêu
  Tập đọc 3
  Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Cậu bé thông minh
  Tập đọc 3
  Tuần 1. Cậu bé thông minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện từ và câu 3. Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
  Tập đọc 3
  Luyện từ và câu 3. Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20. Ở lại với chiến khu
  Tập đọc 3
  Tuần 20. Ở lại với chiến khu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Chính tả 3: Một mái nhà chung
  Tập đọc 3
  Chính tả 3: Một mái nhà chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tập viết 3. Tuần 1. Ôn chữ hoa: A
  Tập đọc 3
  Tập viết 3. Tuần 1. Ôn chữ hoa: A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Cuốn sổ tay
  Tập đọc 3
  Tuần 32. Cuốn sổ tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • tập đọc lơp 3
  Tập đọc 3
  tập đọc lơp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 2

 • Ôn TẬP. THĂM BÀI ĐỌC
  Tập đọc 3
  Ôn TẬP. THĂM BÀI ĐỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II THĂN BÀI ĐỌC
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II THĂN BÀI ĐỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 17. Anh Đom Đóm
  Tập đọc 3
  Tuần 17. Anh Đom Đóm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 1

 • Tập đọc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 3

 • Tuần 34. Mưa
  Tập đọc 3
  Tuần 34. Mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
  Tập đọc 3
  Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY