Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

Thư viện bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

CHƯƠNG V-BÀI 6: LUYỆN GÕ TIN HỌC 3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Hình chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Làm quen với biểu thức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 7. Ngày mùa vui

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc

Bài 7. Ngày mùa vui

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 3

Bài 7. Ngày mùa vui

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc

Bài 7. Ngày mùa vui

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

BÀI 50: CÔN TRÙNG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án Tuần 15 - Lớp 3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 11. Vẽ quê hương

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 3

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 24. Đối đáp với vua

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập chung Trang 83

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 16. Về quê ngoại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập chung Trang 77,78

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 81

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập chung Trang 77

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 15. Nghe-viết: Hũ bạc của người cha

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng nhân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 3 tuổi

Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 10: What do you do at break time?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Tiếng ru

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 3

Âm nhạc 3 tiết 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 3

Bài 31. Đề tài các con vật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Người con của Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập viết 3

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập viết 3

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nhớ-viết: Về quê ngoại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nghe-viết: Đôi bạn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 16. Đôi bạn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

 • một tháng trước
 • 0