Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

 • Tập làm văn 3
  Tập làm văn 3
  Tập làm văn 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 6
  Toán học 3
  Bảng chia 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với thống kê số liệu
  Toán học 3
  Làm quen với thống kê số liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 3 Luyện tập trang 34
  Toán học 3
  toan hoc 3 Luyện tập trang 34

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính
  Toán học 3
  Bài toán giải bằng hai phép tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Tự làm lấy việc của mình
  Đạo đức 3
  Bài 3. Tự làm lấy việc của mình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • tap doc 3
  Tập đọc 3
  tap doc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Người lính dũng cảm
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Người lính dũng cảm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Bệnh lao phổi
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 5. Bệnh lao phổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 6
  Toán học 3
  Bảng chia 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Ông ngoại
  Tập đọc 3
  Tuần 4. Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. So sánh
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 5. So sánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 6
  Toán học 3
  Bảng nhân 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về giải toán
  Toán học 3
  Ôn tập về giải toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập tuần 11
  Toán học 3
  Luyện tập tuần 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính
  Toán học 3
  Bài toán giải bằng hai phép tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 6
  Toán học 3
  Bảng chia 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Phép chia hết và phép chia có dư
  Toán học 3
  Phép chia hết và phép chia có dư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
  Tập làm văn 3
  Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
  Tập làm văn 3
  Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại
  Chính tả 3
  Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Người mẹ
  Tập đọc 3
  Tuần 4. Người mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Ôn chữ hoa: C
  Tập viết 3
  Tuần 4. Ôn chữ hoa: C

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Ông ngoại
  Tập đọc 3
  Tuần 4. Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Người lính dũng cảm
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Người lính dũng cảm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Tập chép: Mùa thu của em
  Chính tả 3
  Tuần 5. Tập chép: Mùa thu của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Nghe-viết: Bài tập làm văn
  Chính tả 3
  Tuần 6. Nghe-viết: Bài tập làm văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
  Tập đọc 3
  Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 53. Chim
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 53. Chim

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Phòng bệnh tim mạch
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 9. Phòng bệnh tim mạch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Phòng bệnh tim mạch
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 9. Phòng bệnh tim mạch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Bài tập làm văn
  Tập đọc 3
  Tuần 6. Bài tập làm văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  Toán học 3
  Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng
  Đạo đức 3
  Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số
  Toán học 3
  nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • toán 3 chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số
  Toán học 3
  toán 3 chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • tự nhiên xã hội 3 Lá cây
  Tự nhiên - Xã hội 3
  tự nhiên xã hội 3 Lá cây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên xã hội 3 rễ cây
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Tự nhiên xã hội 3 rễ cây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ
  Tập đọc 3
  Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa
  Chính tả 3
  Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung
  Chính tả 3
  Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 58. Mặt Trời
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 58. Mặt Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Người mẹ
  Chính tả 3
  Tuần 4. Người mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY