Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

Thư viện bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Family and Friends 3

Unit 4. He’s a hero

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 14: Are there any posters in the room?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập chung Trang 83

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 82

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

lop 3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 3

Tuần 15. Hũ bạc của người cha

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 15. Nghe-viết: Hũ bạc của người cha

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 14. Nghe-viết: Nhớ Việt Bắc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 15. Hũ bạc của người cha

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 18: What are you doing?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Mĩ thuật 3

Chủ đề - Lễ hội quê em (tiết 1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng nhân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 32. Làng quê và đô thị

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương IV. Bài 2. Tô màu bằng màu nền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Vàm cỏ Đông

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 3

lop 3 LTVC tuần 14

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Tiếng ru

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 15. Hũ bạc của người cha

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập viết 3

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 12. Cảnh đẹp non sông

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

 • một tháng trước
 • 0