Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

 • Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục
  Chính tả 3
  Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập các số đến 100 000
  Toán học 3
  Ôn tập các số đến 100 000

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 58. Mặt Trời
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 58. Mặt Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Cậu bé thông minh
  Tập đọc 3
  Tuần 1. Cậu bé thông minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  Toán học 3
  Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài toán giải bằng hai phép tính
  Toán học 3
  Bài toán giải bằng hai phép tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng
  Âm nhạc 3
  Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện từ và câu 3. Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
  Tập đọc 3
  Luyện từ và câu 3. Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Chương II. Bài 1. Trò chơi Blocks
  Cùng học Tin học 3
  Chương II. Bài 1. Trò chơi Blocks

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20. Ở lại với chiến khu
  Tập đọc 3
  Tuần 20. Ở lại với chiến khu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Chính tả 3: Một mái nhà chung
  Tập đọc 3
  Chính tả 3: Một mái nhà chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tập viết 3. Tuần 1. Ôn chữ hoa: A
  Tập đọc 3
  Tập viết 3. Tuần 1. Ôn chữ hoa: A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
  Toán học 3
  Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 40. Thực vật
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 40. Thực vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Cuốn sổ tay
  Tập đọc 3
  Tuần 32. Cuốn sổ tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • ôn tập về hình học
  Toán học 3
  ôn tập về hình học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • ôn tập toán lớp 3
  Toán học 3
  ôn tập toán lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • tập đọc lơp 3
  Tập đọc 3
  tập đọc lơp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Tập làm văn 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 1

 • Bài 65. Các đới khí hậu
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 65. Các đới khí hậu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 51. Tôm, cua
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 51. Tôm, cua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 2

 • Ôn TẬP. THĂM BÀI ĐỌC
  Tập đọc 3
  Ôn TẬP. THĂM BÀI ĐỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II THĂN BÀI ĐỌC
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II THĂN BÀI ĐỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Tập làm văn 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 8

 • TNXH LỚP 3
  Tự nhiên - Xã hội 3
  TNXH LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
  Toán học 3
  Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 3
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 17. Anh Đom Đóm
  Tập đọc 3
  Tuần 17. Anh Đom Đóm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 179
  Toán học 3
  Luyện tập chung Trang 179

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 9
  Toán học 3
  Bảng chia 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Gấp một số lên nhiều lần
  Toán học 3
  Gấp một số lên nhiều lần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 2. Chữ hoa
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 2. Chữ hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 178
  Toán học 3
  Luyện tập chung Trang 178

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 177
  Toán học 3
  Luyện tập chung Trang 177

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 1

 • Tập đọc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 1

 • Tự nhiên - Xã hội 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 67. Bề mặt lục địa
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 67. Bề mặt lục địa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Nghe-kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
  Tập làm văn 3
  Tuần 34. Nghe-kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Nghe-kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
  Tập làm văn 3
  Tuần 34. Nghe-kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
  Kể chuyện 3
  Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
  Toán học 3
  Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY