Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4

 • Tuần 1. Mẹ ốm
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Con sẻ
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
  Cùng học Tin học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục
  HD học Tin học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Unit 4. When's your birthday?
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 12. Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Chị em tôi
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
  Địa lí 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Tính từ
  Luyện từ và câu 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
  Địa lí 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Khoa học 4. Bài 1. Con người cần gì để sống?
  Khoa học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang
  Luyện từ và câu 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa lí 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Ôn tập
  Lịch sử 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép
  Luyện từ và câu 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 9. Động từ
  Luyện từ và câu 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Âm thanh
  Khoa học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Ki-lô-mét vuông
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Âm thanh
  Khoa học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • Các số có sáu chữ số
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng
  Các CT khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 7
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 1. Nice to see you again
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 1. Nice to see you again L2
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2018

  Xem: 0

 • rung chuong vàng
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop 4
  Hoạt động NGLL 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Rung chuông mắt học đường 3
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • Rung chuông mắt họcđường 2
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • rung chuong mat hoc duong 1
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Con người cần gì để sống?
  Khoa học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết
  Chính tả 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể
  Kể chuyện 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Mi thuat 4 Bai Trang trí đường diềm
  Mĩ thuật 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Phân số
  Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  Chính tả 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá
  Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
  Đạo đức 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
  Địa lí 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 13. Would you like some milk?
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 14. What does he look like?
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 15. When's Children's Day?
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY