Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4

 • Tuần 1. Mẹ ốm
  Tập đọc 4
  Tuần 1. Mẹ ốm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
  Tập đọc 4
  Tuần 5. Gà Trống và Cáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Tre Việt Nam
  Tập đọc 4
  Tuần 4. Tre Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 22. Sầu riêng
  Tập đọc 4
  Tuần 22. Sầu riêng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 4

 • Luyện từ và câu 4. Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
  Tập đọc 4
  Luyện từ và câu 4. Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 3

 • Tuần 6. Chị em tôi
  Tập đọc 4
  Tuần 6. Chị em tôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Những hạt thóc giống
  Tập đọc 4
  Tuần 5. Những hạt thóc giống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
  Tập đọc 4
  Tuần 5. Gà Trống và Cáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Tre Việt Nam
  Tập đọc 4
  Tuần 4. Tre Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Một người chính trực
  Tập đọc 4
  Tuần 4. Một người chính trực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Thư thăm bạn
  Tập đọc 4
  Tuần 3. Thư thăm bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Người ăn xin
  Tập đọc 4
  Tuần 3. Người ăn xin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Truyện cổ nước mình
  Tập đọc 4
  Tuần 2. Truyện cổ nước mình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • môn tập đọc
  Tập đọc 4
  môn tập đọc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 3

 • Tuần 1. Mẹ ốm
  Tập đọc 4
  Tuần 1. Mẹ ốm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 2

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4
  Tuần 11. Ông Trạng thả diều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Con sẻ
  Tập đọc 4
  Tuần 27. Con sẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Đường đi Sa Pa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao
  Tập đọc 4
  Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Đường đi Sa Pa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
  Tập đọc 4
  Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 12. Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  Tập đọc 4
  Tuần 12. Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Chị em tôi
  Tập đọc 4
  Tuần 6. Chị em tôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  Tập đọc 4
  Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4
  Tuần 11. Ông Trạng thả diều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá
  Tập đọc 4
  Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Dòng sông mặc áo
  Tập đọc 4
  Tuần 30. Dòng sông mặc áo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 4
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Trung thu độc lập
  Tập đọc 4
  Trung thu độc lập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 4

 • Kể chuyện 4. Tuần 7. Lời ước dưới trăng
  Tập đọc 4
  Kể chuyện 4. Tuần 7. Lời ước dưới trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Kể chuyện 4. Tuần 14. Búp bê của ai?
  Tập đọc 4
  Kể chuyện 4. Tuần 14. Búp bê của ai?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Kể chuyện 4. Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể
  Tập đọc 4
  Kể chuyện 4. Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 8

 • Kể chuyện 4. Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể
  Tập đọc 4
  Kể chuyện 4. Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Ăn mầm đá
  Tập đọc 4
  Tuần 34. Ăn mầm đá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • tập đọc chú đất nung(tiếp theo)
  Tập đọc 4
  tập đọc chú đất nung(tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc lớp 4 Tuần 29
  Tập đọc 4
  Tập đọc lớp 4 Tuần 29 "Trăng ơi...từ đâu đến"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Tuan 33 Vuong quoc vang nu cuoi tiep theo
  Tập đọc 4
  Tuan 33 Vuong quoc vang nu cuoi tiep theo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • con chim chiền chiện
  Tập đọc 4
  con chim chiền chiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • vuơng quốc vắng nụ cười
  Tập đọc 4
  vuơng quốc vắng nụ cười

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Phạm Thị Thảo
  Tập đọc 4
  Phạm Thị Thảo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 2

 • Vương quốc vắng nụ cười
  Tập đọc 4
  Vương quốc vắng nụ cười

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 31. Ăng-co Vát
  Tập đọc 4
  Tuần 31. Ăng-co Vát

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc
  Tập đọc 4
  Tập đọc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 23. Hoa học trò
  Tập đọc 4
  Tuần 23. Hoa học trò

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 33. Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
  Tập đọc 4
  Tuần 33. Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 1

 • Tập làm văn 4. Tuần 24. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
  Tập đọc 4
  Tập làm văn 4. Tuần 24. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Tuan 31 Con chuon chuon nuoc
  Tập đọc 4
  Tuan 31 Con chuon chuon nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 3

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY