Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tuan 1
   Toán học 4
   tuan 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Các số có sáu chữ số
   Toán học 4
   Các số có sáu chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Mét vuông
   Toán học
   Mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Mét vuông
   Toán học
   Mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Mét vuông
   Toán học 4
   Mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Mét vuông
   Toán học
   Mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa một chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa một chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa một chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa một chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Phép nhân phân số
   Toán học 4
   Phép nhân phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa một chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa một chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số (tiếp theo)
   Toán học
   Phép cộng phân số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số (tiếp theo)
   Toán học
   Phép cộng phân số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số (tiếp theo)
   Toán học 4
   Phép cộng phân số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số (tiếp theo)
   Toán học
   Phép cộng phân số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 133
   Toán học
   Luyện tập Trang 133

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 133
   Toán học
   Luyện tập Trang 133

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 133
   Toán học
   Luyện tập Trang 133

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 133
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 133

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số
   Toán học
   Phép cộng phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số
   Toán học
   Phép cộng phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số
   Toán học 4
   Phép cộng phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng phân số
   Toán học
   Phép cộng phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tính chất giao hoán của phép cộng
   Toán học 4
   Tính chất giao hoán của phép cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Dãy số tự nhiên
   Toán học 4
   Dãy số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...
   Toán học
   So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...
   Toán học
   So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...
   Toán học 4
   So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...
   Toán học
   So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
   Toán học
   Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
   Toán học 4
   Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
   Toán học
   Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
   Toán học
   Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về phân số
   Toán học 4
   Ôn tập về phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về biểu đồ
   Toán học 4
   Ôn tập về biểu đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về phân số
   Toán học 4
   Ôn tập về phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về đại lượng
   Toán học 4
   Ôn tập về đại lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về số tự nhiên
   Toán học 4
   Ôn tập về số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
   Toán học 4
   Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
   Toán học 4
   Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
   Toán học 4
   Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
   Toán học 4
   Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng
   Toán học 4
   Ôn tập về Tìm số trung bình cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng
   Toán học 4
   Ôn tập về Tìm số trung bình cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập về hình học (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập về hình học (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về hình học
   Toán học 4
   Ôn tập về hình học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY